CKRF

Archiv: Oznámení o zahájení Zadávacího řízení

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení - Vybavení objektu Synagogy židlemi

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 -2013

Českokrumlovský rozvojový fond,spol. s r. o., zastoupený Ing.Miroslavem Reitingerem oznamuje zahájení Zadávacího řízení a vyzývá k převzetí dokumentace a zpracování nabídky na investiční akci: „Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho v Českém Krumlově“ Kulturně historické centrum III.meandr„ část - Vybavení objektu židlemi, Revitalizace objektu SYNAGOGY v ulici Za Soudem čp. 282 , Český Krumlov, Plešivec, Za Soudem č.p. 282

Vymezení plnění zakázky:
Předmětem zakázky je vybavení objektu židlemi - na akci –„ Stavební úpravy objektu SYNAGOGY v ulici Za Soudem čp. 282 , Český Krumlov, Plešivec, Za Soudem č.p. 282“ (dále je dílo) v termínu do nejpozději do 30.4.2013 .
Popis dodávky - viz. příloha

Doba a místo plnění:
Předpokládané zahájení prací na díle – nejdříve 4.3.2014 2013. Termín dokončení dodávky stanoví zadavatel nejpozději do 30.4.2013.

Soutěžní lhůta
Soutěžní lhůta činí 15 kalendářních dnů.
Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Konečná lhůta pro předání nabídek je 13.2.2013 do 14 00 hodin v kanceláři zadavatele Masná 131, Český Krumlov. Nabídky je možno zaslat doporučenou poštou nebo předat osobně.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 500.000,- Kč.

Více viz. příloha

Další informace: Zadávací řízení na vybavení objektu židlemi, podrobný popis a podmínky [PDF 630 kB]


Oznámení o zahájení Zadávacího řízení - Vybavení objektu ARON

Oznámení o zahájení Zadávacího řízení v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 -2013

Českokrumlovský rozvojový fond,spol. s r. o., zastoupený Ing.Miroslavem Reitingerem oznamuje vyhlášení zadávacího řízení a vyzývá k převzetí dokumentace a zpracování nabídky na investiční akci: „Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru Egona Schieleho v Českém Krumlově“ Kulturně historické centrum III.meandr„ část - Vybavení objektu ARON, Revitalizace objektu SYNAGOGY v ulici Za Soudem čp. 282 , Český Krumlov, Plešivec, Za Soudem č.p. 282

Vymezení plnění zakázky:
Předmětem zakázky je vybavení objektu - ARON- na akci –„ Stavební úpravy objektu SYNAGOGY v ulici Za Soudem čp. 282 , Český Krumlov, Plešivec “ (dále je dílo) v termínu do nejpozději do 30.4.2013 .

Popis dodávky - viz. příloha

Doba a místo plnění:
Předpokládané zahájení prací na díle – nejdříve 15.2. 2013. Termín dokončení dodávky stanoví zadavatel nejpozději do 30.4.2013.
Soutěžní lhůta
Soutěžní lhůta činí 15 kalendářních dnů.
Místo pro podávání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Konečná lhůta pro předání nabídek je 13.2.2013 do 14 00 hodin v kanceláři zadavatele Masná 131, Český Krumlov. Nabídky je možno zaslat doporučenou poštou nebo předat osobně.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 500.000,- Kč.

Více viz. příloha

Další informace: Zadávací řízení na Vybavení objektu ARON, podrobný popis a podmínky [PDF 506 kB]