Testovani

 

Program konference - pátek 22. 5. 2009

                                                                                                                            Logo npú čb - bez obtékání

8:30 - 8:50 Irena Bukačová, Český Krumlov, jak jej viděl F. A. Heber
8:50 - 9:20 Eva Werth, Egon Schiele zwischen Text und Bild
9:20 - 9:40 Martin C. Putna, "Krumlovství" - topos české literatury
9:40 - 9:50 Renata Fekrlová, "Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí". Zpráva o rukopisu knížky rodáka z krumlovského mlýna PhDr. Josefa Jakeše
9:50 - 10:20 diskuse
10:20 - 10:40 Jana Pešková, Model Českého Krumlova a proměny historické zástavby města v 19. a 20. století
10:40 - 11:00 Marek Krejčí, Mezi asanací a regenerací. Městská památková rezervace Český Krumlov v časech socialismu
11:00 - 11:20 Marek Borsanyi, Spánek rozumu plodí stvůry. Úvaha o čtvrtstoletí prožitém v Českém Krumlově
11:20 - 11:40 Jiří Bloch, Záchrana a prezentace českokrumlovských stavebních detailů - romantická představa jednoho památkáře
11:40 - 12:10 diskuse
 

 

12:10 - 13:10 oběd
 

 

13:10 - 13:30 Ondřej Hubáček, Role obnovy památek v reintegraci města. Příklad revitalizace areálu českokrumlovského kláštera
13:30 - 13:50 Lenka Opletalová, Ztráta identifikace obyvatel s historickým jádrem (nad výzkumem z let 1992 - 2008)
13:50 - 14:10 Milan Plášil, Český Krumlov atrakce - Český Krumlov atraktivní. Několik poznámek k fenoménu jihočeské turistické metropole z pohledu pracovníka památkové péče
14:00 - 14:30 Vlastislav Ouroda, Proces a výsledky monitoringu Českého Krumlova jako památky světového kulturního dědictví
14:30 - 15:00 závěrečná diskuze a zakončení