Podnikatel

AKTUALIZOVANÝ PŘEHLED BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR K PRONÁJMU

(aktuální stav)

A) byty k pronájmu

Byt 1+1 s příslušenstvím, 38 m2, 3. poschodí, Za Nádražím 241, Český Krumlov

Byt 1+1 s příslušenstvím, 38 m2, 3. poschodí, Za Nádražím 241, Český Krumlov

Byt 3+1 s příslušenstvím, 153 m2, 1. poschodí, Latrán 6, Český Krumlov

Byt 2+1 s příslušenstvím, 77 m2, 1. poschodí, Latrán 13, Český Krumlov

Pronajímatel si vyhrazuje právo na ověření finanční solventnosti nájemce.

B) nebytové prostory (NP) k pronájmu

a) NP v centru města

  1. Latrán 13 - pro volné nebytové prostory v 1. NP hledáme vhodného nájemce, který by svou činností obohatil nabídku zboží a služeb v centru města - podrobnosti v příloze

b) NP mimo centrum

  1. budova autobusového nádraží, Nemocniční 586, Český Krumlov - pro volné nebytové prostory v 1. PP (suterén) hledáme vhodného nájemce, který by svou činností obohatil nabídku zboží a služeb v dané oblasti města - podrobnosti v příloze

C) INFORMACE - nebytové prostory, kde do šesti měsíců končí sjednaná doba nájmu a je či bude jednáno se stávajícím nájemcem o prodloužení nájmu a jeho podmínkách:

- nejsou -

 

17.12.2019
Ing. Petr TROJÁK, ředitel společnosti