Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2013

Slavnosti pětilisté růže ® 2013

Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov

Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622

E-mail: info@ckrumlov.cz
WWW: www.slavnostipetilisteruze.eu

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2013


Další informace:


SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE 2013, 21. – 23. 6. 2013

27. ročník městské historické slavnosti z období renesance, panování Posledních Rožmberků, jež obdržela titul Akce roku 2010 v České republice.

TÉMA LETOŠNÍHO ROČNÍKU

V letošním roce oslavíme významné výročí města, vztahující se k roku 1253, kdy bylo poprvé zmíněno jméno Krumlova na listině moravského markraběte a rakouského a štýrského vévody Otakara, budoucího českého krále Přemysla Otakara II., ve které je mezi svědky uváděn Vítek z Krumlova (Witigo De Chrumbenowe).

Zároveň si připomeneme rok 1573, kdy proběhla cesta Viléma z Rožmberka do Polska, kde obdržel nabídku polského trůnu.Upoutávka na Slavnosti pětilisté růže 2013

Informace pro obyvatele a podnikatele ve vnitřním městě

Informace pro zájemce o účast v kostýmovaném průvodu

ZEMSKÁ VÝSTAVA JIŽNÍ ČECHY - HORNÍ RAKOUSKO


Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko

Historicky první přeshraniční zemská výstava na území Jihočeského kraje. Jednotlivé expozice budou k vidění až do listopadu tohoto roku v Českém Krumlově, Vyšším Brodu, Bad Leonfeldenu a Freistadtu.

Více na: www.zemskavystava.cz
Vstupné: 300 Kč na všechna výstavní místa, 120 Kč na výstavy v Českém Krumlově (k dispozici rovněž rodinné a snížené vstupné).
CO BY, KDYBY

Termín Od - Do
26.04.2013 - 03.11.2013   (Po-Ne) 09:00 - 18:00

Regionální muzeum

Výstava nerealizovaných projektů, které se váží k regionu jižních Čech a Horního Rakouska. Do dnešní doby se dochovalo překvapivě velké množství plánů k menším či naopak velkolepým projektům, které však z nejrůznějších příčin a důvodů nikdy nebyly realizovány. Kdo byli oni vizionáři, inženýři, idealisté, přehnaně ambiciózní mocipáni či dokonce arogantní představitelé ideologie? Co vše hodlali v území česko-rakouského pomezí vytvořit a z jakých důvodů z jejich představ sešlo? Odpovědi najdete na výstavě Co by, kdyby. Vstup na výstavy samostatně zpoplatněn.
4 FOTOGRAFOVÉ - 2 ZEMĚ - 1 REGION

Termín Od - Do
16.05.2013 - 03.11.2013   (Po-Ne) 09:00 - 18:00

Výstava 4 fotografové - 2 země - 1 region

První výstavní projekt v prostorách nově zrekonstruované českokrumlovské synagogy je věnován práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Výstava fotografií bude zaměřena mj. na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních osobností žijících v dané době v příhraniční oblasti. Vstup na výstavy samostatně zpoplatněn.
CENA MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ZA ROK 2012

Termín Od - Do
20.06.2013   (Čt) 18:00

Slavnostní večer, ve kterém bude předáno ocenění města Český Krumlov za významné kulturní, umělecké, podnikatelské, sociální nebo sportovní počiny v minulém roce.

Místo konání: Nádvoří hotelu Růže, Horní 154, Český Krumlov
Pátek 21.6. - hlavní akce


Ohňový průvod městem

HLAVNÍ AKCE, PRŮVODY, CEREMONIE

12.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU

15.00 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ

19.00 HOSPODA „U PETROVA VOKA“ – komponovaný historický program

21.45 NOČNÍ OHŇOVÝ PRŮVOD MĚSTEM, trasa průvodu: Horní – náměstí – Široká – Dlouhá – Latrán – Nové Město – zahrady pivovaru Eggenberg
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, 1. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ TRH

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 12:00 - 21:00

Bubenická jednotka Wild Sticks Bratři z Růže - šermířská hra Historický trh na zámku

12.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH

15.00 - 15.30 Malé divadélko Praha – „O kohoutkovi a slepičce“ (fraška) – známá pohádka o slepičce, která se snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě lakota a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i obrazem dnešního světa? Hrají a zpívají: Anna a Rostislav Novákovi.

15.45 - 16.00 Otevření trhu - bubenická jednotka Wild Sticks

16.00 - 16.30 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké populárního znojemského kejklíře

16.30 - 17.00 Kapka – české lidové písně v podání českokrumlovské folkové kapely

17.00 - 17.30 SHŠ Grál Brno – bubenické a šermířské ukázky a legrácky předvedou šermíři z Brna a širokého okolí moravské metropole

17.30 - 18.00 Malé divadélko Praha – „Loutkové varieté“ - čtyři krátké výstupy historických loutek (marionet) na reprodukovanou hudbu, bez mluveného slova. Baletka, klauni, ježibaba a pštros zaujmou malé i velké diváky.

18.00 - 18.30 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic

18.30 - 19.30 Bratři z Růže – „Podivuhodná dobrodružství“ - šermířská hra v podání českokrumlovské skupiny historického šermu

Místo konání: Státní hrad a zámek, 1. zámecké nádvoří, Zámek 59, Český Krumlov
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 15:00 - 24:00

orientální a fakírské umění Duo Karson Hospoda U Petrova Voka Středověká hudba Řemdih

Moderuje Jiří Laštovka

15.00 - 15.30 ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ - scénář a režie: Štěpán Kryski

15.30 - 16.00 Duo Karson - duo, které se postupem času stalo triem, ukázky orientálních umění fakírských i tanečních Karla, Soni a Karly Macháčkových

16.00 - 16.30 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

16.45 - 17.45 Quanti Minoris – Hrad rock, aneb středověký pouliční bigbeat

17.45 - 18.15 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

18.15 - 18.45 Farha - představení tanečnic z tanečního studia orientálního tance v Českém Krumlově pro potěchu oka i duše diváka, protože Farha přeci znamená v překladu z arabštiny Radost

19.00 - 21.30 HOSPODA „U PETROVA VOKA“ – historické komponované pásmo, kde rychtář chystá se svojí kompanií velkolepý program pro přijíždějící panstvo. Účinkují: bubny – Wild Sticks Český Krumlov, praporečníci - Monadria Polygamica, šerm a bubny – SHŠ Grál Brno, šerm – ŠS Harcíři z Rokycan, SHŠ Rival Písek, hudba – Krless, BraAgas, Bakchus, Góthien, tanec – Fioretto, Alla Danza, Soubor školy starého tance Praha, Kancioneta, Campanello, El Raks Sáel, tanečnice a fakír – In Flamenus, Karson, kejklíři – Pupa, Jonáš, Paolo, Petr Theimer, Komedianti na káře a další. Scénář a režie: Jaromír Hruška, moderují a v hlavních úlohách hrají Jiří Laštovka a Jakub Baran

21.50 PRŮCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU

22.30 - 24.00 Řemdih - současný repertoár původně rockové kapely tvoří středověká hudba ve všech jejích polohách. Zastoupeny jsou pijácké a milostné písně, duchovní vícehlasé zpěvy i dvorské tance. Kontrastem ryčných instrumentálnch skladeb jsou zpívané vážné vícehlasé písně a capella.

Místo konání: Náměstí Svornosti, Náměstí Svornosti, Český Krumlov
PIVOVARSKÉ ZAHRADY

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 15:00 - 19:00
21.06.2013   (Pá) 22:15 - 23:00

Hry, soutěže a zábava - Al Rašíd Petr Theimer - kejklíř na chůdách Ohňový průvod městem Ohňový průvod městem

15.00 – 19.00 Hry, soutěže a zábava pro děti všeho věku

Al Rašíd - historické zábavné atrakce, které jsou konstruovány dle podkladů z dob našich dědů, pradědů a prapradědů; od orientu, přes gotiku, baroko a renesanci starého kontinentu, až po staročeskou pouť.

Makety dobývacích strojů – Trebuchet (vahadlový metací stroj), Katapult, Dělo. Nabídka je zpoplatněna.

Pojízdný fotoateliér Quisquis - mobilní fotoateliér vybavený rozsáhlým fundusem historických kostýmů, kde si můžete vyzkoušet dobové kostýmy a nechat si zaznamenat tuto událost na fotografiích, které si od nás odnesete na CD. Nabídka je zpoplatněna.

Atelier Kreativ – facepainting. Nabídka je zpoplatněna.

15.00 – 19.00 Program pro děti

15.00 - 15.30 Komedianti na káře - žonglérské představení „Kdo s koho?“

15.30 - 16.00 Petr Theimer - kejklíř na chůdách

16.00 - 16.30 Divadlo Facka - Pohádkový jarmark - pásmo interaktivních pohádek

16.30 - 17.00 Campanello - renesanční tance v podání českobudějovického tanečního souboru

17.00 - 17.30 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké populárního znojemského kejklíře

17.30 - 18.00 In Flamenus - taneční vystoupení s biči

18.00 - 18.30 Komedianti na káře - kejklířské představení pro malé i velké

18.30 - 19.00 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

22.15 - 23.00 Večerní program

22.15 - 22.45 PŘÍCHOD OHŇOVÉHO PRŮVODU

22.45 - 23.00 Cirkus LeGrando - strhující dynamická fireshow, která sklízí obdiv u nás i v zahraničí

Místo konání: Pivovarské zahrady, Nové město, Český Krumlov
NÁDVOŘÍ PRELATURY, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 16:00 - 23:00

Divadlo Mimotaurus Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka

16.00 Divadlo Dokola – pohádka „O statečném Mikešovi“

17.30 Téměř divadelní společnost – „Líný Mates a Obrův učeň“

19.00 Divadlo Mimotaurus – „Stará pověst“. Legenda z raného středověku, ve které honí loutky herce s mečem v ruce, hrají na housle a dokonce hoří. Je o rytíři, který byl krásný, silný a bohatý. Zkrátka měl všechno... a chtěl mnohem víc. A kupodivu, bylo to tak v pořádku. Ale... čeho všeho se musí člověk vzdát, než vzlétne vzhůru! A nemyslete si, krása, síla a bohatství jsou z toho to nejmenší. Toto představení získalo v roce 2011 cenu na Festiwalu solistow lalkarskich v Lodži.

20.45 Divadelní klub Českokrumlovská scéna – František Zborník – „Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka“. Režie: František Zborník a Jaroslav Kubeš, scénografie: Jakub Baran.

