Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2014

ŽIVOT V DEMOKRACII - vzdělávací projekt u příležitosti 25. výročí pádu železné opony

Náměstí Svornosti, listopad 1989, foto: Josef Prokopec

náměstí Svornosti 1
38101 Český Krumlov
Kontakt: Filip Putschögl

Telefon: 380766314

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2014


Seznam nabídek:


ŽIVOT V DEMOKRACII
Vzdělávací projekt pro studenty Gymnázia Český Krumlov u příležitosti 25. výročí pádu železné opony.

Projekt navazuje na Zemskou výstavu Jižní Čechy – Horní Rakousko 2013 „Dávné stopy – nové cesty„

Motto:
Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. (George Santayana)

Dějiny lidstva nejsou ničím jiným než dramatickým zápasem toho lepšího v nás s tím horším v nás. (Václav Havel)

V roce 2014 si připomínáme 25. výročí sametové revoluce a pádu železné opony. Už čtvrtstoletí můžeme svobodně tvořit a rozvíjet kulturní projekty a přátelství i se zahraničními partnery. Ve spojení s moderními komunikačními technologiemi pro nás svět ztratil hranice.

Možnosti, které se nám pádem železné opony otevřely, bereme dnes už jako samozřejmé a zapomínáme, jak velké úsilí bylo potřeba vynaložit pro jejich dosažení.
Zejména pro generace narozené po roce 1989 je důležité si uvědomit, že svobodné prostředí, ve kterém dnes mohou žít, zde nebylo vždy a nemusí být samozřejmostí.

Čtvrtstoleté výročí znovunabyté svobody berme jako příležitost k oslavám, ale i jako příležitost k zamyšlení nad pojmy svoboda a demokracie...Popis projektu


Účastníky projektu budou studenti Gymnázia Český Krumlov, kteří se zajímají o historii a zároveň studují německý jazyk. Studenti se v průběhu projektu dozví více o revolučním roce 1989, o tom jak naše společnost fungovala v době totality a zároveň, co všechno nám přinesla nabytá svoboda.

Úvodem do projektu bude exkurze do muzea železné opony, kde se studenti seznámí se základními reáliemi.

Těžiště projektu budou tvořit besedy s osobnostmi z Rakouska. Setkání se zahraničními osobnostmi zprostředkuje studentům jiný pohled na danou problematiku, než na jaký jsou v českém prostředí zvyklí. Nadstavbou je komunikace v němčině s rodilým mluvčím.

Výstupem projektu bude výstava, kterou studenti vytvoří pod pedagogickým vedením a video-reportáž z průběhu projektu.

Hlavní témata projektu:
- život v demokracii
- svoboda projevu a názoru
- kreativita a tvorba bez hranic
..Zahájení projektu

Termín Od - Do
03.09.2014 - 00.00.0000   (St) 14:00 - 16:00

Zahájení projektu

Gymnázium Český Krumlov, přednáškový sál

Zahájení projektu:
PaedDr. Hana Bůžková, ředitelka Gymnázia Český Krumlov
Ing. Jitka Zikmundová, MBA, zastupitelka města
Mgr. Filip Lýsek, ředitel Regionálního muzea v Českém Krumlově

Úvodní přednáška:
Mgr. Martin Jabab, historik, učitel Gymnázia Český Krumlov, realizárot projektu
..Exkurze - Památník železné opony v Guglwaldu

Termín Od - Do
10.09.2014 - 00.00.0000   (St) 09:00 - 15:00

Exkurze pro studenty gymnázia. Odjezd v 9.00 od Gymnázia Český Krumlov.
..Beseda - Brigitte Lintner

Termín Od - Do
25.09.2014 - 00.00.0000   (Čt) 14:00 - 16:00

Brigitte Lintner

Regionální muzeum v Českém Krumlově, přednáškový sál

Brigitte Lintner, Head of Credit Risk Support Unit and Internal Coach, Ceska Sporitelna

Besedy s osobnostmi z "druhé strany železné opony"
- jak vnímali rozdělení světa na západní a východní blok?
- jak prožili revoluční rok 1989?
- znamenal pád železné opony nějaké změny v jejich osobním a profesním životě?
- co konkrétně pro ně znamená svoboda a demokracie?
- jak vidí společnou budoucnost „Nové cesty...„

Možnosti: vstup volný

Další informace: Životopis - Brigitte Lintner [DOC 6.44 MB]
..Beseda - Johannes Jetschgo

Termín Od - Do
16.10.2014 - 00.00.0000   (Čt) 14:00 - 16:00

Johannes Jestchgo

Regionální muzeum v Českém Krumlově, přednáškový sál

Johannes Jetschgo, Chefredakteur im Landesstudio Oberösterreich ORF

Další informace: Dr. Johannes Jetschgo - životopis [PDF 107 kB]
..Beseda - Josef Pühringer

Termín Od - Do
04.12.2014 - 00.00.0000   (Čt) 14:00 - 16:00

Josef Pühringer

Gymnázium Český Krumlov, přednáškový sál

Josef Pühringer, hejtman Spolkové země Horní Rakousko

Místo konání: Gymnázium Český Krumlov, Český Krumlov

Další informace: Dr. Josef Pühringer - životopis [DOC 37 kB]
..Závěrečná prezentace projektu a komentovaná projekce filmu Král Šumavy


David Jan Žák

Kino Luna - Český Krumlov

Prezentace výstupů projektu prostřednictví videomateriálu natočeného ve spolupráci s Českokrumlovskou televizí.

Král Šumavy - projekce filmu s komentářem historika Davida Jana Žáka
..Ogranizátoři a partneři projektu


Organizátoři:
město Český Krumlov
Gymnázium Český Krumlov

Partneři:
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Kino Luna Český Krumlov
Českokrumlovská televize

Organizační tým:
Vedoucí projektu: Jitka Zikmundová, zastupitelka města Český Krumlov
Koordinace: Filip Putschögl, kancelář starosty, město Český Krumlov
Gymnázium Český Krumlov: Hana Bůžková, ředitelka
Regionální muzeum v Českém Krumlově: Filip Lýsek, ředitel
Kino Luna: Martina Šlapáková

Spolupráce:
Landesregierung Oberösterreich
Landesstudio ORF Oberösterreich
Česká spořitelna a.s.
..Další aktivity k připomenutí 25 let pádu železné opony


25 let SVOBODY

říjen - listopad 2014
Výstava Českokrumlovsko ve třetím odboji
Regionální muzeum v Českém Krumlově

12. listopadu 2014
Kaleidoskop Jana Rejžka
Divadlení klub Ántré

15. listopadu 2014, od 17 hodin
25 let SVOBODY
Koncert na náměstí Svornosti, vystoupí na náměstí Svornosti krumlovská rocková kapela Chlapi v sobě společně s dětským pěveckým sborem Medvíďata

17. listopadu 2014
Arpeggio, Salomé: Pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru
Městské divadlo Český KrumlovDalší nabídky: