Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Český Krumlov > Kultura, akce > TOP akce

FESTIVAL BAROKNÍCH UMĚNÍ ČESKÝ KRUMLOV 2018

Festival barokních umění Český Krumlov, Foto: Libor Sváček

Náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Kontakt: Infocentrum Český Krumlov

Telefon: +420 380 704 621

E-mail: tickets@ckrumlov.info
WWW: www.festival.krumlov.cz

Poloha: Český Krumlov
Typ: TOP akce


Další informace:


Nesmrtelná díla barokních umělců - stavitelů a hudebních skladatelů se po staletích znovu potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci. V autentických historických prostorách města tak mohou zaznít tóny dobových skladeb, ať už jde o chrámovou hudbu v klášterním kostele nebo operu na scéně unikátního zámeckého barokního divadla.

S roční pravidelností přibližuje Festival barokních umění díla barokních autorů v autentických historických prostorách regionu, města a zámku Český Krumlov. V rámci každého ročníku festivalu probíhá v Barokním divadle na českokrumlovském zámku novodobá světová premiéra barokní opery v plně scénickém a výpravném (autentickém) provedení.

Prodej vstupenek v Infocentru Český Krumlov nebo on-line na www.ckrumlov.info/tickets.

Termíny:
21.09.2018 - 23.09.2018
20.09.2019 - 22.09.2019Antonio Gianettini: L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone

Termín Od - Do
21.09.2018   (Pá)   Rezervovat 18:00

Festival barokních umění Český Krumlov, Foto: Libor Sváček Festival barokních umění Český Krumlov, Foto: Libor Sváček Hoffmusici

Slavnostní opera uvedená v Modeně roku 1692 u příležitosti sňatku Francesca II. d’Este s Margheritou Farnese.

Antonio Gianettini (cca 1648–1721) patří k dnes málo známým skladatelům, i když ve své době patřil k uznávaným mistrům a zastával významné hudebnické posty v důležitých centrech tehdejší Itálie. Hudební vzdělání získal v Benátkách a od roku 1674 působil jako basista v kapele baziliky S. Marco, kde později získal také místo varhaníka. Současně byl také varhaníkem dalšího významného benátského chrámu SS. Giovanni e Paolo. Kromě působení v církevních službách vynikl také jako operní skladatel – pro různá benátská divadla napsal kolem deseti oper. Od roku 1686 až do smrti byl kapelníkem vévodů z rodiny d’Este v Modeně. Především za vlády Francesca II. d’Este byla Modena proslulým centrem operní a oratorní produkce; vévodská kapela (Cappella Ducale di Modona) sdružovala řadu vynikajících skladatelů, zpěváků i instrumentalistů.

Slavnostní opera L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone patří k nejvýznamnějším Gianettiniho dílům. Jejím námětem je epizoda z doby nástupu císaře Nerona k vládě podle líčení římského historika Publia Cornelia Tacita. Tato tématika, umožňující hojné narážky na soudobou dvorskou společnost i politickou situaci, byla v období baroka velice oblíbená – do této oblasti patří dnes mnohem známější opery, Monteverdiho L’Incoronazione di Poppea či Händelova Agrippina.

Podkladem pro nastudování je rukopisná partitura unikátně dochovaná v Modeně (Biblioteca Estense Universitaria di Modena) a výtisk libreta, které zároveň sloužilo jako program k modenskému představení roku 1692 uložený tamtéž.

Účinkují:
Sólisté, barokní orchestr Hof-Musici; od cembala řídí Ondřej Macek
Režie a barokní gestika: Zuzana Vrbová

Místo konání: Barokní divadlo, Zámek, Český Krumlov

Další informace: L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone [PDF 181 kB]
Musica da Camera e da Chiesa

Termín Od - Do
21.09.2018   (Pá)   Rezervovat 19:00

Serpens Cantat

Světská i duchovní hudba barokní Evropy.
(M. Uccellini, A. Vivaldi, A. Mazák, J. J. Fux, H. Grimm, D. Buxtehude, F. Couperin)
Serpens Cantat (Brno)

Místo konání: Velký sál bývalého kláštera klarisek, Český Krumlov
Hausmusik

Termín Od - Do
22.09.2018   (So)   Rezervovat 13:00

Ensemble Estatico Wien

Komorní hudba vídeňského klasicismu.
(J. K. Vaňhal, W. A. Mozart, L. van Beethoven)
Ensemble Estatico Wien
(Elisabeth Riedel – housle, viola, Georg Riedel – klarinet, basetový roh,
Hrvoje Jugovic – fortepiano)

Místo konání: Sloupová síň v prostoru bývalých koníren na I. zámeckém nádvoří, Zámek 232, Český Krumlov
Antonio Gianettini: L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone

Termín Od - Do
22.09.2018   (So)   Rezervovat 17:00

Festival barokních umění Český Krumlov, Foto: Libor Sváček

Slavnostní opera uvedená v Modeně roku 1692 u příležitosti sňatku Francesca II. d’Este s Margheritou Farnese.

Repríza představení ze dne 21. 9.

Místo konání: Barokní divadlo, Zámek Český Krumlov, Český Krumlov
Andělské dialogy

Termín Od - Do
22.09.2018   (So)   Rezervovat 19:00

Richard Šeda – cink

Virtuózní hudba 17. století.
Capella Ornamentata, Richard Šeda – cink, umělecký vedoucí

Místo konání: Křížová chodba bývalého konventu minoritů, Kláštery Český Krumlov, Český Krumlov
Barokní ohňostroj a barokní iluminace

Termín Od - Do
22.09.2018   (So)   Rezervovat 21:00

Festival barokních umění Český Krumlov

Theatrum Pyrotechnicum (Český Krumlov)

Místo konání: Zámecká zahrada, letní jízdárna, Český Krumlov
Cantiones Sacrae

Termín Od - Do
23.09.2018   (Ne)   Rezervovat 11:00

Vokální soubor Dyškanti

Moteta ze stejnojmenné sbírky Heinricha Schütze věnované krumlovskému vévodovi Janu Oldřichovi z Eggenbergu (1625) a hudba v Čechách první poloviny 17. století.
Vokální soubor Dyškanti (České Budějovice), umělecký vedoucí Martin Horyna

Místo konání: Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, Kláštery Český Krumlov, Český Krumlov
Antonio Gianettini: L’Ingresso alla Gioventù di Claudio Nerone

Termín Od - Do
23.09.2018   (Ne)   Rezervovat 17:00

Festival barokních umění Český Krumlov, Foto: Libor Sváček

Slavnostní opera uvedená v Modeně roku 1692 u příležitosti sňatku Francesca II. d’Este s Margheritou Farnese.

Repríza představení ze dne 21. 9.

Místo konání: Barokní divadlo, Zámek Český Krumlov, Český Krumlov
Změna programu vyhrazena.

Fotogalerie předchozích ročníků

O Festivalu barokních umění


Festival barokních umění Český Krumlov Festival barokních umění Český Krumlov

Festival barokních umění Český Krumlov vznikl v roce 2008 v Českém Krumlově. Základním kamenem byla v té době cca. 12letá studijně badatelská a realizační praxe dramaturga festivalu pana Ondřeje Macka na poli výzkumu původních barokních oper realizovaných v českém prostředí v první polovině 18. století.

Odborně badatelská snaha vyústila v roce 2007 objevem ztracené Vivaldiho opery „Argippo", která byla poté, v polo-scénickém provedení, pod záštitou Livie Klausové slavnostně realizována dne 3. května 2008 ve Španělském sále na Pražském Hradě.

Není jiného divadelního stánku, tak dokonale připraveného, kde by se dala provést původní adaptace barokní opery, než zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově. Aby slavnostní premiéra „Argippa" proběhla v Českém Krumlově s pozitivním ohlasem medií, sponzorů a především návštěvníků, hostů, rozšířil se program premiéry o další koncerty a celý projekt byl pojmenován Festival barokních umění Český Krumlov.

Charakteristickým žánrem období baroka je opera, která slučuje a propojuje všechny podstatné dobové druhy umění (hudbu, poezii, výtvarné umění, jevištní pohyb, tanec). Těžiště dramaturgie proto spočívá ve scénickém provedení barokní opery v zámeckém divadle. K exkluzivitě festivalu přispívá i skutečnost, že k nastudování jsou vybírána díla dosud nepublikovaná a v moderní době neprovozovaná. K vyhledání zajímavého titulu slouží náročný výzkum v rakouských, německých a italských archivech.

Hlavním koncepčním tématem festivalu je provedení barokní opery podle současných možností autentické interpretace. Tým badatelů festivalu pod hlavičkou občanského sdružení Hofmusici každoročně připravuje novodobou světovou premiéru barokní opery. Premiéra v polo-scénickém provedení je realizována vždy v květnu v Praze - plná scénická verze pak v říjnu v Českém Krumlově.

Festival je institucionálně postaven na firmě Agentura Krumlovská inspirace, dále na občanském sdružení barokního souboru Hofmusici, které se stará o zajištění odborné části festivalu, vyhledání a provedení novodobé premiéry barokní opery a kompletní dramaturgii festivalu. O styk s medii a sponzory se stará občanské sdružení Festivaly Český Krumlov.
Kompletní servis & rezervace vstupenek


Infocentrum Český Krumlov

Pobytové programy - ubytovací servis - průvodcovské služby - vstupenkové centrum

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
e-mail: info@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info/infocentrum

Poloha na mapě | Google Street View
GPS: 48°48'38.91" 14°18'55.44"Další nabídky: