Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2012

Slavnosti pětilisté růže ® 2012

Slavnosti pětilisté růže

Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622

E-mail: info@ckrumlov.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/slavnosti2012

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2012


26. ročník městské historické slavnosti z období renesance, panování posledních Rožmberků, jež obdržela titul Akce roku 2010 v České republice.


TÉMA LETOŠNÍHO ROČNÍKU:
Souboj dobra FESTINA LENTE (Pospíchej pomalu) versus MEMENTO MORI (Pamatuj na smrt)

Málokdy jsme v historii svědky toho, aby základní životní postoje dvou silně propojených osobností měly v obou případech kladný náboj. Většinou zápasí dobro se zlem. Zápas dobrých myšlenek se zlými vždy byl a stále zůstává atraktivnější, než bojují-li myšlenky o to, která z nich je lepší. A tak takový spor ztrácíme ze zřetele. Proto je dobré, ba dokonce nutné, čas od času vzpomenout těchto myšlenek i osobností s nimi spojených. Český Krumlov má v tomto ohledu výjimečné postavení, neboť jako součást rožmberského dominia má z čeho čerpat. Skrze rožmberský rod a jeho dva nejvýznamnější představitele, Viléma a Petra Voka z Rožmberka, můžeme sledovat souboj dvou životních postojů, které, aniž by si je sami předem byli schopni formulovat, ovlivňovaly jejich chování a jednání. Právě ony totiž určovaly nejen chod výše zmíněného dominia, ale ve svých důsledcích do značné míry i chod celého Českého království.

Příběh dvou bratrů, jejichž životní cesty a postoje se prolínají, sbíhají, ale také rozcházejí i rozdělují, je impozantním inspiračním zdrojem a materiálem nejen k zamyšlení. K zamyšlení nad sebou samým, nad chodem a fungováním současného světa a role, kterou každý z nás v tomto světě sehrává. Je to však i možnost nových zážitků, které mají své kořeny v minulosti. Možnost zažít něco ojedinělého a neopakovatelného v „kulisách“ jednoho z nejkrásnějších měst světa.

Pojďme se tedy vrátit v čase, „užít si“ a „prožít“ dobu dvorských slavností, kejklířských výstupů, představení potulných komediantů i renomovaných divadelních společností, dobové hudby a tance, i historické kuchyně.Partneři


Organizátoři děkují všem partnerům za podporu 26. ročníku Slavností pětilisté růže!

GENERÁLNÍ PARTNER:
* Budějovický Budvar, n. p.

HLAVNÍ PARTNER:
* Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism

PARTNEŘI:
* ENERGO Český Krumlov, s. r. o.
* Linde Pohony, s. r. o.
* Kámen a písek, spol. s r. o.
* Pivovar Eggenberg, a. s.
* Vidox, s. r. o. - stavební společnost
* Státní hrad a zámek Český Krumlov
* Barrandov studio, fundus
* Hotel Růže Český Krumlov
* Feston, s. r. o. - stavební společnost
* Kaufland Česká republika, v. o. s.
* EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy západ

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:
* OIS - Oficiální informační systém Český Krumlov
* Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska
* Český Rozhlas České Budějovice
* Českokrumlovský deník
* Hitradio Faktor
* Mladá fronta DNES
Informace pro obyvatele a podnikatele ve vnitřním městě


Slavnosti pětilisté růže přináší pro obyvatele a podnikatele vnitřního města některá omezení, která by mohla způsobovat nepříjemnosti. Těmto nepříjemnostem bychom rádi předešli, a proto jsme pro Vás tak jako každým rokem připravili následující informace.
Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu

ZÁMECKÁ VĚŽ PRORADOST


Zámecká vež Český Krumlov

Českokrumlovské seskupení Proradost navazuje na svou aktivitu v rámci oslav 400. výročí Rožmberků a připravilo instalaci čtyř velkoformátových pláten na českokrumlovskou zámeckou věž, čímž chce připomenout její renesanční podobu a možná i oživit diskusi o její podobě současné. Instalace potrvá po celou dobu slavností. Spolupracují: Seskupení Proradost, Městské divadlo Český Krumlov, Národní památkový ústav v Českých Budějovicích - Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní oblastní archiv Třeboň - pobočka Český Krumlov, Jan Kočnar a ak. mal. Karel Hrubeš. Více na www.proradost.info
PÁTEK 22. 6. 2012


HLAVNÍ AKCE, PRŮVODY, CEREMONIE:

12.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU
14.00 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ
19.00 HOSPODA „U PETROVA VOKA“- komponovaný program
22.00 NOČNÍ OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM, trasa průvodu: Horní – náměstí – Radniční – Latrán – Pivovarská – zahrady pivovaru Eggenberg
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, 1. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ TRH

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 12:00 - 21:00

Historický trh, 1. zámecké nádvoří Krumlovští pištci - Slavnosti pětilisté růže Bratři z Růže - Ostrov pokladů

* 12.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH

* 14.00 Krumlovští pištci - zámecká hudební kratochvíle v podání českokrumlovského flétnového souboru
* 14.30 Otevření trhu - bubenická jednotka Wild Sticks
* 15.00 Malé divadélko Praha – „O kohoutkovi a slepičce“ (fraška) – známá pohádka o slepičce, která se snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě lakota a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i obrazem dnešního světa? Hrají a zpívají: Anna a Rostislav Novákovi.
* 15.30 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké v podání znojemského kejklíře
* 16.00 Kapka – české lidové písně v podání českokrumlovské folkové kapely
* 16.45 Malé divadélko Praha – „Loutkové varieté“ - čtyři krátké výstupy historických loutek (marionet) na reprodukovanou hudbu, bez mluveného slova. Baletka, klauni, ježibaba a pštros zaujmou malé i velké diváky.
* 17.00 SHŠ Grál Brno – bubenické a šermířské ukázky a legrácky předvedou šermíři z Brna a širokého okolí
* 17.30 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic + El Raks Sáel - společné vystoupení muzikantů, fakíra a břišních tanečnic
* 18.00 Malé divadélko Praha – „O kohoutkovi a slepičce“ (fraška) – známá pohádka o slepičce, která se snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě lakota a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i obrazem dnešního světa? Hrají a zpívají: Anna a Rostislav Novákovi.
* 18.30 Bratři z Růže – Ostrov pokladů - šermířská hra v podání českokrumlovské skupiny historického šermu

Místo konání: Státní hrad a zámek, 1. zámecké nádvoří, Český Krumlov
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 14:00 - 23:00

Duo Karson Ohňový průvod

Moderuje Jiří Laštovka

* 14.00 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ – bubenická jednotka Wild Sticks Český Krumlov
* 14.30 Duo Karson - ukázky orientálních fakírských i tanečních umění v podání rodiny Macháčků
* 15.00 Holba - evropská hudba období středověku z lidového prostředí
* 15.45 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce
* 16.15 Quanti Minoris – Hrad rock, aneb středověký pouliční bigbeat – vítěz hudebního festivalu Porta 2010
* 17.15 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér
* 17.45 Monadria Polygamica a bubenický soubor Wild Sticks - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků
* 18.15 Farha - představení tanečnic z tanečního studia orientálního tance v Českém Krumlově pro potěchu oka i duše diváka, protože Farha přece znamená v překladu z arabštiny Radost
* 19.00 HOSPODA „U PETROVA VOKA“ – historické komponované pásmo, kde rychtář chystá se svojí kompanií velkolepý program pro přijíždějící panstvo. Účinkují: bubny – Wild Sticks Český Krumlov, šerm a bubny – SHŠ Grál Brno, šerm – ŠS Harcíři z Rokycan, SHŠ Rival Písek, hudba – Krless, Bakchus, Góthien, tanec – Fioretto, Alla Danza, Soubor školy starého tance Praha, Kancioneta, Salome, El Raks Sáel, tanečnice a fakír – In Flamenus, kejklíři – Pupa, Jonáš, Paolo, Komedianti na káře a další. Scénář a režie: Jaromír Hruška, moderují a v hlavních úlohách hrají Jiří Laštovka a Jakub Baran
* 22.00 PŘÍCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU
* 22.15 PAPOUŠKOVO SIROTCI – koncert českokrumlovské populární kapely

Místo konání: Náměstí Svornosti, Český Krumlov
PIVOVARSKÉ ZAHRADY

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 15:00 - 19:00

Pivovarská zahrada Zahrada pivovaru

* 15.00 - 19.00 Hry, soutěže a zábava pro děti všeho věku – Al Rašíd
* 15.00 - 19.00 Pojízdný fotoateliér Quisquis - mobilní fotoateliér vybavený rozsáhlým fundusem historických kostýmů, kde si můžete vyzkoušet dobové kostýmy a nechat si zaznamenat tuto událost na fotografiích, které si od nás odnesete na CD. Nabídka je zpoplatněna. Více informací naleznete i na www.quisquis.cz

Program hlavní scéna
* 15.00 – 19.00 Dětský zábavný blok
* 15.00 Divadlo Facka – Pohádkový jarmark
* 15.30 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér
* 16.00 Komedianti na káře
* 16.30 Duo Karson - ukázky orientálních umění fakírských i tanečních v podání rodiny Macháčků
* 17.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce
* 17.30 Komedianti na káře - žonglérské představení „Kdo s koho?“
* 18.00 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké v podání znojemského kejklíře
* 18.30 Divadlo Facka - improvizace na chůdách

Místo konání: Pivovarské zahrady, Český Krumlov
NÁDVOŘÍ PRELATURY, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 15:00 - 23:30

Nádvoří prelatury Středověká kapela Elthin

* 15.00 Studio dell´arte České Budějovice – Romeo a Julie, aneb Kašpárek v Londýně – slavný Shakespearův příběh trochu jinak, v kulisách divadla Globe a s netradiční postavou Kašpárka v „hlavní“ roli. Shakespeare, odpusť!
* 17.00 Dětské studio Městského divadla v Českém Krumlově – Český rok. Soubor vznikl před více než pěti lety. Navštěvují jej děti ve věku od druhé třídy ZŠ. Vedoucí souboru pracuje s dětmi metodami dramatické výchovy - hlasová, pohybová výchova, nonverbální komunikace a etudy... Inscenace Český rok aneb Od Adventu k Adventu je sestavena jako koláž z výběru lidové poezie, která nás seznámí s venkovskými lidovými zvyky. Texty se prolínají s lidovými písničkami a drobnými hereckými výstupy. Inscenace byla doporučena do širšího výběru na Národní přehlídku dětského divadla - Dětská scéna Svitavy 2012
* 18.00 Téměř divadelní společnost České Budějovice – „Janek mluvka a Jak se víly napravily“. Klasická francouzská pohádka o Jankovi mluvkovi, který zachránil princeznu ze strašlivého loupežnického zajetí. A druhá, česká pohádka, o dvou zlomyslných vílách, hodné holčičce a obrovském obrovi…
* 19.00 Elthin – středověká hudba v podání plzeňských muzikantů
* 20.30 Divadelní klub Českokrumlovská scéna – František Zborník - Příběhy Petra Voka aneb Movie star 16. století žije! Režie: František Zborník a Jaroslav Kubeš
* 22.45 Divadlo Elf Praha – „Svatební košile“ – dramatizace klasické balady Karla Jaromíra Erbena.

