Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Muzea

Regionální muzeum v Českém Krumlově


Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní 152
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Lýsek

Telefon: +420 380 711 674
Fax: +420 380 714 249

E-mail: info@muzeumck.cz
WWW: www.muzeumck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Muzea

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Pronájem prostor
  • Prodej turistických suvenýrů


Další informace:


Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Dopravní dostupnost:
V pěší zóně Českého KrumlovaOTEVÍRACÍ DOBA

Termín Od - Do
02.04.2019 - 31.12.2019   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
02.04.2019 - 31.12.2019   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

Od 7. 1. - 1. 4. 2019 je muzeum z technických důvodů uzavřeno. Těšíme se na Vás v nové muzejní sezóně.
Český Krumlov Card - 1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ


CK Card - 5 expozic

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card.

* v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
* úspora 50 % z běžného vstupného
* možnost čerpání karty až 12 měsíců
* přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
* prodej v Infocentru Český Krumlov a jednotlivých expozicích


Ceník platný: 02.04.2019 - 31.12.2019

Položka mj Cena /mj
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodina
2 dospělí + max. 3 děti
rodina600 Kč
Český Krumlov Card - Snížené
Děti, senioři, studenti, ZTP
os.150 KčMalované a Hanácké kraslice

Termín Od - Do
18.04.2019   (Čt) 10:00 - 17:00

..

Přijďte si vyrobit jedinečnou velikonoční dekoraci – kraslici, kterou zvládnou i ti nejmenší. V muzeu se také dozvíte něco o historii kraslic, jaké barvy se hodí na podklad a jak kraslici nazdobit, aby odpovídala tradicím.

Dílna pro veřejnost, 18. 4. 2019, od 10:00 h do 17:00 h, vstupné 30,- Kč,

Malované kraslice

Dva druhy malovaných kraslic, prvním jsou „grafické“ kraslice tvořené lepením vlastnoručně vyrobených obtisků na předem podmalovaný podklad, dotvořené akrylovými barvami a na závěr zalakovanými. Druhým druhem jsou kraslice malované přírodními motivy, taktéž na podmalovaný povrch akrylovými barvami. Obě varianty snadno zvládnou i menší děti.

Hanácké kraslice

Naučte se slaměné nebo-li Hanácké kraslice. Technika je to náročná, ale zvládne jí i dítě a domů si odnesete jedinečnou kraslici. V muzeu se dozvíte něco o historii kraslic, jakou slámu použít, jaké barvy se hodí na podklad, příprava samotné slámy a jak kraslici nazdobit, aby odpovídala tradicím.

Lektorky: Lenka Petrásková a Petra Frojdová, obě z Českých Budějovic
Karel Hrubeš - Restaurátorské práce a volná tvorba

Termín Od - Do
02.04.2019 - 26.05.2019   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
02.04.2019 - 26.05.2019   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

„KAREL HRUBEŠ – RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE A VOLNÁ TVORBA“

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý, 2. 4. 2019 v 18:00 h a potrvá až do neděle 26. 5. 2019

Karel Hrubeš se po dobu již třiceti pěti let intenzivně věnuje především restaurování obrazů a polychromovaných plastik, ale také nástěnných interiérových a exteriérových maleb. Jen ve sbírkovém fondu Regionálního muzea v Českém Krumlově provedl komplexní restaurátorské zásahy u více než čtyř desítek, často velice poškozených, obrazů a plastik, a to od období gotiky až po díla z 19. století. Jeho autorská malířská tvorba je výrazným a viditelným protipólem jeho restaurátorských postupů, kdy je do nejmenšího detailu a ve všech krocích vázán důsledným respektem k originálu. Jeho abstraktní obrazy, převážně větších formátů, mu umožňují zcela svobodný umělecký projev s nepřehlédnutelným důrazem na hru barevných kontrastů, linií, struktur a zkratek.
Zámecký park v Červeném Dvoře

Termín Od - Do
02.04.2019 - 29.09.2019   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
02.04.2019 - 29.09.2019   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

„ZÁMECKÝ PARK V ČERVENÉM DVOŘE“

Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý, 16. 4. 2019 v 17:00 h a potrvá až do neděle 29. 9. 2019

Dokumentační výstava, mapující historický vývoj a proměny zámeckého parku v Červeném Dvoře využívaného již od renesance coby oblené letovisko význačných českokrumlovských šlechtických rodů. Výstavu autorsky připravil tým odborníků Územního odborného pracoviště a Územní památkového správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích, z jehož archivu je zapůjčena.

Vlastníkem a uživatelem zámku s parkem je od roku 1966 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr. Zřízení léčebny zachránilo areál před plánovanou demolicí a devastací. Léčebna specializovaná na léčbu závislostí pacientu z celé republiky využívá zámecký areál i přilehlý park jako součást psychoterapeuticko-výchovných programů a velmi příkladně jej udržuje. Ve spolupráci Správy CHKO Blanský les a Národního památkového ústavu vznikla v roce 2005 naučná stezka zámeckým parkem, který je veřejnosti volně přístupný.

Více info: wwww.muzeumck.cz
KERAMICKÝ MODEL HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Keramický model města Č. Krumlov

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.
Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století


Stálá expozice muzea - přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města
Nabídka přednášek pro základní a střední školy

Regionální muzeum v Českém Krumlově - zřizovatel


LOGO

Regionální muzem v Českém Krumlově je zřizováno Jihočeským krajem, který rovněž zřizuje následující kulturní organizace:

Alšova jihočeská galerie, www.ajg.cz

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, www.divadlotabor.cz

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, www.hvezdarnaCB.cz, www.klet.org

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích, www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, www.cbvk.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz

Muzeum Jindřichohradecka, www.mjh.cz

Muzeum středního Pootaví Strakonice, www.muzeum-st.cz

Prachatické muzeum, www.prachatickemuzeum.cz

Prácheňské muzeum v Písku, www.prachenskemuzeum.cz

Zoologická zahrada Hluboká, www.zoohluboka.czDalší nabídky: