B2B

Novináři udělili Českému Krumlovu Zlaté jablko FIJET   

Zlaté jablko FIJET Český Krumlov získal prestižní ocenění nazvané Zlaté jablko FIJET, což je jakýsi Oscar pro turistickou destinaci. V sobotu 17.3. 2012 v 9 hodin ho v Jezuitském sále krumlovského Hotelu Růže předali městu zástupci Světové federace novinářů a publicistů cestovního ruchu FIJET.

Toto ocenění představuje uznání za vynikající úsilí při podpoře a zvyšování úrovně cestovního ruchu. FIJET ho uděluje každý rok, má ho již 43 příjemců z celého světa - z České republiky pouze Brno, a to z roku 2004.

O vítězství rozhodlo především mimořádné množství památek. „Svou roli sehrála také skutečnost, že Český Krumlov nežije jen velebením své minulosti, ale může se pochlubit i mimořádně bohatým, pestrým a vysoce hodnotným kulturním a společenským životem v současnosti," uvedl člen Řídícího výboru FIJET za ČR Miroslav Navara. Ocenil, že město přilákalo takové osobnosti světové kultury, jako byl loni například Plácido Domingo.

Zlaté jablko FIJET Udělení Zlatého jablka Českému Krumlovu podpořila i skutečnost, že město letos slaví 20. výročí svého zapsání do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Na seznamu cen FIJET se Krumlov ocitá nyní hned po egyptském Luxoru oceněném v roce 2010. Podle místostarostky Jitky Zikmundové plným právem. „Mám obrovskou radost, že novináři píšící o cestovním ruchu vnímají Český Krumlov pozitivně a věnují našemu městu přízeň. Práce s médii je stěžejním prvkem marketingových aktivit týmu Destinačního managementu, takže novinářům z celého světa se u nás po celý rok dostává kvalitního servisu a informací," shrnula.

Zlaté jablko není spjaté s finanční odměnou, ale město se díky němu ocitlo v centru pozornosti novinářů ze čtyř kontinentů. Návštěvou Českého Krumlova a předáním ceny totiž vyvrcholila reportážní cesta FIJET, která jejím asi třiceti účastníkům ukládá povinnost publikovat články o České republice, jižních Čechách a především o Českém Krumlově. V tomto městě se v sobotu novináři podívali i do Musea Fotoateliér Seidel, prošli si historické centrum s průvodcem a navštívili zámek.

 

Zlaté jablko FIJET - Museum Fotoateliér Seidel FIJET ( Fédération Internationale des Journalistes et Écrivains du Tourisme ) - dnes Světová federace novinářů a publicistů cestovního ruchu - je významnou nevládní organizací novinářů a spisovatelů, specializujících se na cestovní ruch a vše, co s ním souvisí. Byla založena společně novináři z Belgie a Francie v roce 1954. Brzy po založení se predikátem jejích stanov stalo dorozumění mezi národy, šíření a výměna kultur, vzájemné poznávání a respektování obyvatel různých zemí a kontinentů. Členové federace se tak postavili po bok ostatních mezinárodních institucí, působících v oblasti cestovního ruchu, jako je Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO), Světová rada cestovního ruchu (WTTC), Mezinárodní hotelová asociace (IHA), Univerzální federace cestovních kanceláří (UFTA), apod. UNESCO udělilo federaci konzultativní status B jako významné odborné instituci. Z původně jen evropské organizace se vyvinulo sdružení celosvětové, do jehož řad postupně vstoupily národní organizace všech kontinentů. V době oslav padesáti let své existence (2004)měla federace FIJET cca 800 členů z bezmála čtyř desítek zemí čtyř kontinentů, v těchto dnech překročil počet členů tisícovku. Svou činností pokrývají desítky milionů čtenářů a posluchačů moderních médií.

FIJET každoročně pořádá kongres, spojený s výročním Generálním shromážděním, během roku se schází jak Řídící, tak Výkonný výbor. Dějišti kongresů posledních let byly např. Maroko, Slovinsko, Čína, Turecko, ale i Česká republika.  Kromě kongresu FIJET pořádá i studijní semináře pro mladé novináře v oboru.  Mezi stěžejní akce, pořádané federací FIJET během každého roku, se již po desetiletí řadí udělování ceny pro mezinárodně významné lokality cestovního ruchu, nazvané ZLATÉ JABLKO FIJET.  V roce 2012 je tato prestižní mezinárodní cena udělena městu Český Krumlov.

Nad zasedáním Řídícího a Výkonného výboru FIJET a udělením Zlatého jablka FIJET Českému Krumlovu převzal záštitu ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský a hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Ze zahraničí se akce účastní na třicet novinářů, členů FIJET ze čtyř kontinentů.