Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Přírodní, technické, vojenské památky

Vysoký kámen

8825b Vysoký kámen

Náměstí 70
38241 Kaplice
Kontakt: Městský úřad Kaplice

Telefon: +420 380 303 100
Fax: +420 380 303 110

E-mail: podatelna@mestokaplice.cz
WWW: www.mestokaplice.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Přírodní, technické, vojenské památky

Poloha na mapě


Katastrální území : Klení.
Chráněné území je tvořeno smíšeným lesem na suťovém východním svahu vrchu Vysoký kámen (865 m), 1,2 km jihozápadně od obce Klení. Důvodem ochrany jsou přirozené porosty květnatých bučin s charakteristickým druhovým složením na suťovém svahu, reprezentativní ukázky periglaciální modelace terénu, hnízdiště výra velkého.

Dopravní dostupnost:
Autobus - linky ve směrech : Kaplice, Pohorská Ves, Benešov nad Černou, Trhové Sviny