Místo konání: Nádvoří Prelatury, Horní ulice, Český Krumlov
ŠIROKÁ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 15:30 - 19:00

Kapela Lakomá Barka

* 15.30 Elthin – středověká hudba v podání plzeňských muzikantů
* 16.00 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely
* 16.30 In Flamenus - taneční vystoupení s biči
* 17.00 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadúrů a rozverných studentů
* 17.30 Góthien – středověká hudba z Plzně
* 18.00 SHT Kancioneta - tanečnice z Tábora s vystoupením lidových tanců z období renesance spojeném s jejich výukou
* 18.30 Holba - evropská hudba období středověku z lidového prostředí

Místo konání: Široká ulice, Český Krumlov
HOTEL RŮŽE, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 16:00 - 19:00

Fioretto

* 16.00 Krumlovští pištci – vystoupení českokrumlovského dětského flétnového souboru pod vedením Renaty Pyšíkové (Jezuitský sál)
* 17.15 Fioretto, Chairé Příbram – společné vystoupení českokrumlovského souboru historického tance Fioretto a příbramského vokálně – instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé (Jezuitský sál)
* 19.00 Medvíďata – vystoupení českokrumlovského dětského pěveckého sboru pod vedením Mgr. Lukáše Holce (Jezuitský sál)

Místo konání: Hotel Růže, Horní ulice, Český Krumlov
NOC HUDBY V ULICÍCH MĚSTA

Termín Od - Do
22.06.2012   (Pá) 22:00

Kapela Satisfucktion

Ve večerních a nočních hodinách hraní po krumlovských hospůdkách, klubech a v zákoutích města.

Pouliční vystoupení od 23.00 do 24.00 - Bakchus, Gothien, Krless, Kapka, Lakomá Barka, Elthin, Fremitus Aetheris. Místa hraní: Lazebnický most, Pod Zámeckými schody, Seminární zahrada u Hotelu Růže.

* Hospoda Na louži – hraje šraml Nejistota z Moravy a Jarda Kopecký
* Cikánská jizba, Dlouhá ulice – hraje českokrumlovská cikánská kapela Cindži renta
* Salon Šnek, Panská 19 – muzicírování do ranních hodin
* b-bar, Rybářská 40
* Fabrička klub, Za Jitonou – pokračování slavností pro nenasytné v nově otevřeném hudebním klubu Fabrička. Od 22.00 hodin proběhne koncert kapely Satisfucktion, jako předkapela vystoupí Inverted. Po koncertě afterpárty s muzikou až do rána. Vstupné 120,- Kč. Více na www.fabrickaklub.cz

Místo konání: Ulice města Český Krumlov, Český Krumlov
SOBOTA 23. 6. 2012


HLAVNÍ AKCE, PRŮVODY, CEREMONIE:

10.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU
15.00 HISTORICKÝ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM - trasa průvodu: Horní – náměstí – Široká – Dlouhá – Latrán – Pivovarská – zahrady pivovaru Eggenberg
16.00 ŽIVÉ ŠACHY – scénář a režie: Jaromír Hruška
22.00 ŽIVÉ ŠACHY – premiéra nové inscenace
24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, 1. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ TRH

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:00 - 21:00

Kejklíř Pupa Sokolnictví Falker

* 10.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH

* 10.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce
* 10.30 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadúrů a rozverných studentů
* 11.00 Divadlo Koňmo - pohádka pro malé i velké děti všeho věku
* 12.00 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér
* 12.30 Góthien – středověká hudba z Plzně
* 13.00 SHŠ Harcíři z Rokycan - šermířské ukázky
* 13.30 Orchestr Péro za kloboukem
* 15.00 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely
* 16.00 Orchestr Péro za kloboukem - koncert
* 16.45 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce
* 17.15 SHŠ Gard - šermířské a bubenické ukázky
* 17.45 Divadlo Koňmo - pohádka pro malé i velké děti všeho věku
* 18.45 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic
* 19.00 Krless a El Raks Sáel - společné vystoupení pražských muzikantů a brněnských břišních tanečnic

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, LETNÍ JÍZDÁRNA
* 10.00 – 18.30 Sokolnictví Falker o.s. - ukázky sokolnictví a výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků a letové ukázky

Místo konání: Státní hrad a zámek, 1. zámecké nádvoří a letní jízdárna, Český Krumlov
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:00 - 24:00

Petr Theimer In Flamencus Javory beat

Moderuje Jiří Laštovka

* 10.00 Zahájení – bubenický soubor Wild Sticks a Monadria Polygamica - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků
* 10.30 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely
* 11.15 Petr Theimer - kejklíř na chůdách
* 11.45 Páni z Kolína - hudební vystoupení dívčí části skupiny historického šermu
* 12.15 SHŠ Rival Písek - divadlo, šerm a svérázný humor v podání písecké skupiny historického šermu
* 12.45 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic
* 13.30 In Flamenus - vystoupení fakíra a břišní tanečnice s hady
* 14.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce
* 14.15 Quanti Minoris – Hrad rock, aneb středověký pouliční bigbeat
* 15.00 HISTORICKÝ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM - trasa průvodu: Horní – náměstí – Široká – Dlouhá – Latrán – Pivovarská – zahrady pivovaru Eggenberg
* 16.00 Exfanta- vokální renesanční hudba 16. století a folk pro radost
* 16.45 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér
* 17.15 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadúrů a rozverných studentů
* 18.00 SHŠ Grál Brno – bubenické a šermířské ukázky a legrácky předvedou šermíři z Brna a širokého okolí
* 18.45 Góthien - středověká hudba z Plzně
* 20.00 JAVORY BEAT – Hana a Petr Ulrychovi s novou kapelou, která je rovněž složená ze špičkových brněnských hudebníků. Uslyšíte nové skladby, sem tam i staré beatové „pecky“, ale hlavně známé „javorovské“ písničky v jiném kabátě. Můžete se těšit na nové společné hudební zážitky s nyní ještě košatějšími JAVORY. Návrat ke kořenům s JAVORY BEAT!
* 22.00 Quanti Minoris - Hrad rock, aneb středověký pouliční bigbeat v podání vítězů hudebního festivalu Porta 2010 - historizující folkrock s keltskými kořeny Repertoár kapely tvoří zhudebněná poezie středověkých autorů. Hudba je vlastní a je pouze inspirována hudbou z přelomu středověku a novověku. Pro podpoření autentické atmosféry jsou použity skladby nebo části skladeb mistrů tohoto období. Melodická hudební linka s nosným středověkým prvkem za použití replik hudebních nástrojů je přepasírována přes rockový základ. Výsledkem je sice stylově hůře zařaditelný hudební směr, který však je o to zajímavější svou barevností jak zvukovou, tak i rytmickou.
* 23.00 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic

Místo konání: Náměstí Svornosti, Český Krumlov
NÁDVOŘÍ PRELATURY, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:30 - 23:00

Divadlo Elf Praha Exfanta

* 10.30 Divadlo Elf Praha – „TŘI PRASÁTKA“ – dramatizace na motivy klasické anglické pohádky. Režie: Waldtraut Ritterová. Hrají: Zuzana Horová, Michaela Hradecká / Petra Mošovská a Michal Hnátek.
* 12.00 Divadlo Facka - Pohádkový jarmark - pásmo interaktivních pohádek
* 13.00 Téměř divadelní společnost – „Čarodějnice z kumbálu a Dva klíče“
Francouzská pohádka o tom, jak si Pierre dům za pět franků koupil a v kumbále se mu usadila čarodějnice. A druhá, česká pohádka, o Jeníkovi, který byl čertu zaprodán a svým dobrým srdcem se vykoupil, svou milou získal, ztratil a znovu našel.
* 16.00 Divadlo Elf Praha – „Mikulkovy pohádky“ – Pět krátkých pohádek na motivy pohádek Aloise Mikulky. Představení je kombinací činohry a tradičního loutkového divadla. Scénář a režie: Jan Prokeš. Hrají: Zuzana Horová / Michaela Hradecká a Michal Hnátek / Jan Prokeš.
* 17.30 Téměř divadelní společnost - "Labutí panna“ - O velké lásce mladého myslivce k labutí panně. Pohádka plná přátelství, velkých i malých kouzel a dračích hlav…
* 18.30 Divadlo Facka - Pohádkový jarmark - pásmo interaktivních pohádek
* 20.30 SHŠ Rival Písek – „Císařovi chráněnci aneb Komedie plná nápojů“ – renesanční šermířská komedie s prvky Commedie dell´arte.
* 22.00 Exfanta - vokální renesanční hudba 16. století a folk pro radost

Místo konání: Nádvoří Prelatury, Horní ulice, Český Krumlov
HOTEL RŮŽE, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:00 - 20:00

Páni z Kolína Chairé

* 10.00 Góthien - středověká hudba z Plzně
* 10.30 SHT Mariane Libčice dětský taneční soubor od vltavských břehů
* 11.00 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic
* 11.30 SHT La Volta - jindřichohradecké tanečnice a jejich taneční um - historické tance z hradu i podhradí
* 12.00 Krumlovští pištci - vystoupení českokrumlovského flétnového souboru
* 12.30 Soubor školy starého tance a Ludus Musicus - taneční ukázky z komedie dell arte (Jezuitský sál)
* 13.15 Folklórní soubor Bulbuli a Sbor černohorské menšiny v Záhřebu. Bulbuli - bosenské sevdalinky v podání ženského multietnického sboru pod vedením Ismeta Kurtovice. Sbor černohorské menšiny v Záhřebu pečuje o své lidové melodie. Oba soubory se představí ve společném programu.
* 17.30 Páni z Kolína - středověká hudba, ukázky výcviku halapartníků
* 18.30 In Flamenus – orient - vystoupení fakíra a břišní tanečnice s hady
* 19.00 Chairé - koncert vokálně – instrumentálního souboru dobových nástrojů (Jezuitský sál)

Místo konání: Hotel Růže, Horní ulice, Český Krumlov
SALON ŠNEK, PANSKÁ ULICE

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:00 - 18:00

Ilustrační foto

* 10.00 – 18.00 DĚTSKÁ ROŽMBERSKÁ DÍLNA – aktivní zábava pro děti. Dětská historická střelnice, výroba kožených doplňků, potisk triček a odznaků dle vlastního návrhu pod odborným vedením a další. Více informací na www.salonsnek.cz. Pořádá: Klub přátel Salonu Šnek.

Místo konání: Salon Šnek, Panská ulice 19, Český Krumlov
PIVOVARSKÉ ZAHRADY

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:00 - 23:00

Program v pivovarské zahradě Program v pivovarské zahradě Program v pivovarské zahradě Program v pivovarské zahradě Program v pivovarské zahradě

* 10.00 – 15.00, 16.00 – 18.00 Hry, soutěže a zábava pro děti všeho věku – Al Rašíd, Cirkus Legrando, Kamarádi Brno
* 10.00 – 19.00 Pojízdný fotoateliér Quisquis - mobilní fotoateliér vybavený rozsáhlým fundusem historických kostýmů, kde si můžete vyzkoušet dobové kostýmy a nechat si zaznamenat tuto událost na fotografiích, které si od nás odnesete na CD. Nabídka je zpoplatněna. Více informací naleznete i na www.quisquis.cz

Program hlavní scéna
* 10.00 – 15.00 Dětský zábavný blok
* 10.45 Zahájení programu - Green Regiment - mušketýrská jednotka v akci
* 11.15 SHŠ Grál Brno - Turnaj o ruku princezny - vystoupení pro všechny věkové kategorie. V pěším rytířském zápolení se utkávají o ruku princezny 3-4 rytíři z různých středověkých zemí. Rytíři bojují v plátových zbrojích a v představení je zařazeno minimálně pět soubojů různými zbraněmi. Celé představení je laděno v humorném duchu a vyúsťuje do situace, kdy po zjištění, že princezna právě neoplývá půvabem, rytíři změní pravidla a její ruku získává ten, kdo prohraje klání. Kdo se stane tímto šťastlivcem nebudeme dopředu prozrazovat.
* 12.00 In Flamenus – vystoupení fakíra a břišní tanečnice s hady
* 12.30 Fremitus Aetheris - středověká hudba v podání studentů pražské konzervatoře
* 13.00 SHT Kancioneta Tábor - ukázky středověkých lidových tanců a výuka
* 13.30 Kamarádi Brno - pohádkový program pro děti
* 16.00 ŽIVÉ ŠACHY „Královská hra – šachová partie s pasovskými o rožmberské dominium“ – šachová partie s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů. Repríza úspěšné loňské verze založené na historicky doložené šachové partii. Účinkují členové Divadelního klubu Českokrumlovská scéna a občané města. Scénář a režie: Jaromír Hruška.
* 17.00 Divadlo Facka - Pohádkový jarmark - pásmo interaktivních pohádek (ve stanu)
* 17.30 El Raks Sáel - orientální tanečnice až z dalekého Brna
---
* 18.00 - 19.00 – Technická pauza
---
* 19.00 Monadria Polygamica a Wild Sticks - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků
* 19.30 SHT Alla Danza - renesanční tance v podání pražského souboru historických tanců
* 20.00 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér
* 20.30 Duo Karson – ukázky orientálních umění fakírských i tanečních v podání rodiny Macháčků
* 21.30 Prolog k Živým šachům – Green Regiment, Fioretto a skupiny historického tance – zahájení dvorské slavnosti
* 22.00 ŽIVÉ ŠACHY – „Bratříčku, neopouštěj nás!“ - noční šachová partie s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů. Premiéra založená na příběhu nuceného odloučení Viléma a Petra Voka z Rožmberka - s ohňovou a tanečně kejklířskou show. Účinkují členové Divadelního klubu Českokrumlovská scéna a občané města. Scénář a režie: Jaromír Hruška.

Místo konání: Pivovarská zahrada, Český Krumlov
ŠIROKÁ ULICE

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 10:30 - 20:30

Široká ulice Široká ulice

* 10.30 Krumlovští pištci – koncert českokrumlovského flétnového souboru
* 11.00 SHT Alla Danza a Fremitus Aetheris - lidové tance s výukou za doprovodu živé hudby
* 11.30 Duo Karson – ukázky orientálních umění fakírských i tanečních v podání rodiny Macháčků
* 12.00 Monadria Polygamica a Wild Sticks - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků
* 12.30 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadúrů a rozverných studentů
* 13.30 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely
* 14.00 - 17.00 Technická pauza
* 17.00 ŠS Harcíři z Rokycan - šermířské ukázky
* 17.30 Soubor školy starého tance Praha - středověké tance
* 18.00 Fremitus Aetheris - středověká hudba v podání studentů pražské konzervatoře
* 18.30 Petr Theimer - kejklíř, chůdař
* 19.00 Bratři z Růže – šermířské ukázky v podání českokrumlovské skupiny historického šermu
* 20.00 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely

Místo konání: Široká ulice, Český Krumlov
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK - JIŽNÍ ZÁMECKÉ TERASY

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 24:00

Slavnostní ohňostroj

* 24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ NA JIŽNÍCH ZÁMECKÝCH TERASÁCH – Symfonická báseň Bedřicha Smetany Vltava v provedení českokrumlovských ohňostrůjců k příležitosti 20. výročí spolupráce pro Slavnosti pětilisté růže

Místo konání: Státní hrad a zámek - jižní zámecké terasy, Český Krumlov
NOC HUDBY V ULICÍCH MĚSTA

Termín Od - Do
23.06.2012   (So) 22:00

Ilustrační foto

Ve večerních a nočních hodinách hraní po krumlovských hospůdkách, klubech a v zákoutích města.

* Hospoda Na louži – hraje šraml Nejistota z Moravy a Jarda Kopecký
* Cikánská jizba, Dlouhá ulice – hraje českokrumlovská cikánská kapela Cindži renta
* Salon Šnek, Panská 19 – muzicírování do ranních hodin
* b-bar, Rybářská 40

Místo konání: Ulice města, Český Krumlov
NEDĚLE 24.6. 2012

STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, 1. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ TRH

Termín Od - Do
24.06.2012   (Ne) 10:00 - 16:00

Historický trh

* 10.00 – 16.00 HISTORICKÝ TRH

Místo konání: Státní hrad a zámek, 1. zámecké nádvoří, Český Krumlov
HOTEL RŮŽE, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
24.06.2012   (Ne) 11:00

Krumlovský komorní orchestr

* 11.00 Hudební matiné - Krumlovský komorní orchestr a Městský pěvecký sbor Perchta – tradiční hudební matiné českokrumlovských souborů (Jezuitský sál)

Místo konání: Hotel Růže, Horní ulice, Český Krumlov
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

VSTUPNÉ


Jednodenní vstupné:
- Pátek - dospělí 100,- Kč
- Sobota - dospělí - 200,- Kč

Dvoudenní vstupné (permanentní vstupenka):
- Dospělí – 200,- Kč
- Organizované skupiny - 150,- Kč
- Studenti – 100,- Kč, pro držitele ISIC, ITIC karet
- Děti do 15 let – 50,- Kč

Vstup zdarma:
- Děti do 10 let
- Návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance)
- Držitelé ZTP
TURISTICKÝ SERVIS, KONTAKTY


INFOCENTRUM Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 704 622-3, fax: +420 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info

UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 – 1. nádvoří, 381 01 Český Krumlov, Tel.: 380 725 110, 380 725 119, e-mail: tourist.service@unios.cz

KONTAKT – PROGRAM:
Městské divadlo Český Krumlov, tel. + fax: 380 711 775, e-mail: info@divadlock.cz

KONTAKT – TRHY:
Hana Pelzová, tel.: 721 470 558, e-mail: hpelzova@wo.cz
Informace o uzavírce


Historické centrum města je ve dnech 22. -23. 6. uzavřeno pro vjezd vozidel!

Průchod pod Plášťovým mostem a přilehlá lávka jsou v průběhu slavností uzavřeny z důvodu rekonstrukce. Pro cestu do centra využijte ulice Horní, Linecká, Latrán nebo ulici Na Dlouhé zdi a následně přes areál zámku. Více o omezení na www.ckrumlov.cz/lavky

Při cestě autobusem je možné vystoupit na autobusovém nádraží ČSAD. Autokary přijíždějící od Větřní mohou cestující vysadit na zastávce Tavírna, z opačného směru potom na zastávce u Městského divadla, případně výstupy na Špičáku a vstup do historického centra Budějovickou branou.
POŘADATELÉ


* Město Český Krumlov
* Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.
* Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
* Hanička Pelzová – koordinátor trhu
Organizátoři děkují všem partnerům za podporu 26. ročníku Slavností pětilisté růže!

GENERÁLNÍ PARTNER


* Budějovický Budvar, n. p.
HLAVNÍ PARTNER


* Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
PARTNEŘI


* Energo Český Krumlov, s. r. o.
* Linde Pohony, s. r. o.
* Kámen a Písek, spol. s r. o.
* Pivovar Eggenberg, a. s.
* Vidox, s. r. o. - stavební společnost
* Státní hrad a zámek Český Krumlov
* Barrandov studio, fundus
* Hotel Růže Český Krumlov
* Feston, s. r. o. - stavební společnost
* Kaufland Česká republika, v. o. s.
* EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Čechy západ
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


* OIS - Oficiální informační systém Český Krumlov
* Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska
* Český Rozhlas České Budějovice
* Českokrumlovský deník
* Hitradio Faktor
* Mladá fronta DNES
Skupina "Slavnosti pětilisté růže" na Facebooku