Doprava > Parkování ve městě

Parkování osobních vozidel

  • čtyři samoobslužná odstavná parkoviště v blízkosti historického centra (P1, P1r, P2, P3) s celkovou kapacitou cca 630 stání a nepřetržitým celoročním provozem
  • elektronický systém navádění vozidel na odstavná parkoviště poskytující aktuální informace o jejich obsazenosti
  • monitorovací kamerový systém umožňující z centrálního dispečinku trvalý kontakt se zákazníky parkovišť 24 hodin denně (upozornění: parkoviště nemají statut hlídaného parkoviště!!!)
  • vybavení parkovišť moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení parkovného v Kč a EUR nebo prostřednictvím magnetických parkovacích karet
  • slevy pro vícedenní návštěvníky, bezbariérové WC
  • aktuální obsazenost parkovišť na tel. č. 380 711 190
  • dále parkoviště P4 o kapacitě 80 stání v těsné blízkosti zámecké zahrady (s obsluhou a zpoplatněním pouze v letních měsících)

Odstavná parkoviště slouží také pro parkování motocyklů i karavanů.

Komplexní ceník parkovacích produktů a služeb

1. Parkoviště s celoročním nepřetržitým provozem:

Parkoviště P1 ("Parkoviště Jelenka")

Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)    Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)    Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)    Parkoviště P1 („Parkoviště v Jelení zahradě“)

Situováno pod severními hradbami zámku v meandru říčky Polečnice.
Jedná se o největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 230 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním
naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z Chvalšinské ulice (silnice I/39 České Budějovice-Volary).

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými záchodky, restaurací, sezónním stánkem rychlého občerstvení, mapovým informačním bodem.

Parkoviště je v nepřetržitém provozu. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích CZK nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému. Pro orientaci ve vnitřním prostoru parkovací plochy slouží vnitřní vodící tabule.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Pěší vzdálenosti v metrech od (pokladny) parkoviště k vybraným cílům:

Infocentrum (náměstí)

Zámek (pokladna)

Zámecké divadlo

Regionální muzeum

Egon Schiele Art Centrum

400 m

440 m

350 m

610 m

320 m

Parkoviště P1r  ("Parkoviště Jelenka II")

Situováno v sousedství parkoviště P1 - pod severními hradbami zámku v meandru říčky Polečnice. Parkoviště má vjezd i výjezd v jednom místě z Chvalšinské ulice (silnice I/39 České Budějovice-Volary).

Parkoviště o celkové kapacitě 95 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených).

Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem a je nepřetržitém provozu. Sousední parkoviště P1 je navíc vybaveno veřejnými záchodky, restaurací, mapovým informačním bodem, veřejným telefonním automatem.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je potřebné provést platbu parkovného u automatické pokladny.  Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Parkoviště P2 ("Parkoviště Pod poštou")

Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)   Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)   Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)   Parkoviště P2 („Parkoviště Pod poštou“)

Situováno mezi hlavní městskou poštou, pivovarem a řekou Vltavou.
Jedná se o druhé největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 175 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním
naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice U Poráků (odbočka ze silnice II/157 Č. Krumlov - Kaplice směrem k lokalitě "Ambit").

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými záchodky, mapovým informačním bodem.

Parkoviště je v nepřetržitém provozu. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému. Pro orientaci ve vnitřním prostoru parkovací plochy slouží vnitřní vodící tabule.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Pěší vzdálenosti v metrech od (pokladny) parkoviště k vybraným cílům:

Infocentrum (náměstí)

Zámek (pokladna)

Zámecké divadlo

Regionální muzeum

Egon Schiele Art Centrum

510 m

320 m

550 m

720 m

630 m

Parkoviště P3 ("Parkoviště Městský park")

 

Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)    Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)     Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)   Parkoviště P3 („Parkoviště Městský park“)

Situováno v meandru řeky Vltavy mezi Městským parkem a Domem dětí a mláděže.
Jedná se o třetí největší parkoviště v Českém Krumlově o celkové kapacitě 130 parkovacích stání (včetně trvale vyhrazených míst). Parkoviště lze dosáhnout sledováním
naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. Parkoviště má jediný vjezd a jediný výjezd z ulice Linecká.(odbočka ze silnice II/160 Č.Krumlov-Vyšší Brod u přejezdu přes řeku Vltavu směrem k centru města).

Parkoviště je vybaveno kamerovým bezpečnostním dohledem, veřejnými záchodky, mapovým informačním bodem. Parkoviště je z části příjemně stíněno vzrostlými stromy, ale prozatím je v část parkovací plochy upravena na nezpevněném povrchu. V blízkosti parkoviště se nachází hlavní oddychový městský park, Dům dětí a mládeže, dětské dopravní hřiště, budova soudu a další provozovny.

Parkoviště je v nepřetržitém provozu. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

Parkoviště je řízené samoobslužnou parkovací technologií. Při vjezdu si klient odebere parkovací lístek z vjezdového stojanu. Před ukončením parkování je zapotřebí provést platbu parkovného u automatické pokladny. Po zaplacení příslušného obnosu (v bankovkách či mincích ČR nebo EURO) je vjezdový lístek validován pro otevření výjezdové závory. Uhrazením parkovného počíná běžet patnáctiminutová lhůta pro opuštění parkoviště. V případě jakýchkoliv problémů jsou všechny aktivní prvky (pokladna, vjezdový a výjezdový stojan) vybaveny tlačítky pro přímé verbální spojení s dispečinkem parkovacího systému.

Parkování do 40 minut je nezpoplatněné, v tomto případě lístek aktivuje otevření výjezdové závory bez validace v pokladně.

Pěší vzdálenosti v metrech od (pokladny) parkoviště k vybraným cílům:

Infocentrum (náměstí)

Zámek (pokladna)

Zámecké divadlo

Regionální muzeum

Egon Schiele Art Centrum

580 m

950 m

1180 m

770 m

580 m

2. Parkoviště se sezónním provozem :

Parkoviště P4 ("Parkoviště Zámecká zahrada")

Situováno u severozápadního okraje zámecké zahrady.
Parkoviště lze dosáhnout sledováním
naváděcího systému s dynamicky proměnnými informacemi o obsazenosti. K parkovišti vede relativně dlouhá cesta lesním úsekem od odbočky ze silnice I/39 České Budějovice-Volary poblíž restaurace "V Oblouku" (u čerpací stanice AGIP).

Parkoviště o celkové kapacitě 80 parkovacích stání pro osobní automobily a 5 parkovacích stání pro autobusy je otevřeno v letních měsících.

Parkoviště je obsluhováno personálně. Parkovné je zřejmé z celkového ceníku.

V blízkosti parkoviště se nachází restaurace, zámecká zahrada ve které se v létě konají divadelní představení s otáčivým hledištěm. Z parkoviště je relativně dostupný areál zámku, vnitřní město je dosažitelné poměrně dlouhou panoramatickou pěší cestou s větším celkovým převýšením.

Pěší vzdálenosti v metrech od (pokladny) parkoviště k vybraným cílům:

Infocentrum (náměstí)

Zámek (pokladna)

Zámecké divadlo

Regionální muzeum

Egon Schiele Art Centrum

810 m

510 m

290 m

1020 m

750 m

Další informace