Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví

Černá v Pošumaví 46
38223 Černá v Pošumaví
Kontakt: Irena Pekárková

Telefon: +420 380 744 106
Fax: +420 380 744 017

E-mail: podatelna@cernavposumavi.cz
WWW: www.cernavposumavi.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Znak obce

Rozloha obce: 5038 ha

Nadmořská výška: 728 m


Části obce

Černá v Pošumaví, části obce

Černá v Pošumaví
Bližná
Dolní Vltavice
Mokrá
Muckov
Nádraží ČD

Chatové osady:
- Jestřábí
- Radslav
- Plánička


Historie obce

Dříve používaný znak obce Černá v Pošimaví, zdroj OIS Historie

Vývoj názvu obce
1268 - Natschernerece (= na Černé řece)
1284 - Nachirnie
1483 - Czerna
1530 - Schwarczpach
1654 - Sswarczbach
1720 - Schwartzbach
1841 - Schwarzbach

První písemná zmínka je z roku 1268. Původní osada, nazývaná ve 13. století „Na černé řece", náležela ke statku zvíkovského purkrabí Hrze, který ji roku 1268 daroval klášteru Zlatá Koruna. S klášterem se Černá dostala po husitských válkách k panství Český Krumlov, u něhož zůstala až do zrušení poddanství. Jakub Krčín z Jelčan zde roku 1568 nechal dostavět k původnímu jednopatrovému renesančnímu zámku pivovar. Význam obce stoupl zejména v 18. století pro její výhodnou polohu na obchodní stezce, spojující Český Krumlov s rakouským Aigenem a německým Pasovem, ale také těžbou kvalitního grafitu. Zdejší doly patřily po několik desetiletí k největším producentům grafitu na světě. První záznamy o dobývání tuhy u Černé a Hůrky jsou ze 60. let 18. století. V roce 1767 zažádal pražský purkrabí krumlovskou správu o zaslání vzorků tuhy, která byla tehdy dobývána nehornicky místními sedláky. Ti původně užívali grafitu k mazání dřevěných os kol a jako leštidla. Když se o grafitu dozvěděli vídeňští a bavorští obchodníci s barvami, naučili je tuhu sušit a ručně upravovat . Poněvadž se stal grafit vývozním zbožím, začala se o něj zajímat státní správa, a důsledek toho byl, že tuha byla prohlášena roku 1811 za vyhrazenou nerostnou surovinu a její dolování se muselo řídit báňskými zákony a předpisy. V Černé byly grafitové doly otevřeny roku 1812 a byly ve vlastnictví Schwarzenberků. Tuhy se používalo k výrobě tužek ve Zlaté Koruně a v Českých Budějovicích.


Památkové objekty v obci

Kaple

Na místě dřevěné kaple z roku 1787 vystavěn v letech 1799 - 1800 kostel Neposkvrněného početí Panny Marie, v letech 1901 - 1904 upraven novorománsky a doplněna věž. V současné době prochází věž rekonstrukcí.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Kaplička u Dolní Vltavice
Kaplička Boží muka (nad vsí u cesty do Černé v Pošumaví)


Příroda

Příroda

Obec Černá v Pošumaví, ležící na břehu Lipenská přehrada, je svou polohou přirozeným středem lipenské oblasti. Největší šířka vodní nádrže vytváří příznivé podmínky pro rekreaci, koupání a vodní sporty včetně rybaření. Obec leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava a v blízkosti je dostupný Národní park Šumava s dobře značenými turistickými stezkami.