Aktuality > 2017

Kláštery Český Krumlov obnoví unikátní krumlovskou tradici

Bohatý kulturní program a stálé expozice Klášterů Český Krumlov nabízejí široký prostor pro poznání i zábavu pro celou rodinu. V dubnu se navíc návštěvníkům v klášterních prostorách otevře nová výstava Emma "75".

 

Jubilejní výstava Emmy Srncové - Emma "75" / 22. 4. ‒ 30. 9. 2017

Od 22.4.2017 do 30.9.2017 bude v klášterních prostorách umístěna jubilejní výstava výtvarnice a malířky Emmy Srncové Emma "75". Nejen že si prohlédnete ty NEJ obrazy od slavné malířky, ale máte i možnost si zkusit nakreslit obraz "podle Emmy". A budete-li s dílem spokojeni, můžete ho přihlásit do soutěže o nejkrásnější obraz podle Emmy Srncové a po zářijovém hodnocení samotné Emmy získat zajímavé ocenění. Výstava je přístupná v rámci Interaktivní expozice lidských dovedností.

U příležitosti zahájení jubilejní výstavy Emmy Srncové proběhne v Klášterech v sobotu 22. 4. 2017 od 17.00 hod. vernisáž výstavy a od 10.00 - 16.00 hod. Dětský workshop černého divadla/National Black Light Theatre Prague. Těšit se můžete na výrobu svítivých maňásků a hraní černého divadla s Bárou Srncovou či malování a kreslení podle barevných obrazů Emmy Srncové.

Více k výstavě neleznete zde.

Příběhy krumlovských klášterů / 3. 9. 2016 - 31. 12. 2017

V Klášterech Český Krumlov můžete navštívit dlouhodobou výstavu "Příběhy krumlovských klášterů", která prostřednictvím fotografií Ladislava Pouzara a doprovodných textů Jiřího Blocha zachycuje proces nejrozsáhlejší rekonstrukce v novodobých dějinách města Český Krumlov. Na 16ti panelech s celkově cca 270 fotografiemi mohou návštěvníci nahlédnout do (z mnoha) příběhů šetrné obnovy několika lokalit a prostorů klášterního života, které mají za sebou více než pětisetletou historií.

Více k výstavě nelezneta zde

Řemeslné dílny od 18.3. 2017 každou třetí sobotu v měsíci 

Kláštery - řemeslná dílna

Od 18.3.2017 každou třetí sobotu v měsíci budou na návštěvníky čekat zruční řemeslníci ve svých dílnách, každý si může vyzkoušet své dovednosti v tradičních řemeslech a vyrobit si vlastní výrobky. Své umění předvedou pekař, sklář, brašnář, sedlář či hrnčíř.  

Termíny řemeslných sobot v roce 2017: 18.3., 15.4., 20.5., 16. - 18.6. (Slavnosti pětilisté růže), 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 30.9 (Svatováclavské slavnosti) 

 

Stálé expozice:

Expozice Středověký klášter - Život a umění v klášteře minoritů

Expozice přibližuje návštěvníkům historii minoritského řádu i stavební vývoj areálu. V 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn a dostal dnešní podobu. Typově má pak klášter nejblíže k Anežskému klášteru v Praze. Expozice minoritů pojednává o vzniku řádu a jeho historii, o obtížném získávání papežského potvrzení řehole a následném štěpení řádu ve 13. století. Návštěvníka seznamuje se středověkými dějinami řádu minoritů v českých zemích a také významnými osobnostmi řádu působících v Čechách.

Část expozice přibližuje návštěvníkovi vývoj architektury a umění tohoto řádu v českých zemích s odkazem na minoritské české konventy a domy, jejichž význam ovlivnil soudobou architekturu. Pozornost je rovněž věnována fenoménu dvojklášterů a jejich funkci v českých zemích.

Expozice Život a umění v klášteře klarisek

Expozice návštěvníkům přibližuje klášterní život řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu s uměním středověku a dobovou zbožností. V bývalém konventu klarisek v současnosti probíhají výstavy Příběhy krumlovských klášterů a Císařův pekař - Pekařův císař.

Interaktivní expozice lidských dovedností a umu našich předků

Expozice návštěvníkům představuje tradiční znalosti a dovednosti středověkých klášterů. Návštěvníci si mohou prohlédnout alchymistickou dílnu, seznámit se se skladováním potravin ve středověku. V dobových komnatách uvidí ukázky života v období gotiky či renesance, mohou si vyzkoušet dobový oděv. Dalším lákadlem je bylinkářská dílna či mýdlárna rozšířena o nové interaktivní prvky. Skriptorium nabízí možnost vyzkoušet si tvorbu vlastní šablonové výzdoby, zkusit si psaní brkem, či zabavit se v herně s ukázkou středověkých hraček, strojů a vynálezů. Zážitkem pro všechny bude jistě návštěva tajemné půdy, kde návštěvníci uvidí Danse Macabre, Cameru Obscuru, či rozměrný model historického jádra Českého Krumlova.

Expozice jsou přístupné v rámci 3 okruhů:

Život a umění v krumlovských klášterech (expozice kláštera minoritů a kláštera klarisek)

Interaktivní expozice lidských dovedností

Grand Tour (oba výše uvedené okruhy) 

Více informací k aktuální programové nabídce v Klášterech Český Krumlov: www.klasteryck.cz