Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2007

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (EHD), Český Krumlov 2007

Dobová reklama Fotoateliéru Seidel, Český Krumlov, archiv MFAS

náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Dagmar Špolcová

Telefon: +420 380 766 111

E-mail: dagmar.spolcova@mu.ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/ehd2007

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2007


Seznam nabídek:


08.09.2007 - 09.09.2007
Muzeum Fotoateliér Seidel, Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Prelatura, Muzeum stavebních řemesel

15.09.2007 - 16.09.2007
Státní hrad a zámek Český Krumlov

Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a výchovnou akcí, mezi jejíž hlavní cíle náleží : zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již roku 1984 z podnětu Francie.
Každoročně se v měsíci září otevírají veřejnosti památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné...Muzeum Fotoatelier Seidel, Linecká 272

Termín Od - Do
08.09.2007 - 09.09.2007   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Expozice restaurovaných fotopřístrojů, archiv MFAS, Český Krumlov

V rámci Dnů evropského dědictví bude zpřístupněn Fotoateliér Seidel, byt a ateliér "krále šumavských fotografů" Josefa Seidela a jeho syna Františka Seidela.

Doprovodná akce:

Sobota 8. 9. 2007 a neděle 9. 9. 2007, 14:00 hod.
Petr Hudičák, Petr Resch
Přednáška Dva roky práce na záchraně dědictví fotoateliéru Seidel.

Otevřeno zdarma, prohlídka s průvodcem
..Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Latrán 50

Termín Od - Do
08.09.2007 - 09.09.2007   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Budova kláštera, foto : tbh

V rámci Dnů evropského dědictví budou zpřístupněny prostory v klášteře Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Zpřístupněné prostory: ambit, kaple Panny Marie Einsiedelské, kostel

Doprovodná akce:

Sobota 8. 9. 2007, 15:30 - 17:00
Petr Pavelec, Jiří Bloch, Jan Račák
Prohlídka nedávno opraveného klášterního areálu minoritů - malé kvadratury (dnes SUPŠ sv. Anežky)
- nástěnné malby, architektonický vývoj, archeologické nálezy


Památka běžně nepřístupná. Otevřeno zdarma.
..Bývalá prelatura, Horní ulice 155

Termín Od - Do
08.09.2007 - 09.09.2007   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Prelatura Gotický sál, EHD 2004, Český Krumlov, foto Lubor Mrázek

V rámci Dnů evropského dědictví budou v bývalé Prelatury zpřístupněné prostory:

Prokyšův sál s rokokovými freskami,
Gotický sál s malbami z 1. poloviny 14. století
Rokokový salónek

Otevřeno zdarma
..Muzeum stavebních dějin a řemesel, Dlouhá 92

Termín Od - Do
08.09.2007 - 09.09.2007   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Model střechy historického domu, nám.Svornosti 2, Český Krumlov

Český Krumlov je výjimečné historické město, které v minulosti nepoškodil větší požár. Díky tomu se zde také v řadě měšťanských domů zachovaly středověké krovy, které tvoří často více než polovinu výšky celého objektu. Prohlídka střešních konstrukcí domů je při běžných prohlídkách města velice obtížná. V rámci dnů EHD budou některé krovy v rámci exkurse zpřístupněny. Výběr krovů je zaměřen na zachycení jejich postupné vývojové řady.

Doprovodná akce:
Sobota 8. 9. 2007
Jiří Bláha
10:00 - 11:30 Přednáška s obrazovou projekcí - Základní typologie českokrumlovských historických krovů

Jiří Bláha
12:30 - 15:00 Exkurze po českokrumlovských krovech (sraz na náměstí v podloubí před radnicí; pro tělesně zdatnější zájemce) - gotické, renesanční a barokní krovy v českokrumlovských domech (náměstí Svornosti 1, Latrán 6, Porákův dům atd.)

Neděle 9. 9. 2007

Jiří Bláha, Jiří Plechl, Petr Ovesný
10.30 – 12.00 Tesařské řemeslo a stavby krovů na starých iluminacích
Postup skládání krovů, vizualizace

Otevřeno zdarma

Možnosti: vstup volný
..Státní hrad a zámek Český Krumlov

Termín Od - Do
15.09.2007 - 16.09.2007   (So-Ne) 09:00 - 16:00

..

Celý areál hradu a zámku je otevřen 9:00 - 16:00/17:00 za běžné vstupné.

Doprovodné akce:

9:00 - 16:30 Zámecká věž
Válcová šestipodlažní věž, ze dvou třetin obklopena obytným palácem Hrádku, spočívá na skále vystupující strmě nad latránským podhradím a tokem řeky Vltavy. Poskytuje krásný výhled na Český Krumlov a blízké okolí. Výška od hladiny Vltavy 86 m.
Vstup zdarma pro děti do 15 let v doprovodu dospělé osoby.

10:00 - 16:30 Zámecké lapidárium
Zámecké lapidárium se nachází na I.zámeckém nádvoří pod severním křídlem objektu Nového purkrabství. Prostor je směrem na severní stranu suterénní, směrem na jih je hluboko pd terénem nádvoří. V zámecké architektuře, spolu se sklepy Pražského hradu, nemá ve střední Evropě obdoby.
Vstup zdarma.

10:00 - 15:00 Renesanční dům
Zpřístupnění části sbírek divadelních kulis (sufity, prospekty), divadelních kostýmů a doplňků. Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově reprezentuje vyspělou barokní scénu. Srovnatelné je pouze se švédským královským divadlem v Drottningholmu u Stockholmu z roku 1766.
Vstup zdarma.
..Den s handicapem - Den bez bariér, Český Krumlov 8. - 9. 9. 2007

Termín Od - Do
08.09.2007 - 09.09.2007   (So-Ne) 10:00 - 16:00