Aktuality > 2016

Kláštery Český Krumlov zvou k návštěvě

Kláštery Český Krumlov - Památka roku 2015, zvou k návštěvě nově zrekonstruovaného areálu klášterů minoritů a klarisek. Bohatý kulturní program a stálé expozice nabízejí široký prostor pro poznání i zábavu pro celou rodinu.

Císařův pekař - Pekařův císař / 9. 10. 2016 - 31. 3. 2017

Až do konce března 2017 můžete navštívit filmovou výstavu "Císařův pekař - Pekařův císař"

Proč film Císařův pekař - Pekařův císař v klášterech?

Areál českokrumlovských klášterů byl revitalizován v rámci programu "Vracíme památky do života", což je i klíč k výběru tohoto filmu. Historický snímek zároveň představuje filmové ztvárnění postavy Rudolfa II., který roku 1601 odkoupil českokrumlovské panství od posledního představitele rožmberského rodu. Dvacet let vlády nad Českým Krumlovem představuje nejkontroverznější část dějin našeho města. Podobně kontroverzní je i legendární historická komedie Císařův pekař - Pekařův císař.

A co můžete na výstavě vidět?

Hlavním atributem výstavy je sbírka dochovaných kostýmů (čtyři získaly statut Kulturního dědictví ČR) a exponáty z filmu. V alchymistické dílně doplněné o kostýmy a rekvizity filmových badatelů můžete sami umísit elixír věčného mládí, ve sklepení nadýcháte atmosféru Matějova vězení, vyzkoušíte si filmový kostým v komnatě Hraběnky Strádové, nahlédnete pod pokličku dobové hostiny na císařském dvoře rozšířené o rekvizity pokrmů a kostýmů dvorních dam a pánů. Obdivovat můžete také sbírku Rudolfa II., hlavně obrazů Mony Lisy. Co myslíte, který je asi ten pravý? A v neposlední řadě můžete následovat ničivé kroky Golema a ověřit si své znalosti kultovního filmu v soutěžním kvízu.

A třešnička na závěr!

Výstava Císařův pekař - Pekařův císař je rozšířena o barrandovskou tvorbu z posledních pěti let.

Příběhy krumlovských klášterů / 3. 9. 2016 - 31. 12. 2017

V Klášterech Český Krumlov můžete rovněž navštívit dlouhodobou výstavu "Příběhy krumlovských klášterů", která prostřednictvím fotografií Ladislava Pouzara a doprovodných textů Jiřího Blocha zachycuje proces nejrozsáhlejší rekonstrukce v novodobých dějinách města Český Krumlov. Na 16ti panelech s celkově cca 270 fotografiemi mohou návštěvníci nahlédnout do (z mnoha) příběhů šetrné obnovy několika lokalit a prostorů klášterního života, které mají za sebou více než pětisetletou historií.

Řemeslné dílny od 18.3. 2017 každou třetí sobotu v měsíci 

Kláštery - řemeslná dílna

Od 18.3.2017 každou třetí sobotu v měsíci budou na návštěvníky čekat zruční řemeslníci ve svých dílnách, každý si může vyzkoušet své dovednosti v tradičních řemeslech a vyrobit si vlastní výrobky. Své umění předvedou pekař, sklář, brašnář, sedlář či hrnčíř.  

Termíny řemeslných sobot v roce 2017: 18.3., 15.4., 20.5., 16. - 18.6. (Slavnosti pětilisté růže), 8.7., 22.7., 5.8., 19.8., 2.9., 30.9 (Svatováclavské slavnosti) 

Stálé expozice:

Expozice Středověký klášter - Život a umění v klášteře minoritů

Expozice přibližuje návštěvníkům historii minoritského řádu i stavební vývoj areálu. V 17. a 18. století byl klášter barokně přestavěn a dostal dnešní podobu. Typově má pak klášter nejblíže k Anežskému klášteru v Praze. Expozice minoritů pojednává o vzniku řádu a jeho historii, o obtížném získávání papežského potvrzení řehole a následném štěpení řádu ve 13. století. Návštěvníka seznamuje se středověkými dějinami řádu minoritů v českých zemích a také významnými osobnostmi řádu působících v Čechách.

Část expozice přibližuje návštěvníkovi vývoj architektury a umění tohoto řádu v českých zemích s odkazem na minoritské české konventy a domy, jejichž význam ovlivnil soudobou architekturu. Pozornost je rovněž věnována fenoménu dvojklášterů a jejich funkci v českých zemích.

Expozice Život a umění v klášteře klarisek

Expozice návštěvníkům přibližuje klášterní život řeholních sester řádu sv. Kláry v dobovém kontextu s uměním středověku a dobovou zbožností. V bývalém konventu klarisek v současnosti probíhají výstavy Příběhy krumlovských klášterů a Císařův pekař - Pekařův císař.

Interaktivní expozice lidských dovedností a umu našich předků

Expozice návštěvníkům představuje tradiční znalosti a dovednosti středověkých klášterů. Návštěvníci si mohou prohlédnout alchymistickou dílnu, seznámit se se skladováním potravin ve středověku. V dobových komnatách uvidí ukázky života v období gotiky či renesance, mohou si vyzkoušet dobový oděv. Dalším lákadlem je bylinkářská dílna či mýdlárna rozšířena o nové interaktivní prvky. Skriptorium nabízí možnost vyzkoušet si tvorbu vlastní šablonové výzdoby, zkusit si psaní brkem, či zabavit se v herně s ukázkou středověkých hraček, strojů a vynálezů. Zážitkem pro všechny bude jistě návštěva tajemné půdy, kde návštěvníci uvidí Danse Macabre, Cameru Obscuru, či rozměrný model historického jádra Českého Krumlova.

Expozice jsou přístupné v rámci 3 okruhů:

Život a umění v krumlovských klášterech (expozice kláštera minoritů a kláštera klarisek)

Interaktivní expozice lidských dovedností

Grand Tour (oba výše uvedené okruhy) 

Více informací k aktuální programové nabídce v Klášterech Český Krumlov: www.klasteryck.cz