Aktuality > 2019

33. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov

Od 28. června do 7. července 2019 se v Českém Krumlově uskuteční již 33. ročník Festivalu komorní hudby. I letos chce program představit hudbu s úzkými vazbami k českokrumlovskému regionu a zároveň skloubit unikátní prostředí tohoto města s věhlasnými i méně hranými skladbami v podání špičkových interpretů.

Barokní noc na zámku Český Krumlov ® 33. ročník Festivalu komorní hudby tradičně zahajuje Barokní nocí na zámku Český Krumlov®. Večer barokní hudby, tance, zpěvu i zážitkové gastronomie vás provede po interiérech a exteriérech zámku, které jsou iluminovány a aranžovány dle barokních principů, jako ostatně všechno, co tento večer uvidíte.

V unikátním zámeckém barokním divadle bude tentokrát uvedena komická opera/balet Les Troqueurs (hudba Antoine Dauvergne, libreto Jean-Joseph Vadé), jež měla premiéru v Paříži v roce 1753. Po jejím provedení ve Vídni (1758) si její kopii pořídili i Schwarzenbergové. Operu provede ansámbl Capella Regia pod vedením Roberta Huga dle opisu z čes­kokrumlovského archivu. Odtud bude čerpat i program koncertu Skladby pro dechovou har­monii ze schwarzenberské hudební sbírky v provedení souboru Harmonia Mozartiana Pragensis. Úpravy melodií z Mozartových a Salieriho oper si návštěvníci budou moci vyslechnout v jen zřídka zpřístupňovaných prostorách letohrádku Bellaria v zámecké zahradě.

Na volně přístupném odpoledním koncertu na 2. zámeckém nádvoří vystoupí Jazzband schwarzenberské gardy s repertoá­rem sestaveným z hudebního archivu tělesa, které v Českém Krumlově pod tímto názvem působilo mezi světovými válkami.

K šedesáti letům od smrti Bohuslava Martinů se bude vázat koncert Madrigaly nové a staré, v jehož rámci provede vokální ansámbl Collegium 419 výběr z madrigalů od tohoto autora společně se světskými vokálními skladbami pozdní renesance.

Ke spíše nenápadným výročím můžeme počí­tat 270 let, jež příští rok uplynou od narození skladatele a violoncellového virtuóza Antonína Krafta. Jeho tvorbu představí Jiří a Dominika Hoškovi spolu s houslistou Miroslavem Vilímcem při nocturnu. I v tomto případě přitom půjde o hudbu s jasným vztahem k někdej­šímu schwarzenberskému dvoru, neboť nejenže bude proveden repertoár dochovaný v hudební sbírce, ale máme k dispozici i účetní doklad o tom, že Kraft spolu s houslistou Sieglem v roce 1795 koncertovali ve schwarzenberském paláci ve Vídni.

I další večery počítají s účastí renomovaných interpretů. Na koncertu k poctě Josefa Suka vystoupí přední český houslista Roman Patočka se smyčcovým Amadeus triem. Jazz nad Vltavou na terase hotelu Růže bude patřit bluesové skupině Charlie Slavík Revue & The Rhythm Girls. Výročí listopadu 1989 pak chceme připomenout závěrečným slavnostním koncertem Poděkování za 30 let svobody, při němž zazní Michnova Missa Sancti Wenceslai v podání souboru Ensemble Inégal

Festival komorní hudby Český Krumlov O festivalový dovětek se naopak postará dvojice talentovaných hudebníků, kteří své renomé teprve získávají i díky úspěchům na mezinárodních soutěžích. Saxofonistka Štěpánka Šediváková a akordeonista Filip Kratochvíl, neboli Duo akordeON & saxofONA, zahrají v někdejší rajské zahradě kláštera klarisek několik skladeb na pomezí klasické hudby, jazzu či klezmeru.    

Ozvěny festivalu 2019 - srpen.
Zvláštní připomínku si v Českém Krumlově zaslouží nedožitých devadesát let od narození Petra Ebena. Právě zde prožil jeden z nejvýznamnějších českých skladatelů významnou část svého dětství a raného mládí. Až symbolicky jsou pak s jeho životem spojeny varhany farního kostela sv. Víta, na nichž získával své první, doslova zkušenosti, a na něž také v rámci našeho festivalu v roce 1999 odehrál jeden ze svých posledních koncertů. S recitací Marka Ebena tehdy zazněl jeho cyklus Labyrint světa a ráj srdce a k téže skladbě se také vrátíme na letošním varhanním koncertu.

PROGRAM 2019

FOTOGALERIE PŘEDCHOZÍCH ROČNÍKŮ