Turista > Doprava

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 18. 9. 2018

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Stavební práce v křižovatce ulic tř. Míru a Na Svahu

Od 24. 9. do 10. 12. 2018 budou probíhat stavební práce na vodovodním a kanalizačním řadu v křižovatce ulic tř. Míru a Na Svahu.

Práce budou rozděleny do tří etap:

  • V první etapě od 24. 9. přibližně do 31. 10. bude veškerý provoz v této křižovatce řízen světelnou signalizací kolem místa výkopu a vozidla nad 6 tun budou vedena jednosměrně přes lokalitu Vyšný. 
  • Práce na druhé etapě budou probíhat současně s první od 24. 9. přibližně do 10. 12. 2018 a zahrnují dopravní omezení, která se týkají zákazu vjezdu ke garážím v ulicích U Berkovky a Českobratrská.
  • Ve třetí etapě zhruba od 1. 11. do 10. 12. 2018 bude stavbou umožněn veškerý provoz se zvýšenou opatrností.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

----------------------------

Oprava mostu přes Polečnici

Od 4. 9. 2018 do 16. 11. 2018 budou ve Chvalšinské ulici na silnici I. třídy I/39 probíhat práce na opravě mostu ev. č. 39-008 přes Polečnici. Provoz bude veden obousměrně v zúžených jízdních pruzích. 

--------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

----------------------------------------------

Stavební práce na třídě Míru

Od 11. 4. 2018 do 30. 9. 2018 jsou schváleny stavební práce na stavbě "Chodník a autobusová zastávka tř. Míru - nádraží, Český Krumlov. Práce provádí spol. SaM silnice a mosty a.s., odpovědnou osobou za stavbu je p. Hájek, tel.: 606 253 171. Práce jsou rozděleny do tří etap, dle dopravně inženýrského opatření. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších.

 

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy