Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Dolní Dvořiště

Dolní Dvořiště

Dolní Dvořiště
38272 Dolní Dvořiště
Kontakt: Ing. Krenauer Alfréd

Telefon: +420 380 324 208
Fax: +420 380 324 178

E-mail: obecdoldvor@iol.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/dolnidvoriste

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad

Radnice

Základní informace

Rozloha obce : 8978 ha

Nadmořská výška : 617 m nad mořem


Části obce

Trojany

Dolní Dvořiště
Budákov
Jenín
Rybník
Rychnov nad Malší
Tichá
Trojany
Všeměřice


Historie obce

Náměstí v době první republiky Znak obce

Vývoj názvu obce :
1279 - Merica
1364 - Dworziscz
1379 - Dworzischcze
1457 - Dworzist, Niderhaid
1589 - Dworzisstie Dolnij
1598 - Unterhaidt
1720 - Unter Hayd

První písemná zmínka je z roku 1279. Bylo založeno pány z Rožmberka ve 13. století jako osada. Roku 1380 se uvádí jako městečko se znakem. Po vymření Rožmberků se dostalo do rukou pánům ze Švamberka , kterým pro odboj v roce 1620 bylo odňato a dáno Karlu Bonaventurovi Buquoyovi.

Znak obce :
Na modrém štítě je stříbrná palisáda z pěti kůlů propletených vodorovnými pruty. Za palisádou vynikají dvě okrouhlé, stříbrné dvoupatrové věže s římsou mezi oběma patry. Věže vrcholí cimbuřím o pěti stínkách a špičatou červenou střechou se zlatou makovicí. Mezi věžemi je červená pětilistá růže se zlatým středem a zelenými lístky kališními.

Pověsti a legendy :
Když Panna Maria procházela okolím obce, vystoupila na velký kámen, aby se rozhlédla. Kámen se rozlomil a vytvořila se puklina, která se od té doby neustále rozšiřuje. Až bude široká natolik, aby tudy projel naložený vůz, nastane konec světa.

Zajímavosti a osobnosti :
Dolní Dvořiště je rodištěm německého spisovatele Hanse Watzlika (1879 -1948)


Památkové objekty v obci

Barolní socha Sv.Jana Nepomuckého na náměstí Kostel Dolní Dvořiště

Farní kostel svatého Jiljí - původně doložen roku 1279, dnešní založen kolem roku 1400. Hlavní období výstavby až v druhé polovině 15. století (dokončen roku 1507). Jedna z nejpozoruhodnějších památek jihočeské pozdní gotiky.

Radnice s věžičkou z roku 1850 na starších základech.

Barokní socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1726 a kašna na náměstí.

Zbytky koněspřežné dráhy

Rychnov nad Malší - gotický kostel svatého Ondřeje z počátku 14. století

Poutní kostel Svatý Kámen - kostel Panny Marie Sněžné odpočívající na kameni - původně barokní klášter s kostelem a kaplí z roku 1653

Cetviny - gotický kostel narození Panny Marie, poprvé zmiňován v roce 1384

Tvrz Tichá - zbytky strážního hrádku ze 13. století

Rybník - pomník Františka Antonína Gerstnera - stavitele koněspřežné dráhy


Příroda

V nejbližším okolí je navrženo vyhlášení přírodní rezervace Horní Malše s výskytem řady kriticky a silně ohrožených druhů živočichů (především perlorodky říční aj.).