Aktuality

Zemská výstava jižní Čechy - Horní Rakousko 2013

DÁVNÉ STOPY - NOVÉ CESTY

26. dubna - 3. listopadu 2013

Zemská výstava Historicky první přeshraniční Zemská výstava, která probíhá od jara do podzimu 2013, propojuje čtyři města v jižních Čechách a Horním Rakousku.

Její expozice a programy představují vývoj příhraničních oblastí, který byl v minulém století násilně přerušen. Avšak už více než 20 let se Češi a Rakušané opět snaží o nápravu historických křivd a o hledání všeho, co je spojuje - nikoli rozděluje. Společných témat je velmi mnoho. Významnou příležitost představit je a rozvinout dává právě Zemská výstava.  

Místa konání:                   

jižní Čechy - Český Krumlov a Vyšší Brod

Horní Rakousko - Freistadt a Bad Leonfelden

Společný cíl: představit prolínající se osudy dvou národů a přispět k upevnění vzájemných vazeb

Zaměření: život v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj obchodu, hospodářství a další prvky, které ovlivnily a nadále ovlivňují vztahy Čech a Rakouska

Cílová skupina: široká veřejnost, školy, historici, podnikatelé, umělci aj.

Zemská výstava v Českém Krumlově

Synagoga

Výstava 4 fotografové, 2 země, 1 region

Výstava v prostorách nově zrekonstruované českokrumlovské synagogy představuje práci čtyř fotografů, kteří působili na konci 19. a v první polovině 20. století v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, Bad Leonfeldenu a Freistadtu. Je zaměřena na architekturu, tradice, náboženství, výrobní odvětví a příběhy konkrétních rodin žijících v dané příhraniční oblasti.

VE ČTVRTEK 12. 9. BUDE VÝSTAVA V SYNAGOZE OTEVŘENA JEN DO 16.30 HOD. Z DŮVODU KONÁNÍ KONCERTU.

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Výstava Co by, kdyby

Na příkladu více jak dvou desítek projektů z období od středověku až po 20. století představuje výstava plány, projekty i smělé myšlenky, které vznikaly na česko-rakouském pomezí, které ale z nejrůznějších společenských, ekonomických či ideologických důvodů realizovány nikdy nebyly.

Podrobné informace

Informační brožura ke stažení

Akce a aktivity související se Zemskou výstavou 2013