Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Archiv > Archiv významných kulturních akcí 2015

Festival komorní hudby 2015 - 29. ročník

..

Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 621

E-mail: tickets@ckrumlov.info
WWW: www.ckrumlov.cz/fekohu2015

Poloha: Český Krumlov
Typ: Archiv významných kulturních akcí 2015Spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. Díky přízni významných našich i zahraničních umělců se v průběhu let proměnil ze své kdysi skromné podoby v oblíbenou kulturní událost s věhlasným mezinárodním renomé. Vyslovenou perlou pro návštěvníky festivalu je i věrně provedená zámecká slavnost z 18. století - Barokní noc na zámku Český Krumlov ®.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN BĚHEM DUBNA 2015.BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV ®

Termín Od - Do
26.06.2015   (Pá)   Rezervovat 19:30
27.06.2015   (So)   Rezervovat 19:30

BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV ®

I tentokráte budou jejím zlatým hřebem dvě úvodní Barokní noci v různých prostorách českokrumlovského zámku spojené s novodobým provedením některé z historických oper barokní nebo raně klasicistické éry. V úvahu přichází komická opera Wenzela Müllera Die Schwestern von Prag, jejíž partitura se nachází v místním zámeckém archivu a reprezentuje tamní typickou divadelní produkci. Wenzel Müller (1767-1835) byl moravský rodák a Mozartův současník působící přibližně od roku 1791 jako císařský kapelník a skladatel ve Vídni, kde patřil k nejaktivnějším a nejoblíbenějším singspielovým a operním autorům. Die Schwestern von Prag je dvouaktový singspiel uvedený poprvé na jevišti vídeňského Leopoldstädter Theater v roce 1794, kde se udržel na repertoáru až do roku 1828.

Barokní opera - Wenzel Müller Die Schwestern von Prag
V provedení souboru Capella Regia - dirigent Robert Hugo
Dále účinkují: Jiří Stivín, Alla Danza, CK Brass Quintet, Ludus musicus, Histriones Pragensis, Krumlovští pištci, Vagabundus kolektive a žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Český Krumlov jako pantomima v barokních maskách

Místo konání: Státní hrad a zámek Český Krumlov, Státní hrad a zámek, Český Krumlov, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
1.) BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV- 26.6.2015, 19:30
Cena: 2600,- Kč/os.
os.2600 Kč
1.) BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV- 27.6.2015
2600 Kč/os.
os.2600 KčJazzband knížecí schwarzenberské gardy

Termín Od - Do
28.06.2015   (Ne) 11:00

Jazzband knížecí schwarzenberské granátnické kapely

Kapelník - Martin Voříšek
Matiné na Náměstí Svornosti

Připomínka hudebního ansámblu schwarzenberské gardy, který působil v českokrumlovském regionu od 70. let 19. století až do 2. světové války. Formálně spočívala hlavní úloha granátnického orchestru v účinkování před členy schwarzenberského rodu, tyto povinnosti se ovšem ve skutečnosti omezovaly jen na několik dní v roce. Mnohem častěji se gardový ansámbl uplatňoval ve veřejném hudebním životě Českého Krumlova a blízkého okolí. Vzhledem k všestranné průpravě vojenských muzikantů mohla kapela hrát v obsazení dechového i smyčcového orchestru a těsně před první světovou válkou se rozšířila až na dvacetičlenný soubor. Podle dochovaných zpráv gardisté hrávali na spolkových slavnostech, dále pak též na ochotnických divadelních představeních, koncertech, plesech, zábavách i pohřbech. Útlum těchto hudebních aktivit nastal vinou první světové války a poválečné pozemkové reformy, jež velmi citelně zasáhla do chodu schwarzenberského hospodářství. K obnovení ansámblu tak došlo až na přelomu 20. a 30. let a právě tuto poslední fázi jeho činnosti si na našich koncertech připomeneme. Ekonomické možnosti dovolovaly zaměstnávat osm až devět stálých členů kapely, která vzhledem k dobovým požadavkům hrávala nejčastěji v obsazení jazzového (či spíše salonního) orchestru.

Většině tehdejšího středoevropského publika splýval pojem „jazz“ s dobově módními tanci, především foxtrotem, ale také například tangem nebo waltzem. Tuto praxi se pokuší kapela připomenout. Repertoár gardové kapely přitom čerpá výhradně z jejího hudebního archivu, dochovaného v knihovně krumlovského zámku. Vzhledem k národnostnímu složení meziválečného Krumlova se z většiny jedná o produkci německých a rakouských hudebních vydavatelství, najdeme zde však i několik českých populárních písniček.

Místo konání: Náměstí Svornosti, Český Krumlov
HUDBA Z DÁVNOVĚKU

Termín Od - Do
28.06.2015   (Ne)   Rezervovat 16:00

Žánrové přesahy k jiným hudebním oblastem jsou zastoupeny koncertem vokálních Blumsingers a instrumentálního tria Mysterium musicum s programem historické židovské hudby v místní rekonstruované synagoze

Blumsingers a Mysterium musicum

Program: Synagogální hudba a Jewish písně

Místo konání: Synagoga, Za soudem 282, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
2.) HUDBA Z DÁVNOVĚKU- 28.6. v 16:00
Cena: 200,- Kč/os.
os.200 KčHOLD TOVARYŠSTVU JEŽÍŠOVU

Termín Od - Do
28.06.2015   (Ne)   Rezervovat 19:30

HOLD TOVARYŠSTVU JEŽÍŠOVU

Skladby uvedené na tomto večeru vycházejí z hudebního okruhu pěstovaného přibližně od konce 16. století jezuitským řádem. Vazby na místní prostředí budou podtrženy umístěním koncertu do Jezuitského sálu hotelu Růže v budově původní jezuitské koleje, zbudované v roce 1588 pro českokrumlovské jezuity Vilémem z Rožmberka.

Collegium Quodlibet
Jiří Stivín – sólo na flétny
Michal Pavlata - mluvené slovo

Místo konání: Jezuitský sál hotelu Růže Český Krumlov, Horní 155, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
3.) HOLD TOVARYŠSTVU JEŽÍŠOVU- 28.6. v 19:30
Cena: 250,- Kč/os.
os.250 KčBLUES NAD VLTAVOU

Termín Od - Do
30.06.2015   (Út)   Rezervovat 18:00

Blues Band a Juwana Jenkins – zpěv

Místo konání: Hotel Růže, Horní 154, Český Krumlov, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
4.) BLUES NAD VLTAVOU- 30.6.
Cena: 150,- Kč/os.
os.150 KčTrio Fresco

Termín Od - Do
01.07.2015   (St)   Rezervovat 19:30

Program: německá klasická literatura - Beethoven, Dvořák, Huber

Místo konání: Maškarní sál, Státní hrad a zámek, Český Krumlov, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
5.) TRIO FRESCO- 1.7.
Cena: 350,- Kč/os.
os.350 KčJan Simon a Heroldovo kvarteto

Termín Od - Do
02.07.2015   (Čt)   Rezervovat 19:30

Pražské jaro

Jan Simon – klavír
Program: Mozart, Chopin, Dvořák

Místo konání: Maškarní sál, Státní hrad a zámek, Český Krumlov, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
6.) JAN SIMON A HEROLDOVO KVARTETO- 2.7.
Cena: 300,- Kč/os.
os.300 KčPOCTA MISTRU SUKOVI

Termín Od - Do
03.07.2015   (Pá)   Rezervovat 19:30

Festival komorní hudby - Josef Suk

Poctou Mistrovi Sukovi se festival přihlásí k osobě největšího českého houslisty 20. století a dlouholetého čestného prezidenta Festivalu komorní hudby Josefa Suka. Jeho protagonisty budou kromě komorního souboru Josef Suk Ensemble umělci, kteří měli vzácné privilegium spolupracovat s tímto výjimečným českým houslistou na pódiích a v natáčecích studiích v České republice i v zahraničí. Iniciátorem založení souboru byl Jan Adamus, přední český hobojista a dirigent, který se s Josefem Sukem podílel např. na interpretaci Bachova a Vivaldiho Dvojkoncertu pro housle a hoboj a společné nahrávce barokní houslových a hobojových koncertů pro firmu Supraphon. Rovněž klavíristka Květa Novotná často doprovázela Josefa Suka na recitálech v České republice a v Rakousku, mj. na Salzburském hudebním festivalu. Program zahrne mj. Koncert C-Dur pro hoboj a klavír Carlo Besozziho z hudebního archivu českokrumlovského zámku.


Jan Adamus – hoboj + Josef Suk Ensemble
Program: Vivaldi, Mozart, Besozzi, Suk, Dvořák, Bach

Místo konání: Zrcadlový sál, Státní hrad a zámek, Český Krumlov, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
7.) POCTA MISTRU SUKOVI- 3.7.
Cena: 300,- Kč/os.
os.300 KčZÁVĚREČNÝ KONCERT K 70. VÝROČÍ UKONČENÍ VÁLKY

Termín Od - Do
04.07.2015   (So)   Rezervovat 19:30

Kostel sv. Víta

Závěrečný katedrální koncert k 70. výročí ukončení války a pádu berlínské zdi bude současně poctou dlouholetému sponzorovi festivalu a členovi jeho výboru Janu Horalovi. Kmenovým titulem tohoto večera by mělo být slavnostní Te Deum Marca-Antoina Charpentiera, jehož hlavní motiv je důvěrně známý jako znělka Eurovize.

Pocta Janu Horalovi
Capella Regia, dirigent - Robert Hugo
Jitka Hosprová - viola
Program: Telemann, Charpentier: Te Deum

Místo konání: Kostel sv. Víta, Kostelní, Český Krumlov


Ceník platný: 06.04.2015 - 05.07.2015

Položka mj cena /mj
8.) ZÁVĚREČNÝ KONCERT K 70. VÝROČÍ UKONČENÍ VÁLKY- 4.7.
Cena: 400,- Kč/os.
os.400 Kč