Turista > Kultura > Významné kulturní akce

Ekofilm

Od roku 1997 se jednou ze zastávek filmového festivalu, určeného všem, kterým není lhostejné, v jakém prostředí a jak žijí, stal i Český Krumlov. Spojení festivalu s historickým městem na Vltavě není náhodné. Ekofilm se v současné době věnuje i kultuře a problematice ochrany památek.

O festivalu

Ekofilm Jihočeská univerzita

EKOFILM je Mezinárodní filmový festival o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví. Širokému okruhu diváků přináší významný zdroj nejnovějších informací o stavu přírody a životního prostředí v různých zemích světa a v mnoha případech i fakta o řešení závažných kauz.

EKOFILM vznikl v roce 1974 v Ostravě a dnes je vůbec nejstarším filmovým festivalem svého druhu v Evropě. Od roku 2000 je členem mezinárodního sdružení festivalů o životním prostředí ECOMOVE International se sídlem v Berlíně.

Na mezinárodní úrovni získává EKOFILM stále vyšší ohodnocení. Patří průkazně k nejlepším festivalům environmentálního zaměření na světě. Každoročně o tom svědčí řada významných zahraničních účastníků, ale také dvojnásobné vítězství EKOFILMU v soutěžní přehlídce světových ekologických festivalů, ECOMOVE International. Vítězné filmy EKOFILMU bývají často oceněny i na jiných, podobně tématicky zaměřených, festivalech v zahraničí.

Bohatý program je určen všem, od školních dětí, přes studenty, až po laickou, i odbornou veřejnost. Často se jedná o filmy, které se nedostanou do běžné distribuce. EKOFILM se koná každoročně začátkem října v jižních Čechách, ve městech České Budějovice a Český Krumlov. Festivalový štáb úzce spolupracuje, mimo jiných, s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity a s dopravní společností Buscentrum, která festivalu poskytuje Kinobus. V rámci festivalu tak probíhají na akademické půdě i v různých jihočeských městech semináře, nebo komentované projekce, pro žáky, studenty i pro veřejnost.

Turistický servis

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
e-mail: info@ckrumlov.cz