Turistické trasy

Turistické trasy

Region Český Krumlov společně se šumavskou oblastí poskytovaly již v minulosti ideální možnosti pro všechny formy turistiky. Počátky turistiky na Šumavě se datují již od 2. poloviny 19. století a z některých údajů je patrné, že již v 18. století byly údajně pořádány výpravy k Černému a Čertovu jezeru s průvodcem, který musel klestit cestu mačetou.

Kleť, Alpská vyhlídka, foto: Lubor Mrázek

Klub českých turistů postavil počátkem 20. století na Šumavě Mattušovu chatu s rozhlednou na Pancíři, Klostermannovu chatu na Modravě a celou řadu dalších opěrných bodů sloužících pro turisty. Tak například v letech 1825 byla postavena rozhledna na Kleti která je nejstarší rozhlednou v Čechách a o 100 let později zde byla vystavěna i horská chata pro potřeby turistů. Ve městě Český Krumlov se srdcem českého turismu stal objekt hotelu Růže (Horní č. p. 154) a samotné unikátní historické město se svým středověkým hradem a zámkem bylo cílem cest turistů již v 19. století.

V novodobé historii po zpřístupnění pohraničního pásma a zrušení přísné vojenské ostrahy v příhraniční oblasti se turistické možnosti regionu znásobily. Řada státních institucí, obecních úřadů, klubů turistů, ochránců přírody, institucí spravujících chráněné přírodní oblasti mají v náplni práce propagaci, popularizaci a praktický výkon turistických služeb.

Zřícenina hradu Dívčí Kámen, foto: Libor Sváček

Hluboké lesy, romantická skaliska, tajemná rašeliniště, věkovité pralesy, rozlehlé přírodní parky, modré hladiny rybníků a šumavských jezer, archeologická naleziště, zbytky keltských sídlišť, gotické zříceniny, renesanční hrady a zámky, barokní kláštery, kostely a kapličky - to vše a mnohem více můžete vidět při putování podivuhodnou krajinou jižních Čech.