Testovani

 

Program konference - čtvrtek 21. 5. 2009

                                                                                                                                     Logo npú čb - bez obtékání

8:30 - 8:50       Anna Kubíková, Demografický růst  a sociální skladba českokrumlovských měšťanů v období 1450 až 1850 
8:50 - 9:00 diskuse
9:00 - 9:20 Aleš Stejskal, Ekonomická instituce rožmberského dvora a město Krumlov v 16. století
9:20 - 9:40 Sylva Wimmerová, Postavení a správa města v prvních desetiletích 17. století
9:40 - 10:00 Veronika Lombartová, Jezuitská kolej a Český Krumlov na přelomu 16. a 17. století
10:00 - 10:20 Jaroslav Čechura, Hříšníci těla na cestách mezi Českým Krumlovem a Třeboní v závěru 16. století
10:20 - 11:00 diskuse
11:00 - 11:20 Markéta Urbanová, Eggenberská éra v Českém Krumlově
11:20 - 11:40 Pavel Himl, Mezi poddanským a "svobodným rezidenčním" městem. Jazyk, náboženství a politická moc v Českém Krumlově kolem roku 1710
11:40 - 12:00 Raimund Paleczek, Český Krumlov jako ústředí vrchnostenské správy knížat ze Schwarzenbergu v letech 1719 - 1848
12:00 - 12:10 Jolande Minářová, Hlavní škola v Českém Krumlově (1782 - 1870)
12:10 - 12:50 diskuse
   
12:50 - 13:50 oběd
   
13:50 - 14:10 Vrastislav Nejedlý, Českokrumlovský mariánský sloup
14:10 - 14:30 Zdeňka Prokopová, Ostatky svatých a barokní Český Krumlov
14:30 - 14:50   Jarmila Hansová, Křížová hora nad Českým Krumlovem
14:50 - 15:10 Ludmila Ourodová, Cyklus obrazů ze života sv. Františka v českokrumlovském minoritském klášteře
15:10 - 15:40 diskuse
15:40 - 16:00 Petr Hudičák - Miroslav Reitinger, Josef a František Seidelové a jejich fotografie Českého Krumlova
16:00 - 16:20 Pavel Zeman, Ateliér Wolf a němečtí fotografové Českého Krumlova v první polovině 20. století
16:20 - 16:30 diskuse
16:30 - 16:50 Pavel Slavko, Divadelní historie Českého Krumlova
16:50 - 17:10 Martin Horyna, Hudba v minulosti Českého Krumlova
17:10 - 17:30 Viktor Velek, Svatováclavská (hudební) tradice v Českém Krumlově 
17:30 - 17:50 Martin Voříšek, Kapela schwarzenberské gardy v hudebním životě Českého Krumlova
17:50 - 18:10  diskuse 
   
20:00                     Hudba v minulosti Českého Krumlova 1500 - 1750 (vystoupení souboru Dyškanti v zámeckém Maškarním sále)