Turista > Doprava

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 30. 10. 2018

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Částečná uzavírka třídy Míru

Od 31.10. do 31. 12. 2018 je povolená částečná uzavírka třídy Míru v úseku havarijní opěrné zdi. Provoz bude v místě prováděných prací řízen semafory. Oprava bude probíhat po úsecích dlouhých maximálně 50 metrů.

Jedná se o neodkladnou opravu havarijní zdi, kdy se doposud čekalo, až pokročí ostatní stavby na třídě Míru, hlavně oprava vodovodu v křižovatce.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při průjezdu místem stavebních prací.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

----------------------------------------------

Dočasné zrušení autobusové zastávky Železniční stanice

Od 8. října 2018 je dočasně zrušena autobusová zastávka Železniční stanice. Náhradní zastávkou pro cestující na spojích č. 31. 35 29, 5, 101, 9, 103, 11, 13, 111, 33, 105, 19, 107, 21, 23, 109, 25 linky 335002 bude zastávka Vyšný sídliště. Zastávku Železniční stanice na lince 335002 budou obsluhovat pouze spoje č. 1, 7 a 37. Uzavření je plánováno do konce října 2018.

---------------------------------------------

Rekonstrukce autobusového nádraží

Z důvodu rekonstrukčních prací bude od 8. října 2018 do 8. prosince 2018 autobusové nádraží v Českém Krumlově přesunuto do lokality Špičák.

Podrobné informace s mapami zastávek k dispozici zde.

----------------------------

Stavební práce v křižovatce ulic tř. Míru a Na Svahu

Od 26. 9. do 10. 12. 2018 budou probíhat stavební práce na vodovodním a kanalizačním řadu v křižovatce ulic tř. Míru a Na Svahu.

Práce budou rozděleny do tří etap:

  • V první etapě od 26. 9. přibližně do 31. 10. bude veškerý provoz v této křižovatce řízen světelnou signalizací kolem místa výkopu a vozidla nad 6 tun budou vedena jednosměrně přes lokalitu Vyšný. 
  • Práce na druhé etapě budou probíhat současně s první od 26. 9. přibližně do 10. 12. 2018 a zahrnují dopravní omezení, která se týkají zákazu vjezdu ke garážím v ulicích U Berkovky a Českobratrská.
  • Ve třetí etapě zhruba od 1. 11. do 10. 12. 2018 bude stavbou umožněn veškerý provoz se zvýšenou opatrností.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

----------------------------

Oprava mostu přes Polečnici

Od 4. 9. 2018 do 16. 11. 2018 budou ve Chvalšinské ulici na silnici I. třídy I/39 probíhat práce na opravě mostu ev. č. 39-008 přes Polečnici. Provoz bude veden obousměrně v zúžených jízdních pruzích. 

--------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

----------------------------------------------

Stavební práce na třídě Míru

Od 11. 4. 2018 do 30. 9. 2018 jsou schváleny stavební práce na stavbě "Chodník a autobusová zastávka tř. Míru - nádraží, Český Krumlov. Práce provádí spol. SaM silnice a mosty a.s., odpovědnou osobou za stavbu je p. Hájek, tel.: 606 253 171. Práce jsou rozděleny do tří etap, dle dopravně inženýrského opatření. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších.

 

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy