Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Pohorská Ves

Pohorská Ves

Pohorská Ves
38283 Pohorská Ves
Kontakt: Křiklava Jiří

Telefon: +420 380 326 011
Fax: +420 380 326 030

E-mail: pohorska.ves@tiscali.cz
WWW: www.pohorskaves.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad

Obecní úřad

Základní informace

Nadmořská výška : 764,8 m nad mořem


Historie obce

Historie Historie

Pohorská Ves - Theresiendorf

V roce 1769 byla založena na pozemcích lužického dvora malá dřevařská víska. Zakladatel Johann Buqoy ji pojmenoval na počest své manželky, hraběnky Therese, s níž se oženil roku 1765. Zpočátku se jednalo o malé sídlo s názvem Theresiendörfl beim Luschnitzer Hof (Terčina vesnička u Lužického dvora). Původně osadu tvořily jen dva domky, další byly vybudovány až po rozmáhající se plavbě dřeva. Když panství nechalo postavit hospodu počet obyvatel se ještě zvýšil. Víska se rozvíjela i nadále, přispělo k tomu nepochybně i založení kostela a malé školy.
V roce1810 tudy procestoval císař František I. , v roce 1890 se tu zastavil rakouský arcivévoda Franz Ferdinand ď Este. Počátkem 20.století stoupl počet domů na 22 a počet obyvatel na 185, převážně německé národnosti.
V roce1894 byl zřízen poštovní úřad a tři roky poté byla otevřena Raiffeisenka. Za první republiky nacházeli ve vsi obživu obchodník s dobytkem, obchodník s dřívím, čtiři hostince, kramář, pánský krejčí, obuvník, tři pekaři, výčep piva, řezník, dva obchody se smíšeným zbožím, stavitelská firma, dvě trafiky, a k tomu úvěrní ústav pro farní obec Terčí Ves.
Po válce a nuceném odsunu obyvatel byla oblast osidlována ve velké míře rumunskými Slováky. Osada vzhledem k pozdnímu založení a své malé rozloze neměla zprvu obecní úřad a podléhala Lužnici. Obcí se stala až v padesátých letech 20. století, kdy byla zároveň přejmenována z Terčí na Pohorskou Ves. V roce 1981 byla obec Pohorská Ves sloučena s Benešovem nad Černou, ale 1. července 1990 se vyloučily vsi Lužnice, Pohorská Ves, a Pohoří na Šumavě a utvořily nově obec.Pohorská Ves se tak stala opět sídlem obecního úřadu.


Příroda

Příroda

Kdo skloní hlavu, může v našem kraji potkat kouzelnou krásu rostlinek.