ČKRF > Vyberová řízeni

Zadaná a ukončená výběrová řízení

Ukončeno: „Český Krumlov, Latrán 20, obnova průčelí orientovaných do dvora"

Zadávací dokumentace

Oznámení o zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací

V souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek ČKRF oznamuje zahájení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací:

„Český Krumlov, Latrán 20, obnova průčelí orientovaných do dvora"

Termín zahájení výběrového řízení: 20.3.2013

Termín podání nabídek: 3.4.2013 12:00 hodin

Termín zveřejnění: 20.3.2013

Zadávací dokumentace:

Dokumentace k hodnocení nabídek

Ukončeno: "Obnova klempířských prvků a krytiny objektu Zámecké schody 7"

Protokol o zkráceném řízení