Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Muzea

Regionální muzeum v Českém Krumlově


Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní 152
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Lýsek

Telefon: +420 380 711 674
Fax: +420 380 714 249

E-mail: info@muzeumck.cz
WWW: www.muzeumck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Muzea

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Pronájem prostor
  • Prodej turistických suvenýrů


Další informace:


Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Dopravní dostupnost:
V pěší zóně Českého KrumlovaOTEVÍRACÍ DOBA

Termín Od - Do
03.04.2018 - 31.12.2018   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
03.04.2018 - 31.12.2018   (Út-Ne) 12:30 - 17:00
Dobrodružství archeologie

Termín Od - Do
03.04.2018 - 24.06.2018   (Út-Ne) 09:00 - 17:00

Regionální muzeum - Dobrodružství archeologie

„DOBRODRUŽSTVÍ ARCHEOLOGIE“

Co je archeologie a co zkoumá? Co se děje s nálezy v muzeu? Víte, jak skutečně probíhá archeologický výzkum a co se na něm děje? Jak je to staré a jak to víme? Proč chodíme po poli? Zajímá nás pravěk nebo i 2. světová válka? To je pouhý zlomek otázek, na které Vám prostřednictvím výstavy „Dobrodružství archeologie“ nabídneme odpovědi.

Termín výstavy: 3. 4. - 24. 6. 2018
KERAMICKÝ MODEL HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Keramický model města Č. Krumlov

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.
Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století


Stálá expozice muzea - přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města
Český Krumlov Card - 1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ


CK Card - 5 expozic

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card.

* v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
* úspora 50 % z běžného vstupného
* možnost čerpání karty až 12 měsíců
* přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
* prodej v Infocentru Český Krumlov a jednotlivých expozicích


Ceník platný: 01.01.2018 - 31.12.2018

Položka mj Cena /mj
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodina
2 dospělí + max. 3 děti
rodina600 Kč
Český Krumlov Card - Snížené
Děti, senioři, studenti, ZTP
os.150 KčNabídka přednášek pro základní a střední školy

VÝZVA

Termín Od - Do
14.04.2017 - 31.12.2017   (Po-Ne)

Regionální muzeum v Českém Krumlově připravuje na rok 2018 dvě dokumentární výstavy, věnované významným historickým mezníkům v dějinách naší země. Tématem těchto výstav bude připomenutí stého výročí konce 1. světové války a následného vzniku Československé republiky v roce 1918 a padesátiletého výročí událostí roku 1968, jehož slibné vyhlídky ukončil srpnový vstup vojsk tzv. Varšavské smlouvy na území našeho státu.

Prostřednictvím této výzvy se na Vás obracíme se žádosti o poskytnutí zápůjček z osobního vlastnictví, které by obě zamýšlené výstavy nesporně obohatily o dosud nezveřejněné místní a regionální dokumenty, včetně konkrétních lidských příběhů.

Vlastníte-li k výše uvedeným historickým událostem jakékoliv zajímavé trojrozměrné předměty, deníky, vzpomínky pamětníků, korespondenci, tištěné letáky, dobové novinové články a fotografie, kontaktujte prosím, naše odborné pracovníky, pověřené přípravou výstav. Případné vystavení nebo pořízení kopií pro potřeby veřejné prezen-tace bude provedeno pouze po osobní dohodě a s výlučným souhlasem majitele.

Kontakt na odborné pracovníky:
Mgr. Vladimíra Podaná – výročí roku 1918
Tel.: 380 711 674; email: podana@muzeumck.cz
Mgr. Ivan Slavík – výročí roku 1968
Tel.: 380 711 678; email: slavik@muzeumck.cz

Za veškeré formy vstřícné spolupráce si dovolujeme předem poděkovat jménem muzea i jménem veřejnosti, pro kterou je naše činnost určena.

Mgr. Filip Lýsek, ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově
Regionální muzeum v Českém Krumlově - zřizovatel


LOGO

Regionální muzem v Českém Krumlově je zřizováno Jihočeským krajem, který rovněž zřizuje následující kulturní organizace:

Alšova jihočeská galerie, www.ajg.cz

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, www.divadlotabor.cz

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, www.hvezdarnaCB.cz, www.klet.org

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích, www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, www.cbvk.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz

Muzeum Jindřichohradecka, www.mjh.cz

Muzeum středního Pootaví Strakonice, www.muzeum-st.cz

Prachatické muzeum, www.prachatickemuzeum.cz

Prácheňské muzeum v Písku, www.prachenskemuzeum.cz

Zoologická zahrada Hluboká, www.zoohluboka.cz
Malování s Leou Konvalinkovou - workshop

Termín Od - Do
10.04.2018   (Út) 14:00 - 17:00

..

Pokračování oblíbených workshopů malování s restaurátorkou a malířkou Leou Konvalinkovou, které vedla v Galerii GLK v Linecké ulici nebo na prelatuře Městské knihovny.

WORKSHOP JE URČEN PRO DĚTI A DOSPĚLÉ

Budeme malovat portrét dámy v renesančním kostýmu nebo zátiší na stole.

Malířské náčiní s sebou.

Vstupné zdarmaDalší nabídky: