Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Služby > Ostatní

Psí útulek

Psí útulek, Archiv OIS 200706081b

Kaplická (na konci města naproti odbočce na Přídolí)
38101 Český Krumlov
Kontakt: Správce útulku

Telefon: +420 606 640 507

WWW: www.ckrumlov.cz/psiutulek

Poloha: Český Krumlov


Psí útulek - aktuální nabídka


O útulku

Termín Od - Do
01.01.2013 - 31.12.2014   (Po-Ne) 08:00 - 16:30

V prosinci roku 2004 byl útulek přemístěn do nového zařízení na Kaplické ulici. Nový útulek splňuje veterinární a další požadavky na zařízení tohoto typu a je vybaven mimo jiné dvaceti individuálními kotci pro psy, třemi venkovními společnými výběhy, karanténou s pěti kotci, temperovanými boxy pro handicapovaná zvířata a prostory pro umístění koček včetně karantény.
V roce 2005 bylo v útulku umístěno 179 psů a 32 koček, z nich celkem 126 zvířat našlo nové majitele a 53 psů bylo předáno původním majitelům.

Zvláštní dík patří městu Kaplice a obci Kamenný újezd, které se podílely na financování výstavby nového útulku. Obce si tímto příspěvkem předplatily služby spojené s umístěním opuštěných zvířat.

Stanice pro psy slouží pro potřeby města Český Krumlov a výše uvedených obcí. V případě volné kapacity zařízení využívají i další obce nejen v rámci regionu.


Vybrané informace z provozního řádu útulku:

Do útulku lze umístit pouze toulavé a opuštěné psy, odchycené v katastru města Český Krumlov, výjimečně v jiných obcích. Dále neznámá zraněná nebo nemocná zvířata, toulavá zvířata, jež zranila člověka a týrané psy, kteří byli odebráni svým majitelům na základě rozhodnutí státní veterinární správy. Ze závažných důvodů přijímá útulek i zvířata vrácená od osvojitele.

V případě, že bude odchycen Váš pes, bude Vám vydán až po úhradě veškerých nákladů s tím spojených (odchyt, veterinární ošetření, případná léčba, pobyt psa v útulku aj.).
Pokud si budete chtít osvojit psa z útulku, dostanete jej v dobrém zdravotním stavu, s platným povinným očkováním a očkovacím průkazem. Paušální poplatek za osvojení psa činí 200 Kč.


Můžete pomoci

Naši čtyřnozí kamarádi Vám budou vděčni za jakýkoliv finanční dar, který můžete poskytnout následujícími způsoby:

1. Bezhotovostně
Číslo účtu: 19-221241/0100
Banka: Komerční banka, a.s.
Variabilní symbol: 9619

2. V hotovosti
V kanceláři útulku
Na pokladně MěÚ - Kaplická 439, I. patro


Kontakty

Kontakty:
156 Městská policie
606 640 507 Správce (v otevírací době)
380 766 550 Ing. Vlasta Horáková - odbor životního prostředí a zemědělství MěÚ