Aktuality > 2013

Mezinárodní síť USE-IT map pro mladé cestovatele se rozrostla o dvoj-mapu Českých Budějovic a Českého Krumlova

Jedná se o 1. vydání USE-IT mapy v Jižních Čechách. Po Praze, Ostravě a Brně jsou Budějovice a Krumlov 4. a 5. městem v České republice, které se mapy dočkalo. V roce 2014 očekáváme dokončení i mapy Plzně. Obdobnou koncentraci můžeme v celé Evropě, kde již publikuje téměř 40 měst, najít pouze v Belgii, odkud je síť koordinována. Mapy vznikají z iniciativy mladých lidí.

Mapa je nekomerční, každoročně aktualizovaná, výběr doporučovaných míst záleží výhradně na tvůrcích mapy a je distribuována zdarma! Mapu vytvořili mladí nadšenci z neziskové organizace Jůzit o.s. se sídlem v Praze, ve spolupráci s místními doporučovateli. „Nepodařilo se nám najít projektového koordinátora mezi místními, tak jsme se rozhodli, že koordinaci, editaci textů a grafickou úpravu zvládneme z Prahy. Bez pomoci místních doporučovatelů a informátorů by ale mapa nikdy nevznikla. Jen oni vědí, jak žije správný Budějčák a Krumlovák." shrnuje textová editorka Eva Křížová. Několik místních potkáte v textu mapy osobně i s jejich tipy.

Projekt je financován z grantu města České Budějovice s dílčím přispěním Českého Krumlova a CzechTourismu. Mapa vyšla anglicky i česky v nákladu 15 000 výtisků od každého jazyka. Celkem 30 000 map je postupně distribuováno do odběrových míst. K dostání budou v evropských infocentrech USE-IT, v našem případě v Praze (Trojanova 3), v infocentrech měst Č. Budějovice, Č. Krumlov, v Informačních centrech pro mládež, na Jihočeské univerzitě, v hostelech aj.

USE IT Český Krumlov               USE IT České Budějovice


Specifikem této mapy je právě spojení dvou měst na jednom materiálu. Mapa je oboustranná, na jedné straně jsou Budějovice, na druhé Krumlov. Proč to tak je? „Naší strategií je šíření informací mezi cestovatele tak, abychom dosáhli rozmělnění turistického ruchu mezi více destinací v ČR. K mapě Prahy cestovatel dostane i mapy dalších měst, a tak místo aby jel hned do Dráždan, nebo do Vídně, může se cestou zastavit ještě v jiných městech u nás, a strávit tak více času v České republice. Nalákat cestovatele do Krumlova není těžké, naproti tomu v Budějovicích by se bez mapy zastavil asi jen málokdo, i když je to po cestě z Prahy. V Krumlově je velmi podobná koncentrace turistů jako v Praze, je tedy velmi obtížné objevit něco opravdu místního. Tím myslím místo, kam chodí Krumlováci a ne turisti. Uživatel naší mapy si zvykl objevovat skrytá zákoutí a poznávat lokálního ducha místa. Za tím ale musí do Budějovic. A právě v tomto kontrastu se obě města podporují a doplňují.", objasňuje koordinátorka projektu Kamila Kačmáčková.

Obliba USE-IT map stále stoupá, svědčí o tom rostoucí poptávka i fakt, že nové USE-IT iniciativy v Evropě rostou jako houby po dešti. Aktuálně vyšlo, nebo brzy vyjde mapa ve 40 městech, od Portugalska až po Ukrajinu.

STUDIO 6, ČESKÁ TELEVIZE

USE IT - Studio 6, Česká televize