Turista > Doprava

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 17. 7. 2018

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Rekonstrukce přivaděče vody k Hornobránskému rybníku

Ve středu 2. 5. 2018 bude zahájena rekonstrukce přivaděče vody k Hornobránskému rybníku. Z tohoto důvodu bude omezen přístup k zahrádkářské kolonii nad rybníkem. Uzavření komunikace bude probíhat dle aktuálních potřeb.

----------------------------------------------

Stavební práce na třídě Míru

Od 11. 4. 2018 do 30. 9. 2018 jsou schváleny stavební práce na stavbě "Chodník a autobusová zastávka tř. Míru - nádraží, Český Krumlov. Práce provádí spol. SaM silnice a mosty a.s., odpovědnou osobou za stavbu je p. Hájek, tel.: 606 253 171. Práce jsou rozděleny do tří etap, dle dopravně inženýrského opatření. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších.

-----------------------------------------------

Uzavírka komunikace mezi Novým Spolím a Větřním

8. 3. 2018 byla z důvodu nebezpečí sesuvu skalního masivu uzavřena na žádost Lesů ČR účelová komunikace spojující Nové Spolí a Větřní. Komunikace je z obou stran zatarasena plotem.

Komunikace je uzavřena pro veškerý provoz, a to do doby odstranění nebezpečí.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy