Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Muzea

Regionální muzeum v Českém Krumlově


Regionální muzeum v Českém Krumlově

Horní 152
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Lýsek

Telefon: +420 380 711 674
Fax: +420 380 714 249

E-mail: info@muzeumck.cz
WWW: www.muzeumck.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Muzea

Poloha na mapě


Nabízené služby:

  • Rezervace vstupenek, objednávky
  • On-line rezervace vstupenek
  • Pronájem prostor
  • Prodej turistických suvenýrů


Další informace:


Bohaté archeologické, umělecké, řemeslné, etnografické a umělecko-průmyslové sbírky dokumentují historii města. Gotické plastiky, národopisné exponáty nebo interiér barokní jezuitské lékárny a rovněž unikátní keramický model města představující historické centrum města kolem roku 1800 v měřítku 1:200, jsou jen malou částí expozice muzea, které spravuje takřka 34 tisíc sbírkových předmětů.

Regionální muzeum v současnosti spravuje 22 tis. evidovaných položek sbírkového fondu, tj. takřka 34 tis. sbírkových předmětů. Muzejní knihovna obnáší na 5 tis. knihovních jednotek, z toho více než 1/5 sbírkového charakteru.

Dopravní dostupnost:
V pěší zóně Českého KrumlovaOTEVÍRACÍ DOBA

Termín Od - Do
03.04.2018 - 31.12.2018   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
03.04.2018 - 31.12.2018   (Út-Ne) 12:30 - 17:00
Český Krumlov Card - 1 VSTUPENKA DO 5 MUZEÍ


CK Card - 5 expozic

Chcete vidět to nejlepší z Českého Krumlova a zároveň si krásy města vychutnat podle svého tempa a gusta? Právě to Vám nabízí Český Krumlov Card.

* v ceně vstup do pěti jedinečných expozic
* úspora 50 % z běžného vstupného
* možnost čerpání karty až 12 měsíců
* přenosnost karty na další osobu v dané kategorii
* prodej v Infocentru Český Krumlov a jednotlivých expozicích


Ceník platný: 01.01.2018 - 31.12.2018

Položka mj Cena /mj
Český Krumlov Card - Dospělýos.300 Kč
Český Krumlov Card - Rodina
2 dospělí + max. 3 děti
rodina600 Kč
Český Krumlov Card - Snížené
Děti, senioři, studenti, ZTP
os.150 KčVojáci Velké války v Českém Krumlově

Termín Od - Do
28.10.2018   (Ne) 10:00 - 17:00

..

K oslavě 100. výročí konce 1. světové války a vzniku republiky bude postaveno prvoválečné vojenské ležení s expozicí pod otevřeným nebem, kde budou k vidění členové KVH České Budějovice v dobových uniformách Centrálních mocností, Dohody i československých legií. Návštěvníci si budou moci vyzkošet ve stanu polní pošty materiály a techniky používané v průběhu války ke korespondenci.

Místo konání: Park za Městským divadelm v Českém Krumlově
Od Velké války k republice

Termín Od - Do
18.07.2018 - 04.11.2018   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
18.07.2018 - 04.11.2018   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

U příležitosti 100. výročí ukončení první světové války a vzniku Československé republiky proběhne 17. 7. - 4. 11. 2018 v Regionálním muzeu v Českém Krumlově hlavní výstava sezóny s názvem „Od Velké války k republice“.

Vernisáž se bude konat 17. 7. 2018 od 18 hodin za účasti členů Klubu vojenské historie České Budějovice v dobových uniformách.

Samotná výstava připomene období první světové války, jejíž průběh a konec vedl ke vzniku samostatné Československé republiky a formování národa. Významná část výstavy bude věnována legionářům, kteří se zásadním způsobem podíleli na zrodu a obraně nového státu. Zmíněny budou také události na Českokrumlovsku, které vyhlášení republiky vyvolalo, především pak vznik župy Böhmerwaldgau 17. 11. 1918 a následný zásah československé armády. Návštěvníci budou moci zhlédnout různé druhy prvoválečných uniforem a zbraní. Vystaveny budou unikátní kolorované fotografie ze západní fronty. Díky deníkům a korespondenci se podíváme na válečné události očima českých vojáků na straně legií i Rakouska-Uherska. Součástí výstavy budou válečné plakáty Vojtěcha Preissiga a návrhy Františka Kupky na zástavu 1. pluku československého vojska ve Francii. Opomenuty nebudou ani osobnosti, které se zasloužily o vznik Československa. Nahlédneme také do domácností z počátku první republiky, včetně dobových oděvů. Nejen pro děti budou vystaveny hračky a školní potřeby. K výstavě bude vydána turistická vizitka v limitované edici.

