Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2012

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2012 V ČESKÉM KRUMLOVĚ (EHD 2012)

Areál klášterů - interiér

náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Mgr. Filip Putschögl

Telefon: 380766314

E-mail: kancelar.starosty@mu.ckrumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2012


Seznam nabídek:


Dny evropského dědictví (Eurpean Heritage Days) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, jejíž hlavními cíli jsou zlepšovaní informovanosti o jiných kulturách a ochrana kulturního dědictví v nejširším slova smyslu. V Českém Krumlově se každoročně setkávají s velkým zájmem kulturní veřejnosti. Program, který připravuje město Český Krumlov ve spolupráci s Muzeem stavebních dějin a řemesel, proběhne v letošním roce ve dnech 10. až 16. září. Jako každoročně bude sestaven z exkurzí, komentovaných prohlídek a přednášek pro širokou veřejnost...Muzeum stavebních dějin a řemesel

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne) 11:00 - 17:00

Muzeum stavebních dějin a řemesel

Návštěvník expozice má na nevelkém prostoru ojedinělou možnost nahlédnout do stavební historie středověkého města, jehož postupnou proměnu nejvýraznějším způsobem určovalo právě odlišné uplatňování architektonických detailů v jednotlivých slohových obdobích.

Vystavené materiály jsou prezentovány netradiční formou. Informační panely a vitríny byly zhotoveny kompletací druhotně použitých starých dveří a okenních výplní.

Součástí muzea je nově Fairtrade krámek a kavárna.
..Přednásky v Muzeu stavebních dějin a řemesel

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne) 10:00 - 12:00

Přednáška

Sobota 15. 9., 10.00 hodin
Roman Lavička
Pozdně gotická sakrální architektura na Českokrumlovsku

Sobota 15. 9., 11.00 hodin
Vladislav Razím
Opevnění Českého Krumlova

Neděle 16. 9., 10.00
Jiří Bloch
Dvoukláštery minoritů a klarisek v Čechách, stručný přehled
Neděle 16. 9., 11.00
Vladimír Voborník
Hliněné omítky, historie a současnost, praktická ukázka omítání
..Exkurze

Termín Od - Do
15.09.2012   (So) 12:30 - 16:00

Exkurze v areálu klášterů

Sobota 15. 9., 12.30 hodin
Vladislav Razím
Opevnění v Hradební ulici

Sobota 15. 9., 14.00 a 15.00 hodin
Roman Lavička
Bývalý klášter minoritů, velký ambit a kaple sv. Wolfganga

Sobota 15. 9., 14.00 a 15.00 hodin
Martin Horyna
Hudba v klášterním kostele, historie zdejších varhan

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce
..Kaple Bolestné Panny Marie a sv. Kříže na Křížové hoře

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne) 10:00 - 16:00

Kaple na Křížové hoře

Osmiboká barokní kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže postavená roku 1710.

Kaple zpřístupněna veřejnosti po oba dny zdarma.

Možnosti: vstup volný
..Divadelní prohlídky v Museu Fotoateliér Seidel

Termín Od - Do
14.09.2012 - 16.09.2012   (Pá-Ne)

Museum Fotoateliér Seidel - interiér

Vraťte se zpět v čase na počátek 20. století a nahlédněte do domácnosti i podniku manželů Seidelových. Historií Vás provede Josef a Elizabeth Seidelovi a služebná Gerta.

pátek 14. 9., 17.00, 18.30 a 20.00 hodin
sobota 15. 9. a neděle 16. 9. 15.30 a 17.00 hodin

Možnosti: prohlídka s výkladem průvodce
..Zemská výstava 2013 - prezentace projektu

Termín Od - Do
16.09.2012   (Ne) 14:00 - 15:30

Zemská výstava 2013 - prezentace projektu

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Mgr. Ivan Slavík, Ivo Janoušek, Jan Palkovič
Zemská výstava 2013 - prezentace přeshraničního projektu
..Ateliér Egona Schieleho - exkurze

Termín Od - Do
15.09.2012 - 16.09.2012   (So-Ne) 10:00 - 16:00

Ateliér Egona Schieleho

Zrekonstruovaný ateliér poprvé zpřístupněn veřejnosti.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce
..Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Termín Od - Do
16.09.2012   (So-Ne) 13:00 - 15:00

Židovský hřbitov v Českém Krumlově

Hřbitov zpřístupněn veřejnosti, prohlídka s výkladem JUDr. Adély Kamneské.

Hřbitov sousedí s komunálním hřbitovem. Založen r. 1891, pohřby do r. 1938, poslední urna zde uložena r. 1967. Bezslohová obřadní síň.

Možnosti: vstup volný, prohlídka s výkladem průvodce
..Kulturní bohatství eggenberské knihovny

Termín Od - Do
10.09.2012   (Po) 15:30 - 17:00

Ve znamení havranů - křest knihy

Státní hrad a zámek Český Krumlov, Mincovna, II. nádvoří

Kulturní bohatství eggenberské knihovny:
Přednáška s ukázkou starých tisků.

Garantky akce: Jitka Radimská a Hana Mertová
Přednáška přiblíží kulturní odkaz eggenberské knihovny a bibliofilské zájmy jejich zakladatelů a pozdějších majitelů. Akce proběhne za účasti autorského kolektivu odborné publikace Ve znamení havranů. Knižní sbírka rodiny Eggenbergů na zámku v Českém Krumlově, (České Budějovice-Pelhřimov 2011), vydané jako příspěvek k 20. výročí zápisu města na Seznam kulturního dědictví UNESCO.
..Partneři akce


Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Jihočeský kraj

Akce probíhá ve spolupráci se Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a za podpory Jihočeského kraje.