Turista

PRŮVODCE MÝM MĚSTEM

Vyhlášení projektu k 15. výročí zapsání historického centra města Český Krumlov
do Seznamu světového dědictví UNESCO

PROPOZICE

Před 15 lety bylo historické centrum Českého Krumlova zapsáno spolu s Prahou a Telčí jako první památka v České republice na prestižní Seznam památek světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Letošní rok zasvětilo město Český Krumlov oslavě výročí, jež chce důstojně připomenout mnoha aktivitami.

Proto vyhlašujeme pro žáky základních škol a mladší žáky víceletého gymnázia projekt "Průvodce mým městem".

Vyhlašovatelé soutěže

Město Český Krumlov a Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov

Zadání:


Vytvořit netradiční průvodce městem pro své vrstevníky
- maximální rozsah 20 stran formátu A4 v psané (kreslené) i elektronické podobě (PowerPointová prezentace)
- poměr textu a kreseb či fotografií není stanoven, může se jednat např. i o komiks
- nadsázka a humor jsou vítány, je možné zahrnout českokrumlovské pověsti, rozhovory s osobnostmi apod.

Trasa:

1. Základní osnovou "průvodce" jsou tyto trasy ve městě Český Krumlov, vedoucí na zámek:
Trasa 1 - začíná z oblasti Kaplické ulice (ZŠ Kaplická)
Trasa 2 - začíná z oblasti Linecké ulice (ZŠ Linecká)
Trasa 3 - začíná z oblasti sídliště Plešivec (ZŠ Plešivec)
Trasa 4 - začíná z oblasti Špičáku (ZŠ T. G. Masaryka)
Trasa 5 - začíná z oblasti sídliště Za Nádražím (ZŠ Za Nádražím)
Trasa 6 - začíná z oblasti ulice Chvalšinská ulice (Gymnázium)

2. Povinným úsekem je pak "cesta velmožů" - Horní ulice, náměstí Svornosti, Radniční ulice, Latrán, 1. zámecké nádvoří (konec této trasy = medvědí příkop, který je také možno zahrnout)

3. Závěr projektu bude tvořit návrh následného libovolně zaměřeného programu pro vrstevníky - návštěvníky města z řad dětí a mládeže (sport, kultura,...) navazujícího na prohlídku historického centra.

Každý průvodce bude obsahovat všechny tři výše uvedené části.

Výsledek:

1. průvodce tištěný/kreslený... (jednoduchá vazba)
2. elektronická podoba - pro prezentaci, umístění na weby škol i města
3. prezentace projektu - 4. 12. 2007, 9:00 hod. v sále Regionálního muzea v Českém Krumlově

Soutěžící, věková kategorie:
Soutěž je veřejná. Do projektu se mohou přihlásit týmy škol či neformální skupiny dětí a mládeže, které pak budou navenek zastupovat šestičlenná družstva. Horní věková hranice soutěžících je stanovena na 15 let.

Informační zdroje:

Potřebné informace je možno čerpat z literatury, internetu apod., soutěžící se mohou pro pomoc a radu obracet i na následující instituce:

▪ Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov, pracoviště ICM Informační centrum pro mládež
(Iva Sukdoláková, Vlastimil Kopeček, Jana Peňáková, tel. 380 712 427, e-mail: icm@icmck.cz, Špičák 114, Český Krumlov)

▪ Městská knihovna v Českém Krumlově
(Karla Votřelová, tel. 380 714 765, e-mail: votrelova@knih-ck.cz, Horní 155, Český Krumlov)

▪ Muzeum stavebních dějin a řemesel Český Krumlov
(Mgr. Jiří Bloch, tel. 380 711 681, e-mail: artes@ckrumlov.cz, Dlouhá 92, Český Krumlov)

▪ Regionální muzeum v Českém Krumlově
(Mgr. Petr Jelínek, tel. 380 711 674, e-mail: muzeumckrumlov@tiscali.cz, Horní 152, Český Krumlov)

Harmonogram:

1/ vyhlášení 17. 9. 2007
2/ uzávěrka přihlášek týmů 1. 10. 2007
3/ odevzdání projektů: 19. 11. 2007, Městský úřad Český Krumlov, nám. Svornosti 1, kancelář starosty (budova radnice)
4/ prezentace projektů: 4. 12. 2007
5/ slavnostní vyhlášení výsledků: 4. 12. 2007 v rámci mezinárodního koncertu Základní umělecké školy Český Krumlov v zámecké jízdárně
6/ pro všechny zúčastněné týmy bude připravena exkurze do jiného českého města UNESCO (Telč, Kutná Hora) spojená s prezentací výsledků projektu dětem a mládeži v navštíveném UNESCO městě
7/ výsledné práce budou vystaveny v průběhu prosince 2007 v prostorách Městské knihovny v Českém Krumlově.

Kontaktní osoba:

Vaše případné dotazy zodpoví paní Zdeňka Bohdalová na tel. číslech 380 766 345, 602 491 448.

V Českém Krumlově 17.9.2007

Ing. Jitka Zikmundová

místostarostka

Mgr. Jan Tůma

člen správní rady CPDM, o.p.s.