22.30 Studio Dell´arte České Budějovice – „Faust“. Hra o věčném souboji dobra a zla v lidské duši. Staroněmecká legenda o věhlasném učenci Johannovi doctoru Faustovi uchvacovala umělce a publikum všech dob. Představení je původně určeno dospělému publiku, ale díky zapojení postav Dobra a Zla, díky komické postavě Kašpara a inscenačnímu postupu je toto chmurné téma přístupné i pro děti od 10 let. Představení oceněné druhou cenou na Mezinárodním divadelním festivalu loutkového divadla v Praze.

Místo konání: Nádvoří prelatury, Horní 155, Český Krumlov
ŠIROKÁ ULICE

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 15:00 - 18:30

Krumlovští pištci Lakomá Barka Šermířské představení v Široké ulici

15.00 - 15.30 Krumlovští pištci – vystoupení českokrumlovského dětského flétnového souboru pod vedením Renaty Pyšíkové

15.30 - 16.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

16.00 - 16.30 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely

16.30 - 17.00 Duo Karson - ukázky orientálních umění fakírských i tanečních v podání rodiny Macháčků

17.00 - 17.30 BraAgas a El Raks Sáel - pražské muzikantky a brněnské orientální tanečnice ve společném vystoupení

17.30 - 18.00 SHT Kancioneta - tanečnice z Tábora s vystoupením lidových tanců z období renesance spojeném s jejich výukou

18.00 - 18.30 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadůrů a rozverných studentů

Místo konání: Široká ulice, Široká, Český Krumlov
HOTEL RŮŽE, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 16:00 - 19:30

Soubor historického tance Fioretto Taneční představení, hotel Růže

16.00 - 16.30 Góthien - středověká hudba z Plzně (nádvoří)

16.30 - 17.00 Krumlovští pištci – vystoupení českokrumlovského dětského flétnového souboru pod vedením Renaty Pyšíkové (nádvoří)

17.15 - 18.15 Svatební veselí na dvoře rožmberském – účinkují českokrumlovský soubor historického tance Fioretto, příbramský vokálně – instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé a skupina historického tance Chorea Historica. Rekonstrukce svatebních tanců Kateřina Klementová, hudební úpravy původních rožmberských svatebních písní Josef Krček (Jezuitský sál).

18.30 - 19.30 Medvíďata – vystoupení českokrumlovského dětského pěveckého sboru pod vedením Mgr. Lukáše Holce (Jezuitský sál)

Místo konání: Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov
HRADEBNÍ ULICE

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 17:00 - 23:00

umělecká společnost "Komedianti" Teátr Víti Marčíka – „O Zlatovlásce"

17.00 – 23.00 „KOMEDIANTI“ - umělecká společnost „Komedianti“ se opět usídlí v Hradební ulici. Představí se umělci světových jmen a to jak ověřené, tak i nové tváře. Program bude probíhat nejen v oficiálních časech, ale po celý den. Umělci slibují, že mimo vyznačené časy bude program ještě zajímavější.

17.30 Zahájení programu – Kejklířské vystoupení Vojty Vrtka

18.00 Teátr Víti Marčíka – „O Zlatovlásce“

19.00 Divadlo Já to jsem – Kolotoč pohádek

20.00 Koncert Péro za kloboukem

21.30 Večerní představení – Teátr Víti Marčíka – „Mystéria„

Místo konání: Hradební ulice, Hradební, Český Krumlov
NOC HUDBY V ULICÍCH MĚSTA

Termín Od - Do
21.06.2013   (Pá) 20:00
21.06.2013   (Pá) 23:00

Noc hudby v ulicích města Cindži renta Egon Schiele Cafe

Hraní v ulicích města:

Lazebnický most - 23.00 BraAgas – písně středověké Evropy; 23.30 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic

Pod Zámeckými schody - 23.00 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely

U Konvalinků, Latrán 42 - 23.00 Kapka – české lidové písně v podání českokrumlovské folkové kapely

Seminární zahrada před Hotelem Růže - 23.00 Góthien - středověká hudba z Plzně; 23.30 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadůrů a rozverných studentů

Hraní po krumlovských hospůdkách a klubech:

Hospoda Na louži – od 20.00 hraje moravský šraml Nejistota z Moravy a Jarda Kopecký

Cikánská jizba, Dlouhá ulice – hraje českokrumlovská cikánská kapela Cindži renta

Egon Schiele Cafe - od 19.00 Skippy´s band,vzpomínka na Zuzanu Navarovou,Marsyas,Petr Kalandra aj.

Místo konání: Vybraná místa a hospůdky, Český Krumlov
Sobota 22.6. - hlavní akce


Historický průvod a rytířský turnaj

HLAVNÍ AKCE, PRŮVODY, CEREMONIE

10.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU

15.00 HISTORICKÝ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM - trasa průvodu: Horní – náměstí – Široká – Dlouhá – Latrán – Nové Město – zahrady pivovaru Eggenberg

16.00 RYTÍŘSKÝ TURNAJ DĚLENÍ RŮŽÍ

21.00 ŽIVÉ ŠACHY – premiéra nové inscenace

24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, 1. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ TRH

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 10:00 - 21:00

Program na 1. zámeckém nádvoří Program na 1. zámeckém nádvoří Program na 1. zámeckém nádvoří Program na 1. zámeckém nádvoří

10.00 – 21.00 HISTORICKÝ TRH

10.00 - 10.30 Krumlovští pištci - zámecká hudební kratochvíle v podání českokrumlovského flétnového souboru

10.30 - 11.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

11.00 - 11.30 Góthien – středověká hudba z Plzně

11.30 - 12.00 Divadlo Facka - improvizace na chůdách

12.00 - 12.30 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic

12.30 - 13.00 SHŠ Harcíři z Rokycan - šermířské ukázky

13.00 - 13.30 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

14.00 - 14.30 Malé divadélko Praha – „O kohoutkovi a slepičce“ (fraška) – známá pohádka o slepičce, která se snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není právě lakota a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu, ale i obrazem dnešního světa? Hrají a zpívají: Anna a Rostislav Novákovi.

14.30 - 15.30 technická přestávka

15.30 - 16.00 Malé divadélko Praha – „Loutkové varieté“ - čtyři krátké výstupy historických loutek (marionet) na reprodukovanou hudbu, bez mluveného slova. Baletka, klauni, ježibaba a pštros zaujmou malé i velké diváky.

16.00 - 16.30 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely

16.30 - 17.00 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké populárního znojemského kejklíře

17.00 - 17.30 BraAgas a El Raks Sáel - pražské muzikantky a brněnské orientální tanečnice ve společném vystoupení

17.30 - 18.00 SHŠ Rival Písek - „Lancknechti“ - šermířské představení - drama o útěku kapitána a jeho markytánky před žoldnéři, kteří zradili a zaprodali se nepříteli

18.00 - 18.30 Petr Theimer - kejklíř na chůdách

18.30 - 19.00 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadůrů a rozverných studentů

Místo konání: Státní hrad a zámek, 1. zámecké nádvoří, Zámek 59, Český Krumlov
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, MAŠKARNÍ SÁL

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 19:00

Soubor dobových nástrojů Chairé

19.00 Svatební veselí na dvoře rožmberském – účinkují českokrumlovský soubor historického tance Fioretto, příbramský vokálně – instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé a skupina historického tance Chorea Historica. Rekonstrukce svatebních tanců Kateřina Klementová, hudební úpravy původních rožmberských svatebních písní Josef Krček. Omezená kapacita sálu 120 osob!

Místo konání: Státní hrad a zámek, Maškarní sál, Zámek 59, Český Krumlov
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, LETNÍ JÍZDÁRNA

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 10:00 - 18:30

Výstava a ukázky sokolnictví

10.00 – 18.30 Sokolnictví Falker o.s. - ukázky sokolnictví a výstava sokolnicky cvičených dravých ptáků a letové ukázky

Místo konání: Státní hrad a zámek, letní jízdárna, Zámek 59, Český Krumlov
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 10:00 - 24:00

Program náměstí Svornosti Program na náměstí Svornosti Program na náměstí Svornosti Program na náměstí Svornosti Program na náměstí Svornosti Program na náměstí Svornosti

Moderuje Jiří Laštovka a Petr Kronika

10.00 - 10.30 Zahájení programu bubenický soubor Wild Sticks a Monadria Polygamica - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků

10.30 - 11.15 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadúrů a rozverných studentů

11.15 - 11.45 SHŠ Grál Brno – bubenické a šermířské ukázky a legrácky předvedou šermíři z Brna a širokého okolí

11.45 - 12.15 Alla Danza - taneční soubor z Prahy a tance období renesance v jejich pojetí

12.15 - 12.45 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké populárního znojemského kejklíře

12.45 - 13.30 Góthien - středověká hudba z Plzně

14.00 - 15.00 Quanti Minoris - Hrad rock, aneb středověký pouliční bigbeat. Historizující folkrock s keltskými kořeny Repertoár kapely tvoří zhudebnělá poezie středověkých autorů. Hudba je vlastní a je pouze inspirována hudbou z přelomu středověku a novověku. Pro podpoření autentické atmosféry jsou použity skladby nebo části skladeb mistrů tohoto období. Melodická hudební linka s nosným středověkým prvkem za použití replik hudebních nástrojů je přepasírována přes rockový základ. Výsledkem je sice stylově hůře zařaditelný hudební směr, který však je o to zajímavější svou barevností jak zvukovou, tak i rytmickou.

15.10 PRŮCHOD HISTORICKÉHO KOSTÝMOVANÉHO PRŮVODU

16.00 - 16.45 Exfanta - vokální renesanční hudba 16. století a folk pro radost

16.45 - 17.15 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

17.15 - 17.45 In Flamenus - vystoupení fakíra a břišní tanečnice s hady

17.45 - 18.15 Monadria Polygamica a bubenický soubor Wild Sticks - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků

18.15 - 18.45 Soubor školy starého tance Praha - renesanční tanec - vznešené umění taneční

18.45 - 19.15 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

19.15 - 19.45 Páni z Kolína - hudební vystoupení dívčí části skupiny historického šermu

19.45 - 20.15 Petr Theimer - kejklíř na chůdách

20.15 - 21.00 Lakomá Barka - historizující folk a lidové písně v podání českokrumlovské dámské kapely

21.30 - 24.00 Krless a BraAgas - koncert středověké hudby i hudby inspirované středověkem v podání dvou populárních českých kapel, které již dlouhá léta jsou tím nejlepším, co tento žánr nabízí.

Krless - v oboru středověké hudby již legendární kapela, která interpretuje evropskou hudbu období 13. - 15. století, tj. vrcholého středověku. V jejich hudbě uslyšíte ozvěny středověkého duchovna, hospodskou tancovačku i orientální smyslnost a rockový drive současného světa. Medieval crossover je způsob, jakým Krless přistupují ke zpracování a interpretaci středověké hudby. Nečekejte pokus o rekonstrukci ve smyslu living history ani snahu o "pravou středověkou" interpretaci. Krless přetvářejí středověkou hudbu s nadhledem, s energií a nábojem, který očekává dnešní posluchač. Nevyhýbají se prolínání hudebních stylů, středověk v podání Krless je směsicí původní staré hudby, současného folku, folklóru, blues, rocku i židovské a arabské hudby.

Kapela BraAgas se žánrově řadí pod dnes oblíbený výraz "world music". Repertoár tvoří lidové písně z celé Evropy - Španělsko, Okcitánie, Galícile, písně Sefarditů, Skandinávie a Balkánu. BraAgas jsou jedinečné především díky propracovaným vokálům, zajímavé instrumentaci a temperamentním rytmům. Mezi největší úspěchy patří například vítězství 5. ročníku soutěže Colours Talents a žánrová cena "Anděl" za nejlepší world music album roku 2009 pro desku "Tapas". BraAgas vystupují také na historicky laděných akcích s repertoárem sestaveným z písní středověké Evropy.

Místo konání: Náměstí Svornosti, Náměstí Svornosti, Český Krumlov
NÁDVOŘÍ PRELATURY, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 10:30 - 23:30

Divadlo Dokola Téměř divadelní společnost

10.30 – 11.15 Rival Písek – „Královská pohádka“

11.30 – 12.30 Vokálně – instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé a českokrumlovský pěvecký sbor Musica Divina (Prokyšův sál )

13.00 - 14.00 Divadlo Dokola – „Čert a Káča“ – dramatizace klasické pohádky

16.00 – 16.30 Téměř divadelní společnost – „Zlatá husa a modrý kahanec“

18.00 – 18.30 Téměř divadelní společnost – „Rozum a Štěstí“

19.00 – 19.45 Divadlo Dokola – „Jak zlatník ke štěstí přišel“

20.00 – 20.30 Téměř divadelní společnost – „Jak do Masné Lhoty přišel čert“

21.15 – 22.15 Divadlo Dokola – „O katovském řemesle“ - vtipná fraška

22.45 – 23.30 Exfanta - vokální renesanční hudba 16. století a folk pro radost

Místo konání: Nádvoří Prelatury, Horní 155, Český Krumlov
HOTEL RŮŽE, HORNÍ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 10:30 - 20:00

Program Hotel Růže Program Hotel Růže Program Hotel Růže Nádvoří hotelu Růže

10.30 - 11.00 SHT Mariane Libčice - dětský taneční soubor od vltavských břehů

11.00 - 11.30 Kejklíř Jonáš - kejkle všelijaké populárního znojemského kejklíře

11.30 - 12.00 BraAgas a El Raks Sáel - variace na orientální téma v podání pražské kapely středověké hudby a brněnských břišních tanečnic

12.00 - 12.30 Fioretto a Krumlovští pištci - společné vystoupení českokrumlovských souborů plné historického tance a hudby

12.30 - 13.00 In Flamenus - taneční vystoupení s biči

13.00 - 13.30 Bakchus - písně a tance potulných kejklířů, vznešených trubadůrů a rozverných studentů

13.30 - 17.00 technická přestávka

17.00 - 17.30 ŠS Harcíři z Rokycan - šermířské ukázky

17.30 - 18.00 Řemdih - středověká hudba ve všech jejích polohách

18.00 - 18.30 Divadlo Facka - improvizace na chůdách

18.30 - 19.00 Duo Karson - ukázky orientálních umění fakírských i tanečních v podání rodiny Macháčků

19.00 - 19.30 SHŠ Grál Brno - představení pro děti i dospělé v podání brněnské šermířské skupiny

19.30 - 20.00 Soubor školy starého tance Praha - renesanční tanec - vznešené umění taneční

Místo konání: Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov
PIVOVARSKÁ ZAHRADA

Termín Od - Do
22.06.2013 - 23.06.2013   (So) 10:00 - 01:00

Program v pivovarských zahradách Program v pivovarských zahradách Program v pivovarských zahradách Program v pivovarských zahradách Program v pivovarských zahradách Program v pivovarských zahradách Program v pivovarských zahradách

10.00 – 18.00 Hry, soutěže a zábava pro děti všeho věku v podání

Al Rašíd - historické zábavné atrakce, které jsou konstruovány dle podkladů z dob našich dědů, pradědů a prapradědů; od orientu, přes gotiku, baroko a renesanci starého kontinentu, až po staročeskou pouť.

Tercie - historické hry pro děti

Cirkus LeGrando - Cirkus LeGrando je projektem „Lužánek – střediska volného času.“. Cirkus LeGrando je mobilním cirkusem pro děti a mládež. Posláním Cirkusu LeGrando je vzdělávat a tvořit prostřednictvím cirkusového umění. Nabízí novou volnočasovou aktivitu pro děti, mládež i dospělé. V malém cirkusovém šapitó realizuje projekty pro děti a mládež, jejichž vyvrcholením jsou představení pro jejich rodiče a kamarády. Jejich cílem je pozapomenuté kouzlo cirkusu přenést zpět mezi dospělé i děti. Zaměřují se na programy rozvíjející motoriku, artistické dovednosti, prezentační dovednosti a zprostředkovávají dětem a mládeži pozitivní zážitky a růst sebevědomí v duchu zážitkové pedagogiky. Vychovávají výzvou k překonávání sama sebe, dobrodružstvím. Dobře vyškolení trenéři jsou zárukou solidní a bezpečné práce.

