Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Kultura, akce

SLAVNOSTI PĚTILISTÉ RŮŽE ® 2018

..

náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 622

E-mail: info@ckrumlov.info
WWW: www.slavnostipetilisteruze.eu

Poloha: Český Krumlov
Typ: Kultura, akce; TOP akce


Slavnosti pětilisté růže jsou městskou historickou slavností, situovanou do doby panování šlechtického rodu Rožmberků, převážně pak Posledních Rožmberků, Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Scénáře jednotlivých ročníků slavností vychází z významných výročí města Český Krumlov a konkrétních dějinných událostí spjatých s rodem Rožmberků a tímto městem. Hlavními body programu jsou historické průvody z období gotiky a renesance, ve kterých účinkuje přes 700 osob, rytířský turnaj „Turnaj růží“, připomínající legendu Dělení růží, Živé šachy s živými figurami na šachovnici 12 x 12 metrů, historický trh na zámku Český Krumlov s více jak 130 stánky dobového tovaru a ukázkami historických řemesel, slavnostní ohňostroj nad městem, dobové hry pro děti i dospělé a další historické programy, hudba, divadlo, historický tanec, historický šerm, kejklíři a jokulátoři, fakíři a ohňové show. V průběhu tří dnů slavností proběhne téměř 150 vystoupení a programů na deseti scénách v historickém centru města.

Termíny:
22.06.2018 - 24.06.2018
21.06.2019 - 23.06.2019TÉMA LETOŠNÍHO ROČNÍKU: 50. výročí založení tradice Slavností pětilisté růže v roce 1968


Slavnosti pětilisté růže

V letošním roce si připomeneme 50. výročí založení tradice Slavností pětilisté růže v roce 1968 a vzpomeneme tak na zakladatele tradice, pana Antonína Zwiefelhofera, jeho choť Zdenu, přátele z Českokrumlovské scény a všechny, kteří u zrodu tradice stáli.
Hlavní historický průvod městem bude pojat, obdobně jako při prvním ročníku, jako přehlídka panujících rodů na Krumlově a jejich významných představitelů. V průvodu tak budou prezentována všechna historická období od prvopočátku rodu Rožmberků po 19. století. K této příležitosti bude součástí průvodu mimo jiné i legenda Dělení růži, či skupina postav commedie dell´arte z Maškarního sálu zámku.
V průběhu slavností projde městem 5 průvodů, z toho dva ohňové, historický program bude probíhat celkem na deseti scénách v historickém centru města.

Srdečně vás zveme k návštěvě letošního 32. ročníku!
PÁTEK 22. 6. 2018 - RÁMCOVÝ PROGRAM


Zahájení programu Historický program v Klášterech Ohňový průvod městem

● 10:00 – 21:00 ● Historický trh na zámku a v Široké ulici
● 15:00 – 24:00 ● Zahájení historického programu na scénách v centru města
● 15:00 – 22:00 ● Historické vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, výcviková aréna a další program
● 15:00 – 24:00 ● Kláštery Český Krumlov – historický program, řemeslná ulička s historickými řemesly a trh, ukázky výcviku dravců
● 16:00 – 24:00 ● Pivovarské zahrady – historický program, historická gastronomie, historické hry pro děti
● 17:30 ● Rychtářský průvod městem – trasa: Kláštery – I. zámecké nádvoří - Latrán – Dlouhá - Široká – Na louži - náměstí
● 18:00 ● Zahájení 32. ročníku slavností v Hospodě u Petrova Voka - lidová historická veselice na náměstí Svornosti
● 21:45 ● Ohňový průvod městem (období gotiky) se slavnostním ohňovým zakončením v pivovarské zahradě ve 22:30 h
trasa: Horní – náměstí Svornosti – Na louži - Široká - Dlouhá - Latrán – Nové město – Pivovarské zahrady
● 23:00 – 24:00 ● Noc ohně a hudby v ulicích města

Voroplavba na řece Vltavě:
Plavba na vorech
Přívoz z Rumyší díry do městského parku
SOBOTA 23. 6. 2018 - RÁMCOVÝ PROGRAM


Slavnosti pětilisté růže Slavnosti pětilisté růže Historický program v Městském parku Historický průvod městem

● 10:00 – 21:00 ● Historický trh na zámku a v Široké ulici
● 10:00 – 24:00 ● Program po celém městě - hudební, divadelní, taneční, kejklířská a komediantská vystoupení, hry pro děti i dospělé a další
Scény: Náměstí Svornosti, Pivovarské zahrady, Nádvoří Prelatury, Prokyšův sál, Hotel Růže, Široká ulice, Hradební ulice, Kláštery Český Krumlov, Synagoga
● 10:00 – 22:00 ● Historické vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, miniškolička práskání bičem, výcviková aréna a další program
● 10:00 – 23:00 ● Kláštery Český Krumlov – historický program, řemeslná ulička s historickými řemesly a trh, expozice a výstavy, ukázky výcviku dravců
● 11:00 – 24:00 ● Pivovarské zahrady – historický program, historická gastronomie, historické hry pro děti, střelnice, lovecké dovednosti
● 15:00 ● Slavnostní historický průvod městem – trasa: Horní – náměstí Svornosti – Na louži – Široká – Dlouhá – Latrán – Pivovarská ulice
● 17:00 – 24:00 ● Náměstí Svornosti – Malý festiválek středověké hudby
● 21:45 ● Ohňový průvod městem (období renesance) se slavnostním ohňovým zakončením v pivovarských zahradách
trasa: Horní – náměstí – Na louži - Široká - Dlouhá - Latrán – Nové město – pivovarské zahrady
● 22:00 ● Nálodní divadlo na řece Vltavě
● 24:00 ● Slavnostní ohňostroj na jižních zámeckých terasách a nad zámkem Český Krumlov

