Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Horní Dvořiště

Horní Dvořiště

Horní Dvořiště 26
38241 Horní Dvořiště
Kontakt: Ing. Helena Baudyšová

Telefon: +420 380 747 912
Fax: 380747947

E-mail: starosta@hornidvoriste.cz
WWW: www.hornidvoriste.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Rozloha obce : 1378 ha

Nadmořská výška : 653 m nad mořem


Části obce

Horní Dvořiště
Český Heršlák


Historie obce

Historie Památka

Vývoj názvu obce :
V latinských textech : Merica Superior, Merica Rinoldi, Merica Mislany
V německých textech : Oberhaid

První písemná zmínka je z roku 1278. Městečko bylo založeno jako pohraniční osada pány z Rožmberka. Roku 1504 Petr I. z Rožmberka obdařil obyvatele ve svém privilegiu městským právem a osvobodil obyvatele od odúmrti. Na základě privilegia se směly konat ve středu pravidelné týdenní trhy, které působily na rozmach řemeslné výroby a místní hospodářské podnikání. Symbolem právního postavení se stala městská pečeť se znakem města a po obvodu uvedeným jménem městečka. Městská práva byla rozšířena roku 1577 o hospodářskou výsadu vaření bílého a ječného piva pro místní spotřebu. V průběhu 16. století se zde vytvořily předpoklady pro rozvoj řemeslné výroby a řemeslníci se združovali v ceších, jimž byly udělovány cechovní pořádky. V roce 1564 udělil Vilém z Rožmberka privilegium hornodvořišťským kovářům a cech řezníků obdržel tyto výsady od Petra Voka z Rožmberka roku 1597. V 18. století se zde rozšířila činnost soukeníků, krejčích, mlynářů, pekařů, kameníků a zedníků. Hrabě Ferdinand Buquoy zřídil roku 1674 v Horním Dvořišti mýto a stanovil poplatky za různé zboží, které kupci převáželi. Městečko postihlo mnoho zhoubných požárů. Nejstarší zprávy jsou z let 1554 a 1557. V roce 1738 vyhořelo celkem 46 domů a kostel sv. Michala. Roku 1772 zničil požár celou obec. Tyto časté požáry setřely starobylý ráz budov i celého městečka.


Památkové objekty v obci

Kostel

Kostel svatého Michaela - původní stavba z 2. poloviny 13. století, přestavěn v pozdně gotickém slohu počátkem 16. století. Barokně přestavěn po požáru v roce 1738.
boží muka


Příroda

Příroda

Obec leží na hranicích přírodního parku Vyšebrodsko. Blízko je též k lipenské přehradě.