Atelier Kreativ - facepainting

Pojízdný fotoateliér Quisquis - mobilní fotoateliér vybavený rozsáhlým fundusem historických kostýmů, kde si můžete vyzkoušet dobové kostýmy a nechat si zaznamenat tuto událost na fotografiích, které si od nás odnesete na CD. Nabídka je zpoplatněna.

Makety dobývacích strojů – Trebuchet (vahadlový metací stroj), Katapult, Dělo. Nabídka je zpoplatněna.

Program
11.00 - 11.30 Divadlo Facka – „Pohádkový jarmark“ - pásmo interaktivních pohádek

11.30 - 12.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

12.00 - 12.30 Karson – ukázky orientálních umění fakírských i tanečních v podání rodiny Macháčků

12.30 - 13.00 Wild Sticks a Monadria Polygamica - společné vystoupení českokrumlovských bubeníků a brněnských praporečníků

13.00 - 13.30 Kancioneta - renesanční tance v podání táborských tanečnic

13.30 – 15.30 technická přestávka

15.30 - 16.00 PŘÍCHOD HISTORICKÉHO PRŮVODU A SLAVNOSTNÍ CEREMONIE - Scénář a režie: Štěpán Kryski.

16.00 - 17.00 TURNAJ DĚLENÍ RŮŽÍ – scénář: Ing. Peter Koza, ve spolupráci s Agenturou Petr Nůsek - A.R.G.O. a Agenturou Petra Barvíka,

17.00 - 19.00 technická přestávka

19.00 - 19.30 Monadria Polygamica a Wild Sticks - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků

19.30 - 20.00 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

20.00 - 20.30 SHT Alla Danza - historické lidové tance s výukou

21.00 - 21.45 ŽIVÉ ŠACHY – „Královská nabídka L.P. 1573 aneb Pane Viléme, ber!“ - večerní šachová partie s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů. Premiéra založená na příběhu nabídky polského trůnu Vilémovi z Rožmberka roku 1573. Příběh sporu mezi ROZUMEM a CITEM s navazující ohňovou a tanečně kejklířskou show. Účinkují členové Divadelního klubu Českokrumlovská scéna a občané města. Scénář a režie: Jaromír Hruška.

22.00 - 22.30 OHEŇ A HUDBA - komponované vystoupení. Účinkují: bubny – Wild Sticks Český Krumlov, šerm a bubny – SHŠ Grál Brno, prapory - Monadria Polygamica, hudba – Bakchus, Góthien, Řemdih, tanec – Fioretto, Alla Danza, Soubor školy starého tance Praha, Kancioneta, El Raks Sáel, tanečnice a fakír – In Flamenus, Karson, kejklíři –Pupa, Jonáš, Paolo, Petr Theimer, a další. Režie vystoupení s ohni: Jiří Zaťko.

23.00 - 01.00 PAPOUŠKOVO SIROTCI – koncert českokrumlovské populární kapely

Místo konání: Pivovarská zahrada, Nové město, Český Krumlov
ŠIROKÁ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 10:30 - 20:00

Program v Široké ulice Program v Široké ulice Program v Široké ulici Historický program v Široké ulici

10.30 - 11.00 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic

11.00 - 11.30 Monadria Polygamica a Wild Sticks - společné vystoupení brněnských praporečníků a českokrumlovských bubeníků

11.30 - 12.00 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

12.00 - 12.30 Škola starého tance Praha - renesenční tance tentokrát v lidovém pojetí

12.30 - 13.00 Řemdih - středověká hudba ve všech jejích polohách

13.00 - 13.30 SHŠ Gard - šermířské a bubenické ukázky

13.30 - 16.30 technická přestávka

16.30 - 17.00 Amare Romane Čave – vystoupení českokrumlovské taneční skupiny

17.00 - 17.30 Alla Danza - taneční soubor z Prahy a tance období renesance v jejich pojetí

17.30 - 18.00 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

18.00 - 18.30 Góthien – středověká hudba z Plzně

18.30 - 19.00 Bratři z Růže – šermířské ukázky v podání českokrumlovské skupiny historického šermu

19.00 - 19.30 SHT La Volta - jindřichohradecké tanečnice a jejich taneční um - historické tance z hradu i podhradí

19.30 - 20.00 Řemdih - středověká hudba ve všech jejích polohách

Místo konání: Široká ulice, Široká, Český Krumlov
HRADEBNÍ ULICE

Termín Od - Do
22.06.2013   (Pá-So) 11:00 - 22:00

Kejklíř Vojta Vrtek Umělecká společnost "Komedianti" Orchestr Péro za kloboukem

11.00 – 22.30 „KOMEDIANTI“ - umělecká společnost „Komedianti“ se opět usídlí v Hradební ulici. Představí se umělci světových jmen a to jak ověřené, tak i nové tváře. Program bude probíhat nejen v oficiálních časech, ale po celý den. Umělci slibují, že mimo vyznačené časy bude program ještě zajímavější.

