Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Bujanov

Bujanov

Bujanov
38241 Bujanov
Kontakt: Bořivoj Vojče

Telefon: +420 380 327 054

E-mail: obecbujanov@quick.cz
WWW: www.bujanov.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Rozloha obce : 1747 ha

Nadmořská výška : 680 m nad mořem


Části obce

Bujanov
Skoronice
Suchdol
Zdíky


Historie obce

Koněspřežská dráha Hrad Louzek Muzeum koněspřežné dráhy v Bujanově

Vývoj názvu obce :
1400 - Angrer
1446 - Bujany
1461 - Bugianow
1530 - Angrarn
1654 - Angarn
1720 - Ongern
1923 - Bujanov, Angern

První písemná zmínka o obci Bujanov je z roku 1347. Obec vznikla za doby německé kolonizace. Do roku 1945 byla obydlena jen německými občany a čítala přibližně 82 popisných čísel. Po roce 1945 při osídlování českého pohraničí byl Bujanov přidělen převážně občanům z Ločenic a okolí, osadu Suchdol osídlili občané z Chotěbořska, osadu Nažidla občané z Třeboňska a Svinihlavy dosídlili občané z Českých Budějovic.

Pověsti a legendy :
Hrádek Louzek Na strmé skále nad Malší jsou trosky hraduLouzek, jehož majitelem byl zlý a krutý rytíř. Jednou přišel na hrad poutník z Jeruzaléma a varoval ukrutného hradního pána před spravedlivým trestem. Rytíř nedbal a vsadil nebohého poutníka do hradního sklepení, kde ho sužovali hadi, štíři, netopýři, mloci, ropuchy a krysy. Když vězeň zemřel, rozlezla se tahle odporná havěť po celém hradu. Zděšení obyvatelé uprchli a krutého pána ti jedovatí tvorové zaživa ukousali. Od té doby byl hrad neobydlen a poslednímu majiteli, který s nářkem a kvílením prochází v noci rozvalinami, už není pomoci. Jednou na Štědrý večer ze selského dvora pod hradem utekli z vepřince vepři a pasák se rozběhl za nimi. Ztracené stádo nebylo k nalezení, až zase o vánocích se prasata i s pasákem objevila na dvoře. Hoch pak vyprávěl, že honil vepře v podzemních sklepeních Louzku; ovšem netušil, že to trvalo celý rok.

Ve zříceninách hradu sídlili strašliví loupežníci. Ze sklepů vedla podzemní chodba ke staré lípě a u ní lupiči natahovali v noci drát se zvonem. Když se zvon rozezněl, vyběhli z úkrytu a ubohého pocestného oloupili, zabili a zakopali pod kořeny lípy. Po rozpadu loupežnické tlupy zůstal v chodbách hradu poklad. Kdo by našel zbytek staré lípy a chodbu, může si poklad vzít, ovšem polovinu musí věnovat na zbožné účely.


Památkové objekty v obci

Muzem

Budova přepřažní stanice koněspřežné dráhy (Bujanov - č.p.20). Nyní ZŠ.

Násep koněspřežní stanice se zbytky pilíře propustku.

Zříceniny hrádku Louzek - založen koncem 13. století nebo na počátku 14. století
Benešem z Michalovic při staré zemské stezce, vedoucí z Budějovic do Rakous. Roku 1488 přešel do majetku Rožmberků, od roku 1541 pustý.


Příroda

Příroda

V okolí obce a také v údolí nedaleké řeky Malše, se nacházejí smíšené lesy, které lákají k příjemným procházkám i sportovním aktivitám.