Podnikatel

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR K PRONÁJMU

(aktuální stav)

A) byty k pronájmu

Byt 1+1 s příslušenstvím, 39 m2, 1. poschodí, Za Nádražím 241, Český Krumlov
Pronajímatel si vyhrazuje právo na ověření finanční solventnosti nájemce.

B) nebytové prostory (NP) k pronájmu

a) NP v centru města

- není žádná nabídka -

b) NP mimo centrum

  1. budova autobusového nádraží, Nemocniční 586, Český Krumlov - pro volné nebytové prostory v 1. PP (suterén) hledáme vhodného nájemce, který by svou činností obohatil nabídku zboží a služeb v dané oblasti města - podrobnosti v příloze

C) INFORMACE - nebytové prostory, kde do šesti měsíců končí sjednaná doba nájmu a je či bude jednáno se stávajícím nájemcem o prodloužení nájmu a jeho podmínkách:

- nejsou -

 

11.10.2019
Ing. Petr TROJÁK, ředitel společnosti