B2B

Učitelé poznali Český Krumlov jako destinaci pro školní výlety

Regionální rozvojová agentura Šumava ve spolupráci s Destinačním managementem Český Krumlov uspořádali v sobotu 14. 5. 2011 motivační cestu pro 40 pedagogů z Jihočeského, Plzeňského kraje a Prahy.

Účelem této cesty bylo představit Český Krumlov jako vstřícnou destinaci pro školní kolektivy. Letos poprvé připravilo město zajímavé programy nejen pro žáky a studenty, ale i zájmová sdružení, sportovní oddíly a další dětské a juniorské kolektivy. Mladí návštěvníci mohou poznávat město a okolí i netradičními formami, například jako vodáci, cyklisté nebo fotografové. V tak široké míře Český Krumlov dosud nikdy školám nevycházel vstříc.

Program v Českém Krumlově byl zahájen obědem v restauraci pivovaru Eggenberg. Posilněni tradičním českým jídlem vyrazili účastníci cesty do grafitového dolu. Zábavou pro učitele bylo již samotné oblékání do „výstroje" - gumovky, pracovní oděv, helma se svítilnou. Poté vyrazili do dolu, kde v doprovodu průvodce strávili přibližně hodinu a mnozí se z podzemí vraceli i s grafitovým šmírem na tváři :-)
Z grafitového dolu pokračovala skupina do Hradního muzea. Prohlídka expozice - Sál pánů z Růže, Sál krumlovských vévodů, Kancelář správy panství, Byt ředitele panství, Pokladnice sakrálního umění atd. - s poutavým výkladem mnohé učitele nadchla. V programu dále následovala návštěva Muzea loutek - Pohádkového domu. Učitelé si mohli prohlédnout celý měšťanský dům doslova od sklepa až po půdu. Děti se zde dozvědí zajímavosti z dějin města (jak se medvědi do Krumlova dostali, příběh Maškarního sálu spojený s Comedia Dell'Arte, tajemství barokního divadla apod.), mohou si zde zahrát divadlo s loutkami a poznat loutkářské řemeslo.
Návštěva Českého Krumlova byla zakončena v Museu Fotoateliér Seidel. Zde se mohli pedagogové seznámit s interaktivními prohlídkami pro školy s názvem „Jak se fotografovalo před 100 lety". Žáci si během této prohlídky vyrobí fotogram, naučí se pracovat s klasickým fotoaparátem, vyzkouší si práci v temné komoře, rodičům napíší pohled tuší a redisperem, sestaví dvojjazyčnou mapu Šumavy a spoustu dalšího. Kromě zážitků si však žáci z muzea odnesou ještě něco - originální fotografii celé školní skupiny před historickým pozadím. Fotografování si samozřejmě užili i učitelé.

Motivační cesta pro pegagogy 14.5.2011 - Museum Fotoateliér Seidel            Motivační cesta pro pegagogy 14.5.2011 - Museum Fotoateliér Seidel

Po prohlídce Musea Fotoateliér Seidel obdržel každý učitel soubor informačních materiálů - všeobecné informace ke školním výletům v Českém Krumlově, plakáty a CD s podrobnými informacemi a jednotlivými koncepcemi. Učitelé během dne v Českém Krumlově načerpali množství informací, ale hlavně zážitků, které jim usnadní plánování školních výletů a budou je motivovat k opakované návštěvě.

Poděkování patří spolupořadatelům a partnerům:
Regionální rozvojová agentura Šumava - K. Vlášková, M. Kytlicová, D. Novotná
Pivovar Eggenberg - R. Mazura a kolektiv pracovníků
Grafitový důl - V. Weiss
Hradní muzeum - Správa Státního hradu a zámku Český Krumlov - M. Antoš
Muzeum loutek - Pohádkový dům - J. Vondrouš
Museum Fotoateliér Seidel - P. Hudičák a kolektiv pracovníků