K oslavě 100. výročí připravuje na 28. 10. 2018 Regionální muzeum ve spolupráci s Klubem vojenské historie České Budějovice celodenní akci. V parku za Městským divadlem nedaleko muzea bude postaven prvoválečný vojenský tábor, kde návštěvníci uvidí například polní kuchyni nebo lazaret. Samotné umístění akce má vazbu na období první světové války, kdy byl Český Krumlov určen jako jedno z lazaretních měst a v současné budově divadla (tehdejší „Nové hospodě“) byla zřízena záložní nemocnice pro raněné vojáky.
OSMAŠEDESÁTÝ v Českém Krumlově a okolí

Termín Od - Do
20.06.2018 - 06.01.2019   (Út-Ne) 09:00 - 12:00
20.06.2018 - 06.01.2019   (Út-Ne) 12:30 - 17:00

..

Rok 1968 je v našich, ale i evropských a světových dějinách 20. století natolik významný a přelomový, že se připravovaná výstava v Regionálním muzeu v Českém Krumlově omezila i v samotném názvu na všeobecně vžité a výmluvně užívané označení „Osmašedesátý“. Formou přehledné časové osy, zachycující v chronologickém sledu průběh událostí celého roku v kontextu mezinárodním, národním i regionálním, nabídne návštěvníkům autentické tiskoviny, dokumenty i velké množství fotografií.

Slavnostní zahájení výstavy: úterý 19. června 2018 od 18:00 h
RUČNĚ ŠITÝ PATCHWORK

Termín Od - Do
13.10.2018   (So) 09:00 - 17:00

..

Výtvarnou dílnou vás bude provázet Marcela Losenická.
vstupné: 50,- Kč
VESELÉ POVÍDÁNÍ O RESTAUROVÁNÍ

Termín Od - Do
23.10.2018   (Út) 16:00 - 17:30

..

Seznámíte se s opravou starých památek a zkusíte si namalovat kopii obrazu.
vstup zdarma
další termín: 6.11.2018
KERAMICKÝ MODEL HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV


Keramický model města Č. Krumlov

Jedinečnou zachovalost historického centra města Český Krumlov přibližuje jeho unikátní keramický model.

Myšlenka na zhotovení modelu historického jádra Českého Krumlova, který by zachycoval ideální podobu města kolem roku 1800, se zrodila v polovině 70. let 20. století. Keramický model v měřítku 1:200 vznikal v letech 1977-1984.

Přípravné práce byly podloženy studiem archivních materiálů a pramenů, dobových plánů a vedut, historických grafických listů a fotografií i měřením přímo v terénu.
Autoři modelu, ing. arch. Petr Pešek a keramička Jana Pešková, zvolili neobvyklý technologický postup a jednotlivé městské stavby i terénní členitosti zhotovili z kolorované pálené hlíny.

Model zachycuje plochu 56 hektarů městské památkové rezervace, na 800 stavebních objektů, zákruty řeky Vltavy i dnes již neexistující městské opevnění, hradby a brány. Nejstarší částí celého modelu byla Budějovická brána s přilehlým budějovickým předměstím Latránu.

V celkové podobě byl model návštěvnické veřejnosti poprvé představen na počátku roku 1985 a dodnes patří mezi právem ceněné a obdivované muzejní exponáty.
Historický obraz Českokrumlovska od pravěku do konce 19. století


Stálá expozice muzea - přibližuje bohatý dějinný vývoj regionu i města
Nabídka přednášek pro základní a střední školy

Regionální muzeum v Českém Krumlově - zřizovatel


LOGO

Regionální muzem v Českém Krumlově je zřizováno Jihočeským krajem, který rovněž zřizuje následující kulturní organizace:

Alšova jihočeská galerie, www.ajg.cz

Divadlo Oskara Nedbala Tábor, www.divadlotabor.cz

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, www.hvezdarnaCB.cz, www.klet.org

Jihočeská filharmonie v Českých Budějovicích, www.jcfilharmonie.cz

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, www.cbvk.cz

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, www.muzeumcb.cz

Muzeum Jindřichohradecka, www.mjh.cz

Muzeum středního Pootaví Strakonice, www.muzeum-st.cz

Prachatické muzeum, www.prachatickemuzeum.cz

Prácheňské muzeum v Písku, www.prachenskemuzeum.cz

Zoologická zahrada Hluboká, www.zoohluboka.czDalší nabídky: