Podnikatel

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR K PRONÁJMU

(aktuální stav )

A.    Byty k pronájmu

- není žádná nabídka -

B.    Nebytové prostory (NP) k pronájmu

a)    NP v centru města

1. Latrán čp. 15 - v přízemí uvedeného objektu o celkové výměře 17 m² - obchodní činnost zpestřující nabídku zboží a služeb – podrobnosti v příloze „VÝZVA k podání nabídky na pronájem nebytových prostor v objektu Latrán čp. 15“

b)    NP mimo centrum

1.    Latrán (Chvalšinská) čp. 242 (P-BUS) – kancelářské prostory – VOLNÁ KANCELÁŘ V 2.NP (33 m2)

C.    INFORMACE - nebytové prostory, kde do šesti měsíců končí sjednaná doba nájmu a je či bude jednáno se stávajícím nájemcem o prodloužení nájmu a jeho podmínkách:

- Nejsou -

 

19.3.2019
Ing. Petr TROJÁK, ředitel společnosti