Turista > Doprava

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 1. 3. 2019

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Rekonstrukce plynovodního vedení v ulicích Objížďková a Tovární

Od 11. března do 31. května 2019 budou probíhat práce na rekonstrukci nízkotlakého plynovodního vedení v ulici Objížďková a ulici Tovární v Českém Krumlově. Práce bude provádět společnost STAMOZA s.r.o. Odpovědnou osobou za provádění stavby je p. Novotný, tel.: 737 270 917.

Stavba je rozdělena do několika etap.V prvních třech etapách bude postupně na třech místech dotčen chodník podél ulice Objížďková mezi křižovatkou silnic II/157 a II/160 a autobusovou zastávkou Horní Brána. Chodci budou značením přesměrováni na obchůznou trasu. Další tři etapy se dotýkají provozu v Tovární ulici, kde bude omezen prostor křižovatky komunikace v ulici Tovární s účelovou komunikací směřující ke spol. Zambelli - technik, spol. s r. o.

----------------------------------------------------------------------

Uzavření ulice Formanská pro motorový provoz

Od 19. února do 19. března 2019 bude pro motorový provoz uzavřen průjezd ulicí Formanská z důvodu provádění hydroizolace kolem objektu č.p. 33. Práce bude provádět společnost 1. solární ck s.r.o. Odpovědným pracovníkem je p. Janeček, tel.: 602 473 825. Pro pěší bude průchod ulicí zajištěn.

---------------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy