Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Srnín

..

Srnín 42
38101 Srnín
Kontakt: Luboš Mlčák

Telefon: +420 380 743 104
Fax: +420 380 743 104

E-mail: obec.srnin@seznam.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/srnin

Poloha: Českokrumlovsko


Seznam nabídek:


..Obecní úřad

Provozní doba obecního úřadu:
úterý od 16 do 18:30 hodin

Další informace: Návrh rozpočtu na rok 2010 [DOC 109 kB]


..Úřední deska obce Srnín


..Aktuality

Další informace: aktuality [DOC 101 kB]


..Základní informace

Rozloha obce : 672 ha
Nadmořská výška : 540 m nad mořem


..Části obce

Srnín


..Historie obce

.. Znak obce Vlajka

Vývoj názvu obce :
1400 - Srnyn
1654 - Srnin
1841 - Srnjn


Ves Srnín vznikla v rámci kolonizační činnosti Zlatokorunského kláštera. Název vsi se vyskytuje v písemných pramenech ve formě Srnyn, Sermin nebo Srnin a je odvozen ze jména Srna, Srnův Dvůr. První písemná zmínka o vsi Srnín pochází z roku 1400. V roce 1440 je Srnín uveden jako součást rájovské rychty v rámci zlatokorunského panství. Ves Srnín patřila od nejstarších dob do černické farnosti a obyvatelé Srnína proto chodili do kostela sv. Máří Magdaleny v Černici. V roce 1676 se ve výkazu černické fary uvádí, že ve vsi Srnín žilo 64 duší. V důsledku vývoje kláštera po husitských válkách zbyly klášteru okolo poloviny 16. století z původních 13 rychter pouze 2 – černická a rájovská, jejíž součástí byla ves Srnín. Srnín byl v přímém vlastnictví kláštera až do jeho zrušení v roce 1785, kdy se ves stala součástí českokrumlovského panství. Po zrušení vrchnostenské správy v roce 1848 byl Srnín začleněn jako osada pod obec Přísečná. V roce 1931 získala obec svou první samostatnost. Proces slučování a rozdělování se ještě několikrát opakoval a k 1.8. 1990 byla znovu obnovena samostatná obec Srnín.

V roce 1903 byla postavena kaplička na návsi. V roce 1929 byl na návsi odhalen pomník padlým vojínům v první světové válce. Pomník zhotovil sochař Kuneš z Českých Budějovic. V roce 1932 byl povolen rozvod elektrické sítě po návsi k veřejnému i soukromému osvětlení. Se stavbou vodovodu se začalo v roce 1948 a v následujícím roce měla většina domů ve vsi připojen vodovod. V roce 1953 byla postavena čekárna na návsi, v roce 1960 zahájila provoz místní pekárna a v roce 1961 byl zprovozněn místní rozhlas.

V souvislosti s tehdejším vývojem byly v roce 1937 postaveny v okolí Srnína 4 betonové pevnosti, které byly hned od začátku osazeny vojenskými strážemi. V roce 1938 se v katastru obce Srnín a Přísečná stavěly zákopy. Po uzavření mnichovské dohody zůstala obec Srnín součástí československého státu.

Na základě naší žádosti, schválil parlament České republiky obecní symboly obce. Slavnostní předání rozhodnutí o udělení znaku a vlajky bylo dne 5.12.2005 panem Lubomírem Zaorálkem v budově parlamentu České republiky.
Obecní symboly vychází z historie naší obce zpracované PhDr. Jolandou Minářovou zaměstnankyní Státního okresního archivu v Českém Krumlově. Na základě tohoto dokumentu, který si můžete půjčit v knihovně, navrhl heraldik reklamní agentury JAKOB obecní symboly s tímto zdůvodněním:
Srna je mluvícím znamením a odvozuje se od pojmenování Srnův dvůr, přičemž příjmení Srna je odvozeno od pojmenování zvířete. Zlatá lilie v modrém poli je ze znaku cisterciáků, kteří jako majitelé kláštera Zlatá Koruna, celý kraj kolonizovali. Červená rožmberská růže je symbolem mocného rodu, který v roce 1493 dostal zlatokorunské statky do dědičné správy. Je taky symbolem této doby, neboť tato figura se nachází také v novém znaku Jihočeského kraje


..Příroda

Obec leží na úpatí vrcholu Kleť, v Chráněné krajinné oblasti Blanský les.