Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Holubov

Holubov

Holubov
38203 Holubov
Kontakt: Jaroslav Franěk

Telefon: +420 380 741 229
Fax: +420 380 741 229

E-mail: ouholubov@worldmail.cz
WWW: www.holubov.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Rozloha obce : 1556 ha
Nadmořská výška : 509 m nad mořem


Části obce

Holubov
Krasetín
Třísov


Historie obce

Dívčí kámen

Vývoj názvu obce :
1379 - Holubow
Holubov - Holubův dvůr
Třísov - Třesův dvůr
Krasetín - Krasatův dvůr

První zmínka o Holubově a Třísově je v takzvaném rožmberském urbáři, ve kterém byl asi roku 1379 (někdy se uvádí i letopočet 1374) zapsán nemovitý majetek tehdejších držitelů tohoto kraje pánů z Rožmberka. Holubov a okolí tehdy patřily ke statku Dívčí Kámen, který byl nazván podle hradu, jenž si zde postavili v roce 1349 bratři Rožmberkové. Statek byl součástí panství Český Krumlov.

Pověsti a legendy :
Kleť
Na nejvyšší hoře Blanského lesa stál pevný hrad a v něm spravedlivě vládl vladyka Hrozen. Měl jedinou dceru, dobrotivou a sličnou, které říkali Krasava. Ucházelo se o ni mnoho ženichů a zvláště švarný mladík snědých tváří a jiskrného pohledu, o kterém se proslýchalo, že je to sám Belzebub. Když kníže pekel poznal, že jeho proměna je prozrazena, přísahal pomstu za to, že dostal od Krasavy košem. Jednoho dne, když všichni z hradu odjeli na lov, rozpoutal Belzebub nad Kletí děsivou bouřku; lámal pevné hradby hradu a metal kamení do všech stran. Bludný mnich, který šel náhodou okolo, zdvihl kříž a zahnal Belzebuba do pekel. Balvany ležící dodnes na temeni Kleti jsou zbytky onoho mocného sídla rozkotaného ďáblem.


Památkové objekty v obci

Kleť

Rozhledna a chata na Kleti.

Třísov - keltské oppidum ( Archeologické výzkumy v regionu Český Krumlov ) s terasami, na nichž bývaly chaty řemeslníků - opevněné hradiště se složitou fortifikací leží na ostrohu mezi Vltavou a Křemžským potokem. Vyhlášeno za archeologickou památkovou rezervaci.


Příroda

Příroda

Obec se nachází přímo v Chráněné krajinné oblasti Blanský les, poblíž obce lze nalézt několik přírodních rezervací: Kleť - smíšený les s převahou buku, Holubovské hadce (15,68 ha, vyhlášená roku 1972) s florou a vegetací na hadcovém podkladu a Bořinka (naleziště minerálů), Naučná stezka Třísov - Dívčí Kámen - Holubov. Průchod výhradně po turistické cestě.