Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Muzea

Regionální muzeum v Českém Krumlově


Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní 152
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Lýsek

Telefon: +420 380 711 674
Fax: +420 380 714 249

E-mail: info@muzeumck.cz
WWW: www.muzeumck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Muzea

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Pronájem prostor
  • Prodej turistických suvenýrů


Seznam nabídek:


Další informace:


Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Dopravní dostupnost:
V pěší zóně Českého Krumlova..Provozní doba muzea

Termín Od - Do
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00


Ceník platný: 01.01.2016 - 31.12.2016

Položka mj Cena /mj
Dospělíosoba50 Kč
Organizované výpravy
děti do 15 let pod vedením učitele/vychovatele
osoba20 Kč
Rodina100 Kč
Sleva
Děti 4-15 let, studenti, senioři nad 65 let, invalidé, klub přátel výtvarného umění, ITIC, ISIC, GO 25, EUROBEDS, EURO 26 Youth- card, ARS VIVA, Zelená karta ČSOP,
Osoba25 Kč..Český Krumlov Card - 1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ


CK Card - 5 expozic

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card.

* v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
* úspora 50 % z běžného vstupného
* možnost čerpání karty až 12 měsíců
* přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
* prodej v Infocentru Český Krumlov a jednotlivých expozicích


Ceník platný: 01.01.2016 - 31.12.2016

Položka mj Cena /mj
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodina
2 dospělí + max. 3 děti
rodina600 Kč
Český Krumlov Card - Snížené
Děti, senioři, studenti, ZTP
os.150 Kč..SVATOVÁCLAVSKÝ DEN LOVCŮ MAMUTŮ V DOBRKOVICKÉ JESKYNI

Termín Od - Do
28.09.2016   (St) 10:00 - 17:00

..

Další tradiční setkání s pravěkými lovci v Dobrkovické jeskyni proběhne ve středu na svatého Václava. Kromě povídání o výzkumu v jeskyni s ukázkami nálezů si můžete sami vyzkoušet všední život pravěké tlupy včetně rozdělávání ohně, lovu na divou zvěř a přípravy pokrmů.
..Od Šumavy k Tatrám

Termín Od - Do Poslední prohlídka
04.06.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
04.06.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

..

Od Šumavy k Tatrám - Historické lidové kroje Československa

Výstava prezentuje kolekci svátečních lidových krojů a krojových součástí venkovských oblastí Čech, Moravy a Slovenska z 19. a 20. století. Výstavu doplňují doprovodné texty a obrazový materiál.
..Musejní jubilejní

Termín Od - Do Poslední prohlídka
20.04.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
20.04.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

Musejní jubilejní výstava

Výstava pořádána ke třem význačným jubileím:
125 let muzejních snah v Českém Krumlově,
100 let od otevření německého městského muzea a
70 let od ustavení současného muzea.
..Adolf Born aneb Jak vzniká poštovní známka

Termín Od - Do
11.10.2016 - 08.01.2017   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
11.10.2016 - 08.01.2017   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

Výstava je věnovaná našemu přednímu grafikovi a populárnímu ilustrátorovi Adolfu Bornovi a jejím cílem je představit především jeho známkovou tvorbu z bohatých fondů Poštovního muzea v Praze.
..ADALBERT STIFTER - ŽIVOT A DÍLO

Termín Od - Do
13.10.2016   (Čt) 18:00

..

ADALBERT STIFTER - ŽIVOT A DÍLO
Předpremiéra filmového dokumentu o životě a díle Adalberta Stiftera.
Dokumentem provází vzpomínky Adalberta Stiftera v podání Josefa Somra na dětství prožité v Horní Plané, studia v benediktinském gymnáziu v Kremsmünsteru, jeho osudovou první lásku Fanny Griepelovou. Přináší výpovědi a komentáře o studiích ve Vídni a rozhodnutí věnovat se umělecké dráze jako malíř a spisovatel, seznamuje s jeho životem a tvorbou včetně odkazu a významu jeho díla pro současnost a vztahy mezi Čechy a Němci. Není opomenuta také jeho láska k Amalii Mohauptové.

Termín promítání: 13. 10. 2016 v 18:00 h
..Hvězdy stříbrného plátna

Termín Od - Do
18.10.2016 - 08.01.2017   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
18.10.2016 - 08.01.2017   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

Hlavní podzimní a zimní výstava představí filmové a divadelní hvězdy První republiky a Protektorátu a jejich další osudy, a to prostřednictvím kolekce výstavních exponátů včetně části osobní pozůstalosti Adiny Mandlové.
..ČESKOKRUMLOVSKO V DOBĚ LUCEMBURSKÉ – PETR I. Z ROŽMBERKA A JEHO SYNOVÉ

Termín Od - Do
25.10.2016   (Út) 18:00 - 19:30

..

Podíl Jindřicha I. z Rožmberka na příchodu Jana Lucemburského do Českého království. Vztahy Petra I. z Rožmberka k prvnímu Lucemburkovi na českém trůnu. Vztahy synů Petra I. z Rožmberka ke Karlovi IV. Jindřich III. z Rožmberka a Václav IV. Prameny k dějinám této doby v jihočeských archivech. Pořádáno rámci projektu Karel IV. – 700 let

Přednášející: Mgr. Anna Kubíková, SOA v Třeboni, oddělení Č. Krumlov

Termín: 25. 10. 2016 od 18:00 h
Vstupné: 20,- Kč
..Program muzea pro rok 2016

Termín Od - Do Poslední prohlídka
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

..

Stručný přehled připravovaných výstav pro rok 2016.
..KERAMICKÝ MODEL HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Termín Od - Do Poslední prohlídka
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

Keramický model města Č. Krumlov

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.
..Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století

Termín Od - Do Poslední prohlídka
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

Stálá expozice muzea - přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města
..Nabídka přednášek pro základní a střední školy

..Regionální muzeum v Českém Krumlově - zřizovatel


LOGO

Regionální muzem v Českém Krumlově je zřizováno Jihočeským krajem, který rovněž zřizuje následující kulturní organizace:

Alšova jihočeská galerie, www.ajg.cz

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, www.divadlotabor.cz

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, www.hvezdarnaCB.cz, www.klet.org

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích, www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, www.cbvk.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz

Muzeum Jindřichohradecka, www.mjh.cz

Muzeum středního Pootaví Strakonice, www.muzeum-st.cz

Prachatické muzeum, www.prachatickemuzeum.cz

Prácheňské muzeum v Písku, www.prachenskemuzeum.cz

Zoologická zahrada Hluboká, www.zoohluboka.czDalší nabídky: