Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Benešov nad Černou

595b, Benešov nad Černou, Archiv OIS

Benešov nad Černou 126
38282 Benešov nad Černou
Kontakt: Korchová Veronika

Telefon: +420 380 322 137
Fax: +420 380 312 118

E-mail: starosta@benesovnc.cz
WWW: www.benesovnc.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Seznam nabídek:


..Obecní úřad


..Základní informace

Rozloha obce : 5706 ha
Nadmořská výška : 661 m nad mořem


..Části obce

Benešov nad Černou

Benešov nad Černou
Černé Údolí
Daleké Popelice
Děkanské Skaliny
Dluhoště
Hartunkov
Klení
Kuří
Ličov
Pusté Skaliny
Valtéřov
Velké Skaliny
Velký Jindřichov


..Historie obce

Historie Historie

Vývoj názvu obce :
1332 - Heinricus pleb. de Peneschave
1596 - Benessow
1789 - Beneschau
1854 - Deutsch Beneschau
1946 - Benešov nad Černou (podle řeky Černé)

Benešov nad Černou založil ve druhé polovině 13. století Beneš z Michalovic jako osadu pod tvrzí. První písemná zmínka je z roku 1332, kdy byla původní kaple sv. Jakuba rozšířena a vznikl kostel. Pojmenování městečka bylo odvozeno od jména zakladatele osady - Beneše z Michalovic. Jan Jiří ze Švamberka propůjčil benešovským občanům právo vařit pivo, pořádat výroční trhy v úterý velikonoční a na den sv. Jakuba. Roku 1383 byl Benešov povýšen na městečko a byla mu udělena některá práva a svobody. Roku 1387 Benešov koupil Oldřich z Rožmberka k panství Nové Hrady. Oldřich II. z Rožmberka v roce 1423 potvrdil městečku dřívější výsady a práva a přiznal mílové právo. Z roku 1553 je první zmínka o radnici a špitále. Známý rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan zde zakládá a staví roku 1570 pivovar. Roku 1594 byla vystavěna renesanční budova radnice na náměstí. Roku 1881 bylo městečko povýšeno na město a původní název byl změněn na Německý Benešov. Následkem častých požárů v letech 1619, 1801, 1849, 1863 a 1891 byl zcela setřen starobylý ráz města. Nově postavená německá šestitřídní škola se dvěma paralelními třídami a zemědělskou školou pokračovací byla dokončena 20. žáří 1885. Obživu obyvatelstvu skýtaly mlýny, pily, hamry, továrna na dřevěnou vlnu a obchod se dřevem. Také zde bylo rozvinuto zemědělství a městská řemesla, především hrnčířství. Benešov nad Černou je od roku 1995 městskou památkovou zónou.


..Památkové objekty v obci

10666b Benešov nad Černou, Archiv OIS

Tvrz Benešov nad Černou - založena ve 13. století, od husitských válek opuštěna

Kostel sv. Jakuba staršího - původně gotický, barokizován v 17. století.

Budova radnice (č.p. 126) z roku 1594

Bývalý pivovar z roku 1570

Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1726 na tříbokém sloupu s reliéfy sv. Dominika, Leonarda a Václava a sochami sv. Šebestiána,
Floriána a Rocha


..Příroda

V bezprostřední blízkosti obce se nacházejí dvě nejstarší přírodní rezervace v Evropě (r.1838): prales Hojná Voda a Žofínský prales. Smrkové, bukové a smíšené lesy s četnými rašeliništi jsou zdrojem přirozené akumulace vod. Pramení zde řeky Lužnice, Malše, Černá a Stropnice. Okolím Benešova nad Černou vedou turistické a naučné stezky.