Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Školy

Boletice

Boletice

Boletice 3
38226 Boletice
Kontakt: Újezdní úřad Boletice

Telefon: 973326893
Fax: 973326888

E-mail: uuvu.boletice@seznam.cz
WWW: www.vojujezd-boletice.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Újezdní úřad


Základní informace - subjekty vojenského úřadu

Rozloha obce : 21 949 ha
Nadmořská výška : 595 m nad mořem


Části obce

Kostel Svatého Martina v Polné na Šumavě

Květušín
Olšina
Otice
Polná na Šumavě
Třebovice


Historie obce

Historie Boletic

Vývoj názvu obce :
1263 - Bolotitz
1293 - Bolatitz, Bolatiz
1311 - Poletitz
1369 - 1405 - Boleticz
1509 - Boleticze
1612 - Poletitz
1841 - Polletitz (Boletice)

První písemná zmínka v listině krále Přemysla Otakara II. je z roku 1263, kterou daroval obec klášteru Zlatá Koruna. V té době již stál v obci původně románský kostelík. Papež Bonifác IX. připojil roku 1400 boletickou faru ke Zlaté Koruně a dal jí právo, aby tamní kostel byl spravován jejími řeholníky. Roku 1483 udělil kardinál Jan Sabinský a roku 1498 biskup simbanierský Jan poutníkům do Boletic odpustky. Během husitských válek připadly Boletice k panství Český Krumlov, s nímž prodělávaly další majetnické změny.

Pověsti a legendy :
Když zemřeli dva umínění a hádaví boletičtí sedláci, byli pohřbeni v hrobech vedle sebe. Každou noc lidé slyšeli, jak se oba mrtví na hřbitově stále proklínají a spílají si, a to tak hlučně, že se obyvatelé v okolí vůbec nevyspali. Zpráva o hádavých nebožtících se nesla po okolí a vesnice se stala předmětem posměchu. Starý farář se obrátil až do Říma s prosbou o radu. Odpověděl sám papež, že kříže v hlavách obou hrobů mají být obráceny k sobě zády. Od té doby zavládl na boletickém hřbitově klid a mír.


Památkové objekty v obci

Kostel Svatého Mikuláše - Boletice

-Poblíž obce zříceniny hradu Raziberg.

-V okolí slovanské mohyly, důkaz snad nejstaršího slovanského osídlení v jihočeském regionu.

-Kostel sv. Mikuláše - původně románský z 2. poloviny 12. století (obdélná loď, hranolová věž). Presbytář, sakristie a zastřešení věže na krakorcích pozdně gotické z konce 15. století, strop z roku 1892.

-Kostel sv. Martina v Polné na Šumavě - původní stavba z konce 13. století. Z této doby pochází presbytář, loď i věž kostela. Severní boční kaple používaná jako sakristie vznikla při opravě datované r. 1488, kdy byl kostel dokončen v pozdně gotickém slohu. K renesanční úpravě došlo v r. 1653, kdy byla přestavěna věž kostela.


Příroda

Ve vojenském újezdu není povolen volný pohyb. Směrem ke Kladnému lze nalézt přírodní památku Kalamandra s teplomilnými společenstvy na krystalickém vápenci. Kalamandra je součástí celého celku Chráněné krajinné oblasti Blanský les.