Turista > Doprava > Parkování ve městě

Parkování ve městě

Aktualizace 6. 3. 2019

Piktogram parking auto

PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
V těsné blízkosti centra nabízí městský parkovací systém návštěvníkům města zhruba 680 parkovacích míst pro osobní vozidla na pěti odstavných parkovištích P1 - P4. Kromě toho mohou návštěvníci s osobními automobily využít i parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty, která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do 90 minut.

Piktogram parking bus

PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ
Pro zájezdové autobusy je k dispozici celkem 34 stání na odstavném parkovišti P-BUS.
Pro výstup a nástup cestujících zájezdových autobusů je vyhrazen výstupní a nástupní terminál BUS-STOP v pěší vzdálenosti od centra města. NOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁJEZDOVÉ AUTOBUSY OD 6/2019.

Ceník parkovacích produktů a služeb

Vjezd do pěší zóny

piktogram pěší zóna V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení městského úřadu a s časovým omezením.

Povolení k vjezdu vydává Městská policie Český Krumlov.

Bez povolení mohou vjet do pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP a vozidla integrovaného záchranného systému.

Rezidenti, tj. občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové, družky, manželé a manželky žijící ve společné domácnosti a také vozidla TAXI mohou vjet do centra bez omezení a to na základě povolenky k vjezdu do pěší zóny

Abonenti, tj. vlastníci nemovitosti a osoby využívající nemovitost jako provozovnu k podnikání a dále vozidla realizující příležitostnou osobní silniční dopravu (např. vozidla shuttle):
• Vjezd pouze v době od 16:00 do 10:00 hod na základě povolenky k vjezdu do pěší zóny.

Osoby prokazatelně ubytované v ubytovacím zařízení v pěší zóně:
• Vjezd pouze v době od 15:00 do 10:30 hod na základě jednorázové povolenky k vjezdu do pěší zóny.
• Cena povolenky 100 Kč / max 24 hodin, povolení vydává Městská policie Český Krumlov, provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou pro své hosty jednorázové povolenky předem zakoupit.
• Mimo tento stanovený čas je pro transport osob nebo zavazadel možné využít služeb taxi služby.
• Povolenka neslouží k parkování, ale pouze k dopravě osob a zavazadel k / od ubytovacího zařízení

Jednoduchý přehled pravidel pro vjezd do pěší zóny ve městě Český Krumlov naleznete zde.

Celé znění nových pravidel pro vjezd do pěší zóny ve městě Český Krumlov je k dispozici zde.

Mapa parkování - schéma