Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Hořice na Šumavě

Hořice na Šumavě

Hořice na Šumavě
38222 Hořice na Šumavě
Kontakt: Martin Madej

Telefon: +420 380 737 201
Fax: +420 380 737 101

E-mail: info@horicenasumave.cz
WWW: www.horicenasumave.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Rozloha obce : 3187 ha

Nadmořská výška : 679 m nad mořem


Části obce

Hořice na Šumavě
Cipín
Mýto
Skláře
Svíba
Šebanov
Žestov


Historie obce

Historie

Vývoj názvu obce :
v latinských textech - Horzicz, Gorici
v německých textech - Höritz

První zmínka je z roku 1274. Hořice byly v držení Jindřicha z Kosové Hory. Po něm v majetku Záviše z Falkenštejna a Vítka z Krumlova. V roce 1290 prodány klášteru Vyšší Brod. V roce 1375 jsou Hořice na prvním místě v okolí, mají rychtáře, konšele a vlastní soudní pravomoc. Roku 1549 vyšebrodský opat Pavel udělil místu právo městyse.

Pověsti a legendy :
Hořičtí obyvatelé se obávali jednoho měšťana, který svých podivných, ve světě nasbíraných znalostí dovedl využívat ke svému prospěchu. Zloděje, který mu chtěl ukrást z chlívku vepře, přimrazil pomocí svěcené křídy a magie na celou noc a teprve ráno ho slovem propustil. Ovšem chudou babku, která mu kradla jetel, onen měšťan nešťastnou náhodou usmrtil. Zaspal a přimraženou zlodějku spálilo raní slunce na popel. Od té doby konal nešťastný muž pokání formou pětadvaceti poutí do Mariazell. Na poslední cestě ho přepadla velká únava a on, zmožen pocitem zoufalství, se na stromě v lese u cesty oběsil.


Památkové objekty v obci

Kostel

Kostel svaté Kateřiny - původně raně gotický, založen ve 13. století, zcela přestavěn na přelomu 15. a 16. století. Vyhořel roku 1771 a 1834, opraven v létech 1900 - 1901, kdy byla přistavěna i věž.
Na náměstí stojí osmiboký kamenný pranýř z roku 1549 a dvě kamenné duté míry k odměřování desátek.
socha svatého Jana Nepomuckého z 18. století.
soustava sedmi kamenných kašen, dříve sloužících pro zásobování obyvatel pitnou vodou


Příroda

Příroda

V blízkosti se nachází přírodní památky Slavkovský chlumek a Žestov s nalezištěm bramboříku evropského a smíšeným suťovým lesem, směrem k Černé v Pošumaví pak lze nalézt Muckovské vápencové lomy, kde je shromaždiště netopýrů.