Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Výroba a průmysl

Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik - divize Horní Planá

Vojenské lesy a statky ČR, státní podnik - logo Sídlo ředitelství divize VLS Horní Planá

Jiráskova 150
38226 Horní Planá
Kontakt: ředitel Ing. Jaroslav Nerad

Telefon: +420 380 704 310
Fax: +420 380 738 106

E-mail: hplana@vls.cz
WWW: www.vls.cz

Poloha: Českokrumlovsko

Hlavní činností VLS ČR, s. p. je lesnictví, podnik hospodaří na cca 126 000 ha lesní půdy. Zemědělská výroba je zaměřena zejména na chov skotu bez tržní produkce mléka a údržbu trvalých travních porostů. Jednou z klíčových náplní státního podniku se od roku 2005 stala ostraha vojenských objektů a zařízení AČR. Tím se rozumí ochrana před neoprávněným vstupem cizích osob s cílem zamezit páchání škod na majetku AČR a zabezpečit prostor objektů nebo zařízení v případě dalších mimořádných a krizových situací.


VLS - Divize Horní Planá

Ředitelství divize VLS Horní Planá

Divize VLS Horní Planá hospodaří převážně na pozemcích ve VVP Boletice a odloučených částí Kramata (Vimperk), Homole (České Budějovice), Bor a Bechyně (Dražice).

Správy divize: LS Arnoštov, LS Chvalšiny, LS Horní Planá, LS Nová Pec, SpS Horní Planá, Chvalšiny – rybářství

Vojenský výcvikový prostor Boletice se nachází v JZ části Šumavy u Lipenské nádrže, řeka Vltava s přilehlými pozemky jej odděluje od Národního parku Šumava. Téměř jedna třetina VVP leží v CHKO Šumava.
Celá oblast Boletic je v rámci programu „Natura 2000“ vyhlášena jako oblast ochrany vybraných ptačích druhů. Nejvyšším vrcholem daného území je Lysá (1228 m n.m.) a dále Knížecí Stolec (1226 m n.m.) ve stejnojmenném masivu. Převážná část lesní správy Arnoštov z hlediska hospodaření v lesích je ovlivněna ochrannými podmínkami Národní přírodní památky Blanice s výskytem perlorodky říční.

Hlavní hospodářskou činností divize je lesní výroba ve smrkových porostech s příměsí jedle a buku, v nižších polohách lesní správy
Chvalšiny je převažující dřevinou borovice. Hospodaření je ovlivňováno vysokým podílem nahodilých těžeb (vítr, sníh), z hlediska
historického i současného je poznamenáno potencionálním nebezpečím přemnožení kůrovců.

Na vodních plochách ve VVP Boletice se rybářsky hospodaří, divize provozuje sádky ve Chvalšinách.

Hlavní zvěří v honitbě, kterou divize provozuje ve vlastní režii, je zvěř jelení, černá a srnčí.


Naše služby

Zlatý sumec, foto: František Lešek

Akce pro veřejnost :
- Lesní pedagogika

Obchod se dřevem a řezivem
Lesnictví, myslivost, rybářství
Ochrana životního prostředí


Lesní správa Arnoštov

Lesní správa Arnoštov

Vojenské lesy a statky ČR
Lesní správa Arnoštov
Arnoštov
383 01 Prachatice

vedoucí správy: Ing. Martin Keltner
telefon: 388337233, 605206757
email: ls211@vls.cz


Lesní správa Chvalšiny

Lesní správa Chvalšiny

Vojenské lesy a statky ČR
Lesní správa Chvalšiny
Chvalšiny
382 08 Chvalšiny

vedoucí správy: Bc. Martin Dušák
telefon: 380739113, 737226515
email: ls212@vls.cz


Lesní správa Horní Planá

Lesní správa Horní Planá

Vojenské lesy a statky ČR
Hodňov 25
382 26 Horní Planá

vedoucí správy: Ing. Lukáš Janovský
telefon: 380725715, 739532183
email: ls213@vls.cz


Lesní správa Nová Pec

Lesní správa Nová Pec

Vojenské lesy a statky ČR
Lesní správa Nová Pec
Nová Pec
384 62 Nová Pec

vedoucí správy: Ing. Martin Kočí
telefon: 388336032, 731137692
email: ls218@vls.cz


Správa služeb Horní Planá

Správa služeb Horní Planá

Vojenské lesy a statky ČR
Hodňov 25
382 26 Horní Planá

vedoucí správy: Ing. Václav Kysela
telefon: 380725713, 602449303
email: ls251@vls.cz


Správa rekreačních zařízení

Rekreační zařízení Olšina

Vojenské lesy a statky ČR
Správa rekreačních zařízení
Miloslava Haldová
RZ Olšina
382 26 Horní Planá
telefon: +420 380 738 260
GSM: +420 737 226 560
Email: rekreace.olsina@vls.cz
GPS: 48°50'24.333"N, 13°57'33.566"E


Zajímavosti

Květnatec Archeův

Vzácná houba v Boleticích

Koncem září bylo možné v Boleticích spatřit Květnatec Archerův (Clathrus archeri). Vzácná břichatkovitá houba patří k zavlečeným druhům. Pochází z Austrálie a okolních ostrovů. Při dozrávání se plodnice otevírají a svým tvarem připomínají mořské hvězdice, mají 4 až 7 ramen, která jsou až 12 cm dlouhá. Ramena jsou pokryta tmavými skvrnkami nepříjemně páchnoucího slizu, kterým na sebe lákají hmyz. Jak je na snímku vidět, svým zápachem oklamal i masařku.