Services > Places to visit > Region of Český Krumlov > Trips around Český Krumlov > Nature, technical, military monuments

Blanský Forest Nature Reserve

Blanský Forest Nature Reserve, logo

Vyšný 59
38101 Český Krumlov
Contact: Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les

Telephone: +420 380 301 031
Fax: +420 380 301 049

E-mail: blanles@nature.cz
WWW: www.blanskyles.nature.cz

Location: Region of Český Krumlov
Type: Nature, technical, military monuments

Location on the map


The Blanský Forest Nature Reserve was declared in 1990. It has an area of 212,35 km2.
There are 15 natural preserves (Vyšenské kopce, Kleť, Dívčí Kámen, Kalamandra, Bořinka, Holubovské hadce, Jaronínská bučina, Vysoká Běta, Šimečkova stráň, Dobročovské hadce, Na stráži, Horní Luka, Mokřad u Borského rybníka, Malá skála, Ptačí stěna).

Accessibility by road:
A major part of it belongs to the Český Krumlov district, a smaller part to the districts of České Budějovice and Prachatice.National Preserve Vyšenské Hills


Vyšenské kopce

Vyšenské Hills is one of the most valuable areas in the field of natural sciences in the entire South Bohemian region. The reserve contains a protected relict community of plants and animals on a limestone underground. Indeed, the effect of the limestone underground, reaching the highest possible surface area and impact on this site, has kept a series of significant plant species and entire communities which would be hard to find anywhere else in the South of Bohemia.
Bořinka - Přírodní rezervace


Bořinka

Katastrální území : Holubov, Chlum u Křemže (okres Český Krumlov).
Severovýchodní, místy skalnaté svahy nad Křemžským potokem, asi 0,6 km jižně od obce Křemže, kde je hlavním cílem ochrany zachování typické hadcové flory a vegetace.
Dívčí Kámen - Přírodní rezervace


Dívčí kámen

Rezervace leží asi 2 km severovýchodně od osady Třísov při soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem. Hlavním cílem územní ochrany po stránce přírodovědecké na této lokalitě je zachování reliktního boru a lišejníkové vegetace na rulovém skalním hřbetu na ostrožně nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy.
Dobročkovské hadce - Přírodní rezervace


Dobročkovské hadce

Katastrální území : Dobročkov
Přírodní rezervace Dobročkovské hadce se skládá ze dvou částí z nichž jedna leží v CHKO Blanský les podél Křemžského potoka a druhá mimo.
Holubovské hadce - Přírodní rezervace


Holubovské hadce

Katastrální území : Holubov, Křemže, Třísov (okres Český Krumlov).
Jedinečný komplex reliktních hadcových borů s výskytem hvozdíku kartouzku hadcového (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) a dalších vzácných rostlinných druhů.

Rezervace se rozkládá na severních a východních svazích lesa, které jsou rozbrázděné roklinami, nahoře přecházející v plošiny, v údolí Křemžského potoka, asi 0,6 km východně od obce Holubov.
Jaronínská bučina - Přírodní rezervace


Jaronínská bučina

Katastrální území : Jaronín (okres Český Krumlov).
V rezervaci je chráněn zbytek podhorského smíšeného lesa přirozeného složení na severovýchodních svazích granulitového masivu hory Buglata (Hrbáč) asi 5 km severně od obce Brloh.
Kleť - Přírodní rezervace


Kleť

Katastrální území : Chlum u Křemže, Křenov u Kájova (okres Český Krumlov).
V rezervaci je chráněn smíšený les s převahou buku na mírných severozápadních podvrcholových svazích masivu hory Kleť, asi 3 km severovýchodně od obce Krásetín.
Malá skála - Přírodní rezervace


Malá skála

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov).
V rezervaci, která se nachází na západních svazích Bulového, asi 3 km jihozápadně od obce Brloh je chráněn podhorský smíšený les s převahou buku lesního a rozsáhlé mrazové sruby. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.
Ptačí stěna - Přírodní rezervace


Ptačí stěna

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov).
Tato rezervace se nachází na jihozápadních svazích masivu Bulového, asi 4 km jihozápadně od obce Brloh. Je tvořena podhorskými lesy s dominantním bukem lesním a suťovými porosty s významnou příměsí jilmu horského a bohatou faunou. Nejstarší porosty dosahují stáří až 150 let. Jádrem rezervace je starý porost buku na jižním prudkém silně balvanitém až suťovitém svahu.
Horní Luka - Přírodní památka


Horní Luka

Katastrální území : : Holubov (okres Český Krumlov).
Louky a prameniště na severních svazích Kletě, asi 0,5 km západně od obce Krásetín. Území leží v centrální části granulitového masívu. Je zde rozšířen slídnatý granulit. Na severních svazích byly ojediněle zjištěny usměrněné polohy žuly a skarnu.
Kalamandra - Přírodní památka


Kalamandra

Katastrální území : Kladné (okres Český Krumlov).
Skalnaté vápencové stráně s jižní expozicí nad levým břehem potoka Polečnice, asi 250 m severozápadně od Dobrkovského mlýna u osady Staré Dobrkovice.
Mokřad u Borského rybníka - Přírodní památka


Mokřad u Borského rybníka

Katastrální území : Křemže, jihojihovýchodně od obce Mříč (okres Český Krumlov).
Severozápadní břeh a navazující mokřadní louky u Borského rybníka. Předmětem ochrany je zde výskyt cenných mokřadních a pobřežních společenstev se vzácnými a chráněnými druhy rostlin.
Na Stráži - Přírodní památka


Na Stráži

Katastrální území : Brloh pod Kletí (okres Český Krumlov).
Strmá stráň nad Křemžským potokem, asi 100 m východně od obce Brloh s teplomilnými společenstvy na kyselém substrátu (geologickým podkladem je slídnatý granulit). Významný je výskyt bohaté populace vstavače kukačky (Orchis morio).
Šimečkova stráň - Přírodní památka


Šimečkova stráň

Katastrální území : Brloh pod Kletí, Rojšín (okres Český Krumlov).
Hadcová stráň nad soutokem Křemžského potoka a potoka Olešnice, asi 2 km na východ od obce Brloh.
Photogallery

..