Turista > Kultura > Významné kulturní akce

Festival barokních umění

Nesmrtelná díla barokních umělců - stavitelů a hudebních skladatelů, se po staletích znovu potkávají, aby dala vzniknout ojedinělé kulturní akci. V autentických historických prostorách města zazní tóny dobových skladeb. Chrámová hudba v klášterním kostele nebo opera na scéně unikátního zámeckého barokního divadla.

O festivalu

Barokní divadlo

Festival barokních umění Český Krumlov vznikl v roce 2008 v Českém Krumlově. Základním kamenem byla v té době cca. 12-tiletá studijně badatelská a realizační praxe dramaturga festivalu pana Ondřeje Macka na poli výzkumu původních barokních oper realizovaných v českém prostředí v první polovině 18. století.
Odborně badatelská snaha vyústila v roce 2007 objevem ztracené Vivaldiho opery „Argippo", která byla poté, v polo-scénickém provedení, slavnostně realizována dne 3. května 2008 na Pražském Hradě (Španělský sál) pod záštitou Livie Klausové.

Není jiného divadelního stánku, tak dokonale připraveného, kde by se dala provést původní adaptace barokní opery, než zámecké barokní divadlo v Českém Krumlově. Aby slavnostní premiéra „Argippa" proběhla v Českém Krumlově s pozitivním ohlasem medií, sponzorů a především návštěvníků, hostů, rozšířil se program premiéry o další koncerty a celý projekt byl pojmenován Festival barokních umění Český Krumlov.

Charakteristickým žánrem období baroka je opera, která slučuje a propojuje všechny podstatné dobové druhy umění (hudba, poezie, výtvarné umění, jevištní pohyb, tanec). Těžiště dramaturgie proto spočívá ve scénickém provedení barokní opery v zámeckém divadle. K exkluzivitě festivalu přispívá i skutečnost, že k nastudování jsou vybírána díla dosud nepublikovaná a v moderní době neprovozovaná. K vyhledání zajímavého titulu slouží náročný výzkum v rakouských, německých a italských archivech.

Hlavním koncepčním tématem festivalu je provedení barokní opery podle současných možností autentické interpretace. Tým badatelů festivalu pod hlavičkou občanského sdružení Hofmusici každoročně připravuje novodobou světovou premiéru barokní opery. Premiéra v polo-scénickém provedení je realizována vždy v květnu v Praze - plná scénická verze pak v říjnu v Českém Krumlově.

Festival je institucionálně postaven na firmě Agentura Krumlovská inspirace, dále na občanském sdružení barokního souboru Hofmusici - zajištění odborné části festivalu - vyhledání a provedení novodobé premiéry barokní opery a kompletní dramaturgie festivalu. O styk s medii a sponzory se stará občanské sdružení Festivaly Český Krumlov.

Program 2019

Fotogalerie předchozích ročníků

 

Archiv předchozích ročníků

Festival barokních umění Český Krumlov 2018

Festival barokních umění Český Krumlov 2017

Festival barokních umění Český Krumlov 2016

Festival barokních umění Český Krumlov 2015

Festival barokních umění Český Krumlov 2014

Festival barokních umění Český Krumlov 2013

Festival barokních umění Český Krumlov 2012

Festival barokních umění Český Krumlov 2011

Festival barokních umění Český Krumlov 2010

Festival barokních umění Český Krumlov 2009

Turistický servis

Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2
381 01 Český Krumlov
tel.: +420 380 704 622
e-mail: info@ckrumlov.info