Testovani

 

Program konference - středa 20. 5. 2009

                                                                                                                                 Logo npú čb - bez obtékání  

 9:30                   prezentace
10:00 Petr Pavelec - přivítání
10:10 - 10:30 Josef Štulc, Český Krumlov jako součást světového kulturního dědictví
10:30 - 10:50 Petr Pavelec, Počátky hradu a města
10:50 - 11:10 Daniel Šnejd, Stavebněhistorický průzkum fasád českokrumlovského hradu
11:10 - 11:30 Václav Girsa, Konzervace fasád českokrumlovského hradu
11:30 - 11:50 diskuse
11:50 - 12:10 Jiří Veselý, Vznik českokrumlovského městského osídlení a jeho další rozvoj
12:10 - 12:30 Vladislav Razím, Středověké opevnění a urabanistický rozvoj Českého Krumlova
12:30 - 12:50 Jan Müller, Českokrumlovské veduty
12:50 - 13:10 diskuse
   
13:10 - 14:10 oběd
   
14:10 - 14:30 Petr Pavelec, Středověké nástěnné malby v Českém Krumlově
14:30 - 14:50 Jan Royt - Jiří Kuthan, Ukazování ostatků v Českém Krumlově a krumlovská hradní kaple jako forma Sainte Chapelle
14:50 - 15:10 Robert Šimůnek, Pozdně středověké město jako jeviště sakrální reprezentace (Český Krumlov v 15. století)
15:10 - 15:30 Roman Lavička, Minoritský klášter v Českém Krumlově na přelomu 15. a 16. století
15:30 - 15:50 Václav Bok, Literární kultura v Českém Krumlově 14. a 15. století (se zvláštním zřetelem k německé literatuře)
15:50 - 16:40 diskuse
16:40 - 17:00 Jiří Bláha, Kryté chodby spojující rezidenci, zahrady a město
17:00 - 17:10 Vojtěch Storm, Budějovická brána v Českém Krumlově a její italská předloha
17:10 - 17:30 Jiří Olšan, Zahrady ve městě Český Krumlov
17:30 - 17:50 Sylva Dobalová, Rozkošné veselí a hlučný zpěv: voliéry v Českém Krumlově a Praze kolem roku 1600
17:50 - 18:10 diskuse
   
19:30 specializovaná prohlídka večerních interiérů českokrumlovského zámku a zámeckého divadla