Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Brloh

Brloh

Brloh
38206 Brloh
Kontakt: Martin Toman

Telefon: +420 380 745 126
Fax: +420 380 745 119

E-mail: starosta@obecbrloh.cz
WWW: www.obecbrloh.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Brloh - náves s kostelem sv. Šimona a Judy

Rozloha : 4618 ha
Nadmořská výška: 560 m n.m.


Části obce

Rojšín

Brloh | Janské Údolí | Jaronín | Kovářov | Rojšín | Rychtářov | Sedm Chalup

JARONÍN
Osada je částí obce Brloh. Nadmořská výška: 600-640 m.n.m. .
Počet obyvatel 91.Rozloha katastru 1776 ha.

ROJŠÍN
Osada je částí obce Brloh. Nadmořská výška: 550 m.n.m. .
Počet obyvatel 84. Rozloha katastru 370 ha .


Historie obce

Hrad a klášter Kuklov

VÝVOJ NÁZVU OBCE:
1310 - 1347 - Berloch
1369 - Brloh

HISTORIE OBCE:
První písemná zmínka je z roku 1310. Brloh byl poddanská ves patřící Rožmberkům. V roce 1418 je vesnice osvobozena odúmrti Oldřichem II. z Rožmberka. Brloh pro své položení (vedla tudy cesta od Prachatic k Budějovicím) zakoušel často válečných útrap - v 15. století od vojsk pasovských a švédských. . Kostel sv. Máří Magdalény byl založen v roce 1340 z podnětu Petra z Rožmberka a v letech 1697-1704 přestavěn ve slohu barokním. Fara vystavěná roku 1716 v roce 1751 zcela vyhořela. Zmínka o škole v Brloze pochází již z roku 1660. V polovině 19. století zde existovala dvojjazyčná česko-německá škola. V roce 1857 byla vystavěna nová školní budova. V roce 1873 zde byla škola dvoutřídní česká a jednotřídní německá. Obživu obyvatelstvu poskytovalo především polní hospodářství. Pěstovalo se zde zejména žito, pšenice i ječmen. Chudší lid vyráběl po celý rok obuv z bukového dřeva, ti zručnější denně udělali až 12 párů. Kromě toho se zde vyráběly hrábě a lopaty. Pěstoval se také len, který se v zimě spřádal. Bylo zde také mnoho tkalců, kteří tkali plátno na šerky.


Památkové objekty v obci

Kaple

Kostel sv. Šimona a Judy, původně svaté Maří Magdalény, založený kolem roku 1340, barokní přestavba z let 1697 -1704 od G. Canevala. Vnitřní zařízení z 19. století.

Kaplička svatého Vojtěcha

Nedaleko obce zřícenina hradu a kláštera Kuklova

Hrad a klášter Kuklov


Příroda

Brloh-příroda

Obec se nachází přímo v srdci Chráněné krajinné oblasti Blanský les s nejbližšími přírodními památkami Šimečkova stráň a Na stráni s biotopem vstavačovitých a vegetací na hadcovém podkladu.