Turista > Doprava > Parkování ve městě

Parkování ve městě

Aktualizace 27.6.2018

V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde vjezd a parkování je povoleno jen na zvláštní povolení městského úřadu.

V těsné blízkosti centra nabízí městský parkovací systém návštěvníkům města zhruba 680 parkovacích míst pro osobní vozidla na čtyřech odstavných parkovištích (P1 - P4) a 40 stání pro zájezdové autobusy na odstavném parkovišti (P-BUS). Kromě toho mohou návštěvníci s osobními automobily využít i parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty, která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do 90 minut.

Placené stání na místních komunikacích pro obyvatele města i návštěvníky je upraveno nařízením města Český Krumlov č. 9 / 2003

Komplexní ceník parkovacích produktů a služeb

Mapa parkování - schéma

Mapa parkování - schéma