Turista > Kultura > Významné kulturní akce

Den s handicapem - Den bez bariér

Návštěva historického centra města - pro někoho příjemná procházka, pro jiného řada nepřekonatelných překážek. V tento den se ale Český Krumlov otevře i svým handicapovaným návštěvníkům. Z města pomyslně zmizí všechny schody - ať už na zámku či v muzeích a galeriích, nevidomí si „prohlédnou" fasády domů a pro ty, kdo mají rádi dobrodružství, bude určitě zážitkem plavba po řece na voru nebo raftu. Tržiště chráněných dílen a bohatý kulturní program pak den, plný zážitků, ještě doplní.

O akci

Den s handicapem - Den bez bariér

Den s handicapem - Den bez bariér organizuje již od roku 2004 Kiwanis club Český Krumlov. Kiwanis club Český Krumlov byl založen 2001 a je členem Kiwanis International, což je organizace sdružující lidi, kteří prostřednictvím vlastních projektů pomáhají převážně dětem a mladým lidem. Humanitární a jiné projekty klubu mohou být místní, celonárodní i mezinárodní.

Snaha pomoci handicapovaným a usnadnit jim návštěvu Českého Krumlova však přišla už v roce 2002. Kiwanis club ve spolupráci s Unios Tourist Service zmapoval dostupnost turisticky zajímavých objektů v Českém Krumlově a začal zpracovávat informace pro pohybově handicapované návštěvníky. V roce 2003 byla následně zpracována internetová databáze informací o dostupnosti atraktivit a byly zpracovány také textové a grafické podklady pro tištěnou podobu „Průvodce Českým Krumlovem pro handicapované". Materiály byly přeloženy do angličtiny a němčiny. V roce 2004 započal klub tradici Dne s handicapem - Dne bez bariér.

Den s handicapem - Den bez bariér

O tom, že město Český Krumlov má co nabízet svým návštěvníkům asi není nutné nikoho přesvědčovat. Pro zdravotně postižené však Český Krumlov a jeho památky, muzea, galerie i další turistické zajímavosti zůstávají téměř nedostupné. Křivolaké, úzké uličky s nerovnou kamennou dlažbou, architektonické skvosty s množstvím schodů a nerovností vytváří pro lidi se zdravotním postižením řadu obtížně překonatelných překážek, jak v pohybu, tak v orientaci. Tyto překážky nelze lehce odstranit a asi se nikomu nikdy nepodaří vytvořit z Českého Krumlova bezbariérové město, přátelské pro všechny zdravotně postižené. Přesto je možné udělat něco proto, aby osoby se zdravotním postižením měly možnost navštívit památky a obdivovat krásu historického dědictví. Když už nelze předělat město, je možné alespoň vytvořit dočasné podmínky pro jeho zpřístupnění návštěvníkům se zdravotním postižením. A právě proto vznikl nápad připravit akci "Den s handicapem - Den bez bariér".

Smyslem akce Den s Handicapem je alespoň na jeden den zpřístupnit součást světového kulturního dědictví UNESCO - město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky návštěvníkům se zdravotním postižením pomocí asistentů a provizorních nájezdů.

Den s Handicapem chce oslovit i nehandicapované občany. Akce nechce pouze poukazovat na nelehkou situaci zdravotně postižených a množství překážek, které musí v běžném životě překonávat, ale chce zejména motivovat širokou veřejnost k zamyšlení nad tím, co může každý z nás udělat pro handicapované ve svém okolí. Ukázky toho, co se již v Českém Krumlově podařilo, nebudou v programu Dne s handicapem chybět, stejně jako informace o projektech či produktech, které řeší problémy lidí se zdravotním postižením.

Proběhlé ročníky Dne s handicapem, dne bez bariér:

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Termíny

10. 9. 2016

Kiwanis klub Český Krumlov

Český Krumlov pro handicapované

Fotogalerie

Turistický servis

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
fax: +420 380 704 619
e-mail: info@ckrumlov.cz