Voroplavba na řece Vltavě:
Plavba na vorech
Přívoz z Rumyší díry do městského parku
NEDĚLE 24. 6. 2018 - RÁMCOVÝ PROGRAM


Slavnosti pětilisté růže Živé šachy Slavnosti pětilisté růže

● 10:00 – 16:00 ● Historický trh na zámku a v Široké ulici
● 11:00 ● Hudební matiné – Městský pěvecký sbor Perchta
● 10:00 – 15:00 ● Kláštery Český Krumlov – historický program, řemeslná ulička s historickými řemesly a trh, expozice a výstavy
● 11:00 – 15:00 ● Historický program na náměstí Svornosti
● 10:00 – 16:00 ● Historické vojenské ležení v Městském parku – středověk na dotek, miniškolička práskání bičem a další program
● 14:00 ● Živé šachy – divadelní představení s živými figurami na šachovnici 12x12 m na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě
● 15:00 ● Historický průvod městem z otáčivého hlediště, trasa: otáčivé hlediště – zámecká zahrada – zámek - Latrán – Radniční – náměstí Svornosti – Horní
● 15:30 ● Zakončení slavností na náměstí Svornosti

Voroplavba na řece Vltavě:
Plavba na vorech
Přívoz z Rumyší díry do městského parku

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Vstupné 2018


Jednodenní:
• Dospělí – páteční vstupné 200 Kč / 9 EUR
• Dospělí - sobotní vstupné 300 Kč / 13 EUR

Dvoudenní (permanentní):
• Dospělí - vstupné 300 Kč / 13 EUR
• Organizované skupiny, hromadné objednávky - vstupné 250 Kč / 11 EUR (pro skupiny nad 10 osob na základě objednávky na tel.: +420 380 711 775 nebo mail: vstupenky@divadlock.cz)
• Studenti – vstupné 150 Kč / 7 EUR, pro držitele ISIC, ITYC karet
• Děti do 15 let – vstupné 75 Kč / 3 EUR

Vstup zdarma:
• Děti do 10 let
• Návštěvníci v historických kostýmech (gotika, renesance, baroko)
• Držitelé ZTP a ZTP/P

Důležitá upozornění:
Vstupné platí i pro návštěvníky ubytované v historickém centru města.
Vstupné se platí od pátku od 14:00 hod do soboty do 24:00 hod.

Historické centrum města je od pátku do neděle uzavřeno pro dopravu!
Fotogalerie předchozích ročníků

Historie českokrumlovských slavností


Slavnosti pětilisté růže - historie

Tradice současných českokrumlovských slavností vychází ještě z doby c.k. mocnářství. Tehdejší „festy" se v souladu s národnostním složením odehrávaly s většinovým německým podílem. Bylo tomu tak i při velkých městských slavnostech v roce 1909 k 600. výročí města. Slavnost se tehdy konala dva dny v říjnu a jejím hlavním hostem byl zámecký pán kníže Adolf Josef ze Schwarzenbergu. Součástí programu byly koncerty městské hudby a zpěváckých spolků a slavnostní osvětlení města. Střed města se stal jevištěm nákladně kostýmové a dobře inscenované historické hry.

Zápis z kroniky města Českého Krumlova z 9. října 1909 - Slavnost k šestistému založení Krumlova:
„Žádná do dnešního dne pořádaná slavnost nebyla tak úspěšná, vynikající a nezapomenutelná jako tato, pořádaná k šestistému výročí dne 2. srpna 1309, kdy Jindřich Rožmberský vydal určitá městská práva opatovi cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně pro jím postavený dům na náměstí zvaný „ civitas". Přesto, že slavnost trpěla nepřízní počasí, podařilo se dík nadšené a svorné součinnosti účastníků dosáhnout krásného průběhu."
(citace z kroniky města uložené ve Státním okresním archivu Český Krumlov)

Myšlenka obdobných velkých historických městských slavností pak na dlouhou dobu zapadla. Teprve v roce 1968 přišla chvíle vhodná pro uspořádání prvního ročníku. Mužem, který se nejvíce zasloužil o znovuzrození slavností, byl českokrumlovský divadelník, herec, režisér a scénárista Antonín Zwiefelhofer, který byl později po zásluze oceněn pamětní plaketou I. stupně za zásluhy o rozvoj města Český Krumlov. Slavnosti pětilisté růže se pod jeho organizačním vedením uskutečnily ještě v letech 1969 a 1970, aby byly opět na řadu let - tentokrát z moci úřední - zapomenuty. Komunisté odmítali propagovat feudály.

Touha lidí vracet se k historii a navazovat na dávné tradice je však, zdá se, nekonečná a snad i proto jsou od roku 1990 slavnosti opět neodmyslitelnou součástí Českého Krumlova. Na organizaci novodobých slavností se od roku 1990 do dnešních dnů vystřídalo mnoho osobností a pořádajících subjektů. V současné době jsou pořadateli Slavností pětilisté růže město Český Krumlov, Městské divadlo Český Krumlov a Českokrumlovský rozvojový fond.
Historické trhy - informace pro zájemce o prodej na trzích

Kompletní servis & rezervace vstupenek


Infocentrum Český Krumlov

Pobytové programy - ubytovací servis - průvodcovské služby - vstupenkové centrum

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
e-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info/infocentrum

Poloha na mapě | Google Street View
GPS: 48°48'38.91" 14°18'55.44"