Katalog produktů a služeb > Provozovny > Českokrumlovsko > Města a obce v regionu > Obce

Malonty

Malonty

Malonty 148
38291 Malonty
Kontakt: Vladimír Malý

Telefon: +420 380 325 113
Fax: +420 380 325 120

E-mail: podatelna@obecmalonty.cz
WWW: www.obecmalonty.cz

Poloha: Českokrumlovsko


Obecní úřad


Základní informace

Rozloha obce : 6125 ha

Nadmořská výška : 688 m nad mořem


Části obce

Meziříčí

Malonty
Bělá
Bukovsko
Desky
Jaroměř
Meziříčí
Radčice


Historie obce

Znak Petra Voka z Rožmberka

Vývoj názvu obce :
Zpočátku to byl Menholt, pak Maynholthov a kolem roku 1364 Maynatisslag. Donedávna používaný název Meinetschlag se vyvinul z původního Meinholtsslag - Meinholtova paseka nebo mýtina. České jméno obce mělo nejdříve tvar Manholty a z toho vzniklo přesmykem Malonty.

První písemná zmínka je z roku 1360. Zakladateli Malont byli němečtí kolonisté, kteří byli povoláni od pánů z Michalovic z Horních Rakous do Čech, aby zde vymýtili lesy. Tito osídlenci založili v okolí obce dvě sklárny, měli i dva domy s právem vařit pivo. Roku 1456 patřily Malonty Jakubu Czandlovi. 17.6.1483 zastavil Petr Vok z Rožmberka úroky ze vsi Malonty. Malonty v té době tvořili vlastní rychtu a patřily k nim i osady Meziříčí a Jaroměř. V roce 1611 přešly na pány ze Švamberka, roku 1620 na hraběte Buquoye.


Památkové objekty v obci

Kostel

Kostel svatého Bartoloměje - původně gotická kaple svaté Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století. Roku 1400 přistavěn presbytář, koncem 15. století dvoulodí a v roce 1887 nová sakristie v ose kostela. Zvony nesou letopočty 1423 a 1507.
tvrz Bělá


Příroda

Příroda

Na území při silnici směrem na Pohorskou Ves, nazvaném Rapotická březina, lze nalézt komplex prameništní a rašeliništní vegetace s cenným porostem bříz a řadou ohrožených chráněných druhů rostlin. Oblast je navržena jako chráněná přírodní rezervace.