Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Muzea

Regionální muzeum v Českém Krumlově


Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní 152
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Lýsek

Telefon: +420 380 711 674
Fax: +420 380 714 249

E-mail: info@muzeumck.cz
WWW: www.muzeumck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Muzea

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Pronájem prostor
  • Prodej turistických suvenýrů


Seznam nabídek:


Další informace:


Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Dopravní dostupnost:
V pěší zóně Českého Krumlova..Provozní doba muzea

Termín Od - Do
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00


Ceník platný: 01.01.2016 - 31.12.2016

Položka mj Cena /mj
Dospělíosoba50 Kč
Organizované výpravy
děti do 15 let pod vedením učitele/vychovatele
osoba20 Kč
Rodina100 Kč
Sleva
Děti 4-15 let, studenti, senioři nad 65 let, invalidé, klub přátel výtvarného umění, ITIC, ISIC, GO 25, EUROBEDS, EURO 26 Youth- card, ARS VIVA, Zelená karta ČSOP,
Osoba25 Kč..Český Krumlov Card - 1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ


CK Card - 5 expozic

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card.

* v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
* úspora 50 % z běžného vstupného
* možnost čerpání karty až 12 měsíců
* přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
* prodej v Infocentru Český Krumlov a jednotlivých expozicích


Ceník platný: 01.01.2016 - 31.12.2016

Položka mj Cena /mj
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodina
2 dospělí + max. 3 děti
rodina600 Kč
Český Krumlov Card - Snížené
Děti, senioři, studenti, ZTP
os.150 Kč..KRUMBENOWE - kupecká osada

Termín Od - Do
10.09.2016 - 11.09.2016   (So-Ne)

..

I letos se v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově sejdou pravěcí kupci a řemeslníci ze vzdálených končin a zapomenutých časů, aby se pochlubili svým zbožím a dovednostmi. Bude mnoho zajímavého k dívání i vyzkoušení, kromě tradičních interaktivních řemesel nebudou na programu chybět ani přednášky, scénky či hudební vystoupení. Sobotní večer vyvrcholí obřadem z mladší doby kamenné a symbolicky nám přiblíží nejvýznamnější zlom v historii lidstva – Konec lovců a sběračů v Čechách aneb Kterak první zemědělci do Křivého luhu přišli. Aktivní částí programu bude velké i malé návštěvníky opět provázet Naučná stezka pravěkého kupce, v rámci které si letos aktuálně připomeneme také historii olympijských her.
..Od Šumavy k Tatrám

Termín Od - Do Poslední prohlídka
04.06.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
04.06.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

..

Od Šumavy k Tatrám - Historické lidové kroje Československa

Výstava prezentuje kolekci svátečních lidových krojů a krojových součástí venkovských oblastí Čech, Moravy a Slovenska z 19. a 20. století. Výstavu doplňují doprovodné texty a obrazový materiál.
..Musejní jubilejní

Termín Od - Do Poslední prohlídka
20.04.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
20.04.2016 - 02.10.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

Musejní jubilejní výstava

Výstava pořádána ke třem význačným jubileím:
125 let muzejních snah v Českém Krumlově,
100 let od otevření německého městského muzea a
70 let od ustavení současného muzea.
..Program muzea pro rok 2016

Termín Od - Do Poslední prohlídka
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
01.03.2016 - 31.12.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

..

Stručný přehled připravovaných výstav pro rok 2016.
..KERAMICKÝ MODEL HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV

Termín Od - Do Poslední prohlídka
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

Keramický model města Č. Krumlov

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.
..Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století

Termín Od - Do Poslední prohlídka
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 09:00 - 12:00 11:30 hod.
03.03.2015 - 10.01.2016   (Út-Ne) 12:30 - 17:00 16:30 hod.

Stálá expozice muzea - přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města
..Nabídka přednášek pro základní a střední školy

..Regionální muzeum v Českém Krumlově - zřizovatel


LOGO

Regionální muzem v Českém Krumlově je zřizováno Jihočeským krajem, který rovněž zřizuje následující kulturní organizace:

Alšova jihočeská galerie, www.ajg.cz

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, www.divadlotabor.cz

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, www.hvezdarnaCB.cz, www.klet.org

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích, www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, www.cbvk.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz

Muzeum Jindřichohradecka, www.mjh.cz

Muzeum středního Pootaví Strakonice, www.muzeum-st.cz

Prachatické muzeum, www.prachatickemuzeum.cz

Prácheňské muzeum v Písku, www.prachenskemuzeum.cz

Zoologická zahrada Hluboká, www.zoohluboka.czDalší nabídky: