Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Velešín

Velešín

Náměstí J. V. Kamarýta 76
38232 Velešín
Kontakt: Mgr. Josef Klíma

Telefon: +420 380 331 541
Fax: +420 380 331 233

E-mail: starosta@velesin.cz
WWW: www.velesin.cz/cz/index.htm

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad

Obecní úřad

Základní informace

Rozloha obce : 1323 ha

Nadmořská výška : 548 m nad mořem


Části obce

Chodeč

Velešín
Bor
Holkov
Chodeč
Skřidla


Historie obce

Hrad Velešín Bývalý gotický kostel sv. Filipa a Jakuba

Vývoj názvu obce :
Pojmenování Velešín bylo původně přídavným jménem přivlastňovacím. Toto přídavné jméno označovalo dvorec Veleši. Odtud bylo převzato jako pojmenování královského hradu a nově vzniklé osady v podhradí, třebaže už neodráželo skutečný vlastnický vztah.
v latinských textech: Welleschina, Wellessin
v německých textech: Weleschin

První písemná zmínka je z roku 1266. V meandrech řeky Malše, na vysokém ostrohu byl založen pravděpodobně králem Přemyslem Otakarem I. hrad. Spolu s hradem vznikla na druhém břehu řeky Malše osada, ze které postupně vzniklo městečko. Hrad a městečko daroval Přemysl Otakar Čéčovi z Budějovic v náhradu za odejmuté Budějovice. Roku 1266 připadl Benešovi z Markvartic, roku 1391 byl Velešín povýšen na město a v roce 1387 byl prodán Oldřichovi II. z Rožmberka. Za husitských válek byl Velešín roku 1433 dobyt a obsazen husitským hejtmanem Čapkem ze Sán. V roce 1611 přešel na pány ze Švamberka a roku 1620 dán císařem rodu Buquoyů.Osadou procházela tzv. cáhlovská obchodní stezka vedoucí do Freistadtu, význam této trasy poklesl až po vybudování koněspřežné železnice v první třetině 19. století. Vedle zemědělství se v městečku rozvíjely i živnosti a řemesla - mezi roky 1568 a 1705 zde vznikly cechy krejčovský, tkalcovský, spojený cech kovářů, kolářů a bednářů, ševcovský a společný cech řezníků a pekařů.


Památkové objekty v obci

Barokní mariánský sloup se sousoším

Zbytky opevnění někdejšího hradu Velešín na ostrohu nad přehradní nádrží Římov, východně od Velešína ( z náměstí po žluté značce na vyhlídku ) a zbytky opevnění slovanského hradiště u soutoku Malše a Strahovského potoka.

Kostel svatého Václava se hřbitovem - založen v polovině 13. století, obnoven 1604, přestaven a upraven 1754 až 1763, restaurován v letech 1887 až 1888. Věž v západním průčelí z roku 1491.

Budova radnice - původně před rokem 1611, upravena v druhé polovině 18. století.

Barokní mariánský sloup se sousoším

Bývalý gotický kostel sv. Filipa a Jakuba

Domy na náměstí : č. 12 (pozdně gotický portál, renesanční okenní ostění), č. 20 (pozdně gotický arkýř a dveřní ostění)
Zbytky koněspřežné dráhy :
Holkov (č.p.8) - přepřažní stanice
Holkov (č.p. 20) - bývalá kočárovna
násep koňské dráhy se zděným můstkem


Příroda

Příroda

Okolí města je ze značné části utvářeno středním tokem řeky Malše a přímo u Velešína ležící údolní nádrž Římov. Romantická přírodní zákoutí zmizela pod vodní hladinou údolní nádrže Římov. V okolí Velešína hnízdí Výr velký (Bubo Bubo). Velešín se pyšní i dvěma hnízdícími páry Čápa bílého (Ciconia Ciconia). V okolí roste několik druhů chráněných rostlin, jako Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), Dřípatka horská (Soldanella mantana), Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) a další.