Podnikatel

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR K PRONÁJMU

(aktuální stav)

A) byty k pronájmu

- nejsou -

Pronajímatel si vyhrazuje právo na ověření finanční solventnosti nájemce.

B) nebytové prostory (NP) k pronájmu

a) NP v centru města

Radniční 28 - pro volné nebytové prostory v 1. NP hledáme vhodného nájemce, který by svou činností obohatil nabídku zboží a služeb v centru města - podrobnosti v příloze

b) NP mimo centrum

  1. Latrán (Chvalšinská) čp. 242 (P-BUS) - kancelářské prostory - VOLNÁ KANCELÁŘ, 2. NP (33 m2)

C) INFORMACE - nebytové prostory, kde do šesti měsíců končí sjednaná doba nájmu a je či bude jednáno se stávajícím nájemcem o prodloužení nájmu a jeho podmínkách:

- nejsou -

 

9.6.2020
Ing. Petr TROJÁK, ředitel společnosti