11.00 Orchestr Péro za kloboukem

11.30 Kejklíř Vojta Vrtek

12.00 Divadlo Já to jsem – „Eliščiny pohádky“

14.00 Orchestr Péro za kloboukem

14.30 Žonglérská dílna Vojty Vrtka, v průběhu dílny se můžete také povozit na divadelním kolotoči

16.30 Teátr Víti Marčíka – „Bajaja“

18.30 Divadlo Já to jsem – „Kolotoč pohádek“

19.30 Orchestr Péro za kloboukem - koncert

21.00 Večerní divadelní představení – Teátr Víti Marčíka – „O Zlatovlásce“

22.00 Ohňovka

Místo konání: Hradební ulice, Hradební, Český Krumlov
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK - JIŽNÍ ZÁMECKÉ TERASY

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 24:00

Slavnostní ohňostroj

24.00 SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ NA JIŽNÍCH ZÁMECKÝCH TERASÁCH v provedení českokrumlovských ohňostrůjců Zdeňka Štěpánka a Jiřího Honce.

Místo konání: Státní hrad a zámek, jižní zámecké terasy, Zámek 59, Český Krumlov
NOC HUDBY V ULICÍCH MĚSTA

Termín Od - Do
22.06.2013   (So) 20:00

Hospoda Na Louži

Hraní po krumlovských hospůdkách a klubech:

Hospoda Na louži – od 20.00 hraje moravský šraml Nejistota z Moravy a Jarda Kopecký

Cikánská jizba, Dlouhá ulice – hraje českokrumlovská cikánská kapela Cindži renta

Místo konání: Cikánská jizba a Hospoda Na louži, Dlouhá 31, Český Krumlov
Neděle 23.6. - hlavní akce


Historický kostýmovaný průvod městem

HLAVNÍ AKCE, PRŮVODY, CEREMONIE

10.00 – 16.00 HISTORICKÝ TRH NA ZÁMKU

11.00 – 15.00 HISTORICKÝ PROGRAM NA NÁMĚSTÍ

14.30 HISTORICKÝ KOSTÝMOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM - trasa průvodu: zámek – Latrán – Radniční – náměstí - Horní

15.00 ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ na náměstí Svornosti
STÁTNÍ HRAD A ZÁMEK, 1. ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ – HISTORICKÝ TRH

Termín Od - Do
23.06.2013   (Ne) 10:00 - 16:00

10.00 – 16.00 HISTORICKÝ TRH

Místo konání: Státní hrad a zámek, 1. zámecké nádvoří, Zámek 59, Český Krumlov
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI

Termín Od - Do
23.06.2013   (Ne) 11:00 - 15:00

Zakončení slavností Klejklíř Pupa

Moderuje Petr Kronika

11.00 - 11.45 Grál Brno - zahájení dne, šermířské a bubenické ukázky

11.45 - 12.15 Soubor školy starého tance Praha - renesanční tanec - vznešené umění taneční

12.15 - 12.45 Kejklíř Pupa - žonglér a všeuměl žongluje vším možným i nemožným pěšmo i na jednokolce

12.45 - 13.30 Krless - středověká světská hudba 13. - 15. století z hospod, tržišť, studentů i vagantů, i dvorských hostin a lidových veselic

13.30 - 14.00 Paolo Garbanzo (USA) – kejklíř a žonglér

14.00 - 15.00 Kapka – české lidové písně v podání českokrumlovské folkové kapely

15.00 ZAKONČENÍ SLAVNOSTÍ – rozloučení s 27. ročníkem Slavností pětilisté růže. Scénář a režie: Štěpán Kryski.

Místo konání: Náměstí Svornosti, Náměstí Svornosti, Český Krumlov
HOTEL RŮŽE

Termín Od - Do
23.06.2013   (Ne) 11:00

Krumlovský komorní orchestr

11.00 Hudební matinée - Krumlovský komorní orchestr a Městský pěvecký sbor Perchta – tradiční hudební matiné českokrumlovských souborů (Jezuitský sál)

Místo konání: Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov
OTÁČIVÉ HLEDIŠTĚ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ

Termín Od - Do
23.06.2013   (Ne) 16:00

Otáčivé hlediště Český Krumlov

Divotvorný hrnec / Burton Lane / V + W / E. Y. Harburg - Fred Saidy

Mimořádné benefiční představení muzikálu Divotvorný hrnec, jehož výtěžek bude předán kompetentním zástupcům oblastí postižených letošními povodněmi. Pořádá Jihočeské divadlo.

Místo konání: Otáčivé hlediště, U Zámecké zahrady, Český Krumlov
Hraní po krumlovských hospůdkách a klubech

Termín Od - Do
23.06.2013   (Ne) 18:30

Hospoda Na louži - „Svépomocná škola zpěvu“ s harmonikářem Honzou Olšakovským

Místo konání: Hospoda Na louži, Kájovská, Český Krumlov
POKLADY FOTOATELIÉRU SEIDEL

Termín Od - Do Poslední prohlídka
23.06.2013   (Ne) 20:30 - 23:00 22:00 hod.

Poklady Fotoateliéru Seidel

V neděli 23. června, kdy nastane úplněk, bude mimořádně otevřené i Museum Fotoateliér Seidel v Českém Krumlově. Návštěvníkům se tím naskytne vzácná příležitost prohlédnout si tuto památku s výkladem kostýmovaných průvodců a v dobovém osvětlení, které jí dodá jedinečnou atmosféru. K muzeu patří i krásné zahrady, které budou při pěkném počasí centrem dění. Organizátoři na úplněk připraví přímo v zahradách muzea noční projekci nejvzácnějších fotografií ze Seidelovy sbírky. Jednotlivé prohlídky začnou v neděli 23. června ve 20:30, 21:00, 21:30 a 22:00 a vždy potrvají necelou hodinu. Vzhledem k omezené kapacitě je vhodné se předem objednat na internetových stránkách www.seidel.cz, emailu info@seidel.cz nebo na telefonu 380 712 354. Program se vstupným.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

VSTUPNÉ NA SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE V ROCE 2013


Jednodenní:
Dospělí – páteční vstupné 100,- Kč
Dospělí - sobotní vstupné 200,- Kč

Dvoudenní (permanentní):
Dospělí - vstupné 200,- Kč
Organizované skupiny, hromadné objednávky - vstupné 150 Kč (pro skupiny nad 10 osob na základě objednávky)
Studenti – vstupné 100 Kč, pro držitele ISIC, ITIC karet
Děti do 15 let – vstupné 50 Kč

Vstup zdarma:
Děti do 10 let
Návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance)
Držitelé ZTP
Vstupenky pro občany města je možné zakoupit pouze v předprodeji.
O podrobnostech budou občané informováni v květnových a červnových Novinách města.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK


MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. + fax: +420 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov.cz

INFOCENTRUM Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 704 622-3, fax: +420 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info

UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 – 1. nádvoří, 381 01 Český Krumlov, Tel.: 380 725 110, 380 725 119, e-mail: tourist.service@unios.cz

HROMADNÉ OBJEDNÁVKY, ORGANIZOVANÉ SKUPINY
MĚSTSKÉ DIVADLO ČESKÝ KRUMLOV, Horní Brána 2, 381 01 Český Krumlov, tel. + fax: +420 380 711 775, e-mail: vstupenky@divadlock.cz, www.divadlo.ckrumlov
KONTAKTY


KONTAKT – TURISTICKÝ SERVIS:
INFOCENTRUM Český Krumlov, náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov, tel.: +420 380 704 622-3, fax: +420 380 704 619, e-mail: info@ckrumlov.cz, www.ckrumlov.cz/info

UNIOS TOURIST SERVICE, Zámek 57 – 1. nádvoří, 381 01 Český Krumlov, Tel.: 380 725 110, 380 725 119, e-mail: tourist.service@unios.cz

KONTAKT – PROGRAM:
Městské divadlo Český Krumlov, tel. + fax: 380 711 775, e-mail: info@divadlock.cz

KONTAKT – TRHY:
Hana Pelzová, tel.: 721 470 558, e-mail: hpelzova@wo.cz

WEBOVÁ PREZENTACE:
www.slavnostipetilisteruze.eu
www.ckrumlov.cz/slavnosti2013

Termíny do roku 2020: 20. - 22. 6. 2014; 19. - 21. 6. 2015; 17. – 19. 6. 2016; 16. – 18. 6. 2017; 22. – 24. 6. 2018; 21. – 23. 6. 2019; 19. – 21. 6. 2020
Slavnosti pětilisté růže na facebooku

PARKOVÁNÍ A VJEZD DO MĚSTA


Město bude uzavřeno pro vjezd motorových vozidel v pátek 21.6. od 12.00 hodin do 24.00 hodin. V sobotu 22.6. bude město uzavřeno pro vjezd motorových vozidel od 8.00 hodin, zásobování bude možné nejpozději do 9.00 hodin. Uzavírka města pro vjezd vozidel v sobotu bude od 9.00 do 01.00 hodin. Hlavní historický průvod projde městem v sobotu v 15.00 hodin. V neděli 23.6. bude omezen průjezd městem od 10.00 do 15.30 hodin.

Žádáme Vás, abyste v době slavností neparkovali svá vozidla na území města, zejména pak na trase historického průvodu, a tím tak předešli možným nepříjemnostem. Doporučujeme Vám proto využít k parkování parkoviště mimo centrum města.
POŘÁDÁ


Město Český Krumlov
Městské divadlo Český Krumlov o.p.s.
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.
Hanička Pelzová – koordinátor trhu
Organizátoři děkují všem partnerům za podporu 27. ročníku Slavností pětilisté růže!

GENERÁLNÍ PARTNER


Budějovický Budvar, n.p.
HLAVNÍ PARTNEŘI


Česká centrála cestovního ruchu-CzechTourism
Madeta, a. s.
Schwan Cosmetics CR, s. r. o.
Fronius Česká Republika, s. r. o.
PARTNEŘI


HLB Proxy, a. s.
Linde Pohony, s. r. o.
Zvánovec, a. s.
Kaufland Česká republika, v. o. s.
Kámen a písek, spol. s. r. o.
Vidox, s. r. o.
Pivovar Eggenberg, a. s.
Státní hrad a zámek Český Krumlov
Barrandov studio, fundus
Hotel Růže Český Krumlov
Feston, s. r. o. - stavební společnost
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI


Deník
5+2 dny
Rádio Kiss
Jihočeská televize
Českokrumlovská televize
Jihočeský kalendář
Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska
Oficiální informační systém města a regionu Český Krumlov
Fotogalerie

Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov
Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Český Krumlov

Další nabídky: