Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Větřní

Větřní

Větřní
38211 Větřní
Kontakt: Kubík Jiří

Telefon: +420 380 732 373
Fax: +420 380 732 225

E-mail: starosta@obecvetrni.cz
WWW: www.vetrni.ois.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Větřní

Rozloha obce: 2766 ha

Nadmořská výška: 607 m nad mořem


Části obce

Větřní

Větřní
Dobrné
Hašlovice
Lužná
Nahořany
Němče
Zátoň
Zátoňské Dvory


Historie obce

Historie Překrásné štíty starší zástavby Větřní

Vývoj názvu obce:
1347 - Wetern
1375 - Wietrzny
1383 - Wyetrnye
1471 - Wettern
1841 - Wettern, Wětřín
Jméno Větřní vzniklo z adjektiva větrný (větrná ves)

Nejstarší doklad o existenci Větřní z roku 1347 je spojen, jako ostatně celé starší větřínské dějiny, se jménem Višně z Větřní. Dne 7. září 1347 dal Petr z Rožmberka svému komořímu Višňovi do dědičného nájmu dvůr Větřní. V této době nebyl větřínský statek ještě plnoprávně v majetku Višňů, kteří se podle něho začali psát z Větřní. Do jejich svobodného dědičného držení se dostal až 10.1edna 1368, což potvrzuje listina vydaná téhož dne čtyřmi rožmberskými bratry, která darování rozšiřuje o mlýn Pečka.

Ve druhé polovině 14. a téměř po celé 15. století zastávali členové rodu Višňů nejvyšší úřady ve službách Rožmberků. V 16. století se jejich hospodářská situace zhoršovala, klesal i mocenský vliv. Jan Višně Z Větřní, posledni známý člen rodu, prodává r. 1603 Větřní, Metlín, Kaliště a Němče městu Český Krumlov a po bitvě na Bílé hoře odchází do ciziny, kde jeho stopa mizí.
V polovině 18. století patřily Větřní a Němče ke statku města Českého Krumlova.


Památkové objekty v obci

Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni

Pozdně renesanční jednopatrová tvrz Větřní, roku 1892 přestavěna na školu

Kostel svatého Jana Nepomuckého z let 1936 až 1938

Kostel svatého Jana Křtitele v Zátoni


Příroda

Příroda

Krásné okolí obce vytváří okolí toku řeky Vltavy a nedaleké přírodní památky Slavkovský chlumek či Žestov.