Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Služby > Komunikace > internet

Českokrumlovský rozvojový fond spol. s r. o.

Logo společnosti Českokrumlovský rozvojový fond, s.r.o.

Masná 131
38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing.Miroslav Reitinger, ředitel

Telefon: +420 380 704 611
Fax: +420 380 704 619

E-mail: unibox@ckfond.cz
WWW: www.ckfond.cz

Poloha: Český Krumlov

Poloha na mapě

Společnost Českokrumlovský rozvojový fond je obchodní společností ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov.

Hlavním posláním společnosti je zajištění kvalitních oprav historicky cenných objektů ve městě Český Krumlov, s následným zajištěním optimálního funkčního a finančního využití, a to v souladu s cíli rozvoje města.

Svojí další činností v oblasti cestovního ruchu přispívá Českokrumlovský rozvojový fond výrazně k podpoře, organizaci a rozvoji cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Svými aktivitami přivádí naše společnost do města a regionu domácí i zahraniční investory.


Aktuální nabídky bytů a nebytových prostorů


Vznik a poslání společnosti

Českokrumlovský rozvojový fond byl založen v roce 1991 jako obchodní společnost ve stoprocentním vlastnictví města Český Krumlov, které na počátku do jejího majetku bezúplatně vložilo zhruba pět desítek vybraných nemovitostí - domů, budov a pozemků v historickém centru města.

Smyslem založení společnosti bylo prostřednictvím samostatného podnikatelského subjektu města realizovat tyto úkoly a cíle:

• Zajistit kvalitní opravu historicky cenných objektů při zachování jejich kulturně-historické hodnoty.
• Nalézt a zajistit jejich optimální funkční a ekonomické využití v souladu s cíli rozvoje města.
• Podílet se na podpoře, organizaci a koordinaci rozvoje cestovního ruchu ve městě a jeho okolí.
• Přitáhnout do města a regionu kvalitní domácí a zahraniční investory.

Základním koncepčním dokumentem pro rozvoj a činnost společnosti se stala "Strategie Českokrumlovského rozvojového fondu" schválená v roce 1992 městským zastupitelstvem a vypracovaná renomovanými společnostmi Horwath Consulting (Plán rozvoje cestovního ruchu), American Apraisal CS (Tržní ocenění nemovitostí fondu) a Ateliér Girsa (Návrh využití nemovitostí při dodržení základních zásad památkové péče). Koncepce rozvoje společnosti byla aktualizována na přelomu roku 2000/2001.


Orgány společnosti


Hlavní oblasti podnikání

Základ podnikatelská činnosti společnosti tvoří v současnosti následující čtyři hlavní oblasti podnikání:

1. SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI
2. ŘÍZENÍ A PODPORA ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU - DESTINAČNÍ MANAGEMENT
3. PROVOZOVÁNÍ A ROZVOJ PARKOVACÍHO SYSTÉMU MĚSTA
4. PŘÍPRAVA A REALIZACE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ
5. PROVOZOVÁNÍ MUZEA FOTOATELIÉR SEIDEL


Podnikatelský plán na rok 2015


Výroční zpráva za rok 2014


Archiv dokumentů z předcházejících let