Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2009

Dny evropského dědictví, Český Krumlov 2009

Josef Wolf: Horní ulice, r. 1899

nám. Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Putschögl

Telefon: 380766314

E-mail: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2009


Seznam nabídek:


Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a výchovnou akcí, mezi jejíž hlavní cíle náleží: zlepšování informovanosti o jiných kulturách, ochrana kulturního dědictví a respektování všech kultur bez ohledu na jejich rozšíření. Každoročně se v měsíci září otevírají veřejnosti památky, budovy, objekty a prostory včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letošní národní téma Dnů evropského dědictví – Památky měřené časem.
"Teprve čas, kdy svědectví, duchovní sdělení či poselství přijímáme, kdy skrze památku nahlížíme náznaky nebo fragmenty duchovna dávné kultury, teprve takový čas památky je smysluplný. K tomu však musíme s tímto nositelem svědectví skutečně žít a musíme jej nechat plnohodnotně existovat. A to znamená také stárnout. Je to sice značně rizikový způsob bytí (jako je riziková každá skutečná existence), avšak plně bezpečnou alternativou by bylo jen umrtvení a mumifikace." (autor Ing. arch. Ivo Koukal)..Muzeum stavebních dějin a řemesel

Termín Od - Do
12.09.2009 - 13.09.2009   (So-Ne) 10:00 - 17:00

Muzeum stavebních dějin a řemesel Muzeum stavebních dějin a řemesel Muzeum stavebních dějin a řemesel Muzeum stavebních dějin a řemesel

12.9.- 13.9. (So, Ne)
Muzeum bude přístupné veřejnosti: 10.00 - 17.00
- vstup zdarma
- stálá expozice seznamuje prostřednictvím obrazové dokumentace a trojrozměrných objektů s vývojem českokrumlovských měšťanských objektů a jejich architektonickými detaily od středověku po současnost (k vidění jsou trámové stropy, portály, dveře, fasády...)
- "Santiago, Santiago!" - výstava fotografií RNDr. Jana Bíma ze svatojakubské pouti do Santiaga de Compostela (výstava potrvá od 17.7. do 13.9.)

Doprovodné akce:

"Archeologické nálezy ze středověkého Českého Krumlova"
- přednáší Jan Račák (Regionální muzeum v Českém Krumlově)
- v sobotu 12.9. od 10.00 do 11.00
- přednáška s dataprojekcí
- vstup zdarma

"Český Krumlov - město středověkých krovů"
- seznámení s českokrumlovskými gotickými krovy, informace o postupech při jejich konstruování
- přednáší Ing. PhD. Jiří Bláha (ÚTAM AV ČR, v. v. i., výzkumné centrum Telč)
- v sobotu 12.9. od 11.00 do 12.00
- přednáška s dataprojekcí
- vstup zdarma

"Českokrumlovské měšťanské domy ve středověku"
- ilustrace na dochovaných příkladech ve vnitřním městě
- přednáší Mgr. Jiří Bloch (Muzeum stavebních dějin a řemesel)
- v sobotu 12.9. od 12.00 do 13.00
- přednáška s dataprojekcí
- vstup zdarma

"Mystika středověkých katedrál"
- výpověď v čase a prostoru
- přednáší Dr. Mgr. Hana Blochová
- v sobotu 12.9. od 19.00 do 21.00
- přednáška s živou hudbou, slovo zpěv, středověká harfa, psalterium
- vstup zdarma

"Výstavba církevních objektů v Českém Krumlově"
- přednáší Mgr. Roman Lavička (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)
- v neděli 13.9. od 10.00 do 11.00
- přednáška s dataprojekcí
- vstup zdarma

"Středověké stavební techniky"
- konstrukce a provoz klecových jeřábů
- přednáší Petr Růžička (Ars Tignaria)
- v neděli 13.9. od 11.00 do 12.00
- přednáška s dataprojekcí
- vstup zdarma

Další informace: Program prohlídek a přednášek [PDF 245 kB]
..Museum Fotoateliér Seidel

Termín Od - Do
12.09.2009 - 13.09.2009   (So-Ne) 09:00 - 12:00
12.09.2009 - 13.09.2009   (So-Ne) 13:00 - 18:00
17.09.2009   (Čt) 15:00 - 18:00

Josef Seidel: Museum Fotoateliér Seidel, po roce 1905 Museum Fotoateliér Seidel Museum Fotoateliér Seidel - interiér

12.9. - 13.9. (So, Ne)
Muzeum bude otevřeno: 9.00 - 12.00 a 13.00 - 18.00
- prohlídky po celý den
- vstup za poloviční vstupné po celý den
- bez rezervace
- expozice ateliéru Josefa a Františka Seidlových překvapí svou autenticitou, nepřeberným množstvím unikátních dobových snímků a dokonale dochovaným technickým zařízením

17.9. (Čt)
Muzeum bude otevřeno: 15.00 - 18.00
- časy prohlídek: 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
- maximální počet osob v prohlídce: 20
- nutná rezervace účasti v prohlídce
- rezervace: www.ckrumlov.cz/seidel, info@seidel.cz, tel.: 380 712 354

Doprovodné akce:

"Komentované promítání fotografií"
- fotografie z produkce Fotoateliéru Seidel, promítání v prostorách badatelny muzea
- v sobotu 12.9. ve 14.00, 15.00, 16.00
- vstup zdarma
..Kostel sv. Víta

Termín Od - Do
12.09.2009   (So) 14:00 - 15:30
13.09.2009   (Ne) 12:45 - 13:30

Kostel sv. Víta (autor neznámý) Kostel sv. Víta

12.9. (So)
Farní kostel sv. Víta
- prohlídka věže a krovů kostela
- provede Ing. PhD. Jiří Bláha, Petr Růžička (Ars Tignaria)
- dvě prohlídkové skupiny ve 14.00 a 14.45
- sraz u kostela sv. Víta
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 30
- vstup zdarma
- nutná předchozí rezervace místa v prohlídkové skupině, rezervace v Kanceláři starosty (Mgr. Filip Putschögl, tel.: 380 766 314, email: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz)

13.9. (Ne)
Farní kostel sv. Víta
- kamenická výzdoba sv. Víta, stavební postupy při jeho výstavbě
- přednese Mgr. Roman Lavička (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)
- 12.45 - 13.30
- sraz u kostela sv. Víta
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 30
- vstup zdarma
- nutná předchozí rezervace místa v prohlídkové skupině, rezervace v Kanceláři starosty (Mgr. Filip Putschögl, tel.: 380 766 314, email: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz)
..Kaplanka

Termín Od - Do
12.09.2009   (So) 13:00 - 13:00
12.09.2009   (So) 13:30 - 13:30

Kaplanka, historické foto Aleš Motejl: Kaplanka

12.9. (So)
Kaplanka
- prohlídka pozdně středověkého interiéru
- provede Mgr. Roman Lavička (NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích)
- dvě prohlídkové skupiny ve 13.00 a 13.30
- sraz u kostela sv. Víta
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 30
- nutná předchozí rezervace místa v prohlídkové skupině, rezervace v Kanceláři starosty (Mgr. Filip Putschögl, tel.: 380 766 314, email: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz)
- vstup zdarma
- objekt, který sloužil jako obydlí pro českokrumlovské kaplany (bývá označován jako první vstup renesančního stylu do Krumlova)
..Středověké měšťanské domy

Termín Od - Do
13.09.2009   (Ne) 13:30 - 15:00

Ateliér Micko: Vzducholoď, r. 1938

13.9. (Ne)
Exkurze po středověkých měšťanských domech
- prohlídka středověkých domů ve Vnitřním Městě: Vlašský Dvůr - Dlouhá č.p. 32, Soukenická č.p. 36, Kájovská č.p. 55, Radniční č.p. 29
- provede Mgr. Jiří Bloch (Muzeum stavebních dějin a řemesel)
- sraz u Muzea stavebních dějin a řemesel v 13.30 (Dlouhá 92)
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 30
- nutná předchozí rezervace místa v prohlídkové skupině, rezervace v Kanceláři starosty (Mgr. Filip Putschögl, tel.: 380 766 314, email: filip.putschogl@mu.ckrumlov.cz)
- vstup zdarma
..Státní hrad a zámek Český Krumlov

Termín Od - Do
19.09.2009 - 20.09.2009   (So-Ne) 09:00 - 12:00
19.09.2009 - 20.09.2009   (So-Ne) 13:00 - 16:00

Josef Seidel: Panorama Krummau, r. 1907 Karel Plicka: náměstí Svornosti, r. 1961 Lubor Mrázek: Český Krumlov

19.9. - 20.9. (So, Ne)
Prohlídkové trasy hradu a zámku budou zpřístupněny: 9.00-12.00 a 13.00-16.00
- běžné vstupné

Doprovodné akce:

Renesanční dům (V. nádvoří)
Depositář historických divadelních kulis (sufity, prospekty), divadelních kostýmů a doplňků z barokního divadla.
- prohlídka s průvodcem (v českém jazyce)
- časy prohlídek: 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 25
- vstupné zdarma
- k účasti v prohlídce je nutné vyzvednout volnou vstupenku na pokladně

Renesanční dům (V. nádvoří)
Konírna
Historická expozice konírny se Schwarzenberským kočárem.
- prohlídka s průvodcem (v českém jazyce)
- časy prohlídek: 9.30, 11.00, 12.30, 14.00
- maximální počet osob v prohlídkové skupině: 25
- vstupné zdarma
- k účasti v prohlídce je nutné vyzvednout volnou vstupenku na pokladně
..Souběžné akce:

..Den s handicapem

Termín Od - Do
12.09.2009   (Pá-So) 10:00 - 16:00

Den s handicapem

12.9. 2009 (So)
6. ročník akce pro zdravotně postižené a jejich doprovody. Pro účastníky akce jsou připraveny speciální prohlídky zámku a barokního divadla, prohlídky města pro vozíčkáře s doprovodem profesionálního průvodce, otevřena budou i muzea a galerie.
Akci organizuje Kiwanis Klub Český Krumlov, bližší informace na www.ckrumlov.cz/